Fyrar och sjömärken

Heidenstam och hans fyrar

2018-10-16 17:27 #0 av: Göstage

Nils Gustaf von Heidenstam föddes i Blekinge 1822 i en gammal sjöofficerssläkt, och hans far var chef för Blekinge båtmanskompani. Även Nils Gustaf var väl tänkt att fortsätta släktens tradition, och han gick in i flottan 14 år gammal. Tre år senare, som nybliven artilleriofficer, valde han att hoppa av och läste istället in en ingenjörsexamen, men 1849 fick han användning även av sin sjömanserfarenhet då han anställdes som ingenjör vid Lotsverkets fyr- och båkinrättning.

1857 företog von Heidenstam en resa längs våra kuster för att inventera fyrbeståndet. Han insåg att det fanns ett behov av att utöka antalet fyrar, samtidigt som han konstaterade att de gamla fyrarna i sten och trä led skada av väder och vind och att de var svåra att uppföra. Vid denna tid hade Nils Gustaf von Heidenstam avancerat till överfyringenjör, och det blev han själv som kom att organisera nytänkandet i fyrbyggandet - nu kom de konstruktioner som fick namnet Heidenstamfyrarna. Det blev totalt elva stycken så kallade Heidenstammare  (med öppet torn) plus ett fyrskepp (Finngrunden). Dessutom gjorde han  ett antal fyrkonstruktioner med hel ytterbeklädnad.

Heidenstammarna byggdes helt i järn på land, för att sedan monteras ner och skeppas ut till sina fasta placeringar och uppföras där. Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad på Söder Mälarstrand var en av de verkstäder som gjorde fyrarna. De två första sattes upp 1863, en på Häradsskär i Östergötlands yttre skärgård, och den andra (en dubbelfyr) på Sandhammaren i Skåne. 

Mest känd av alla Heidenstamtornen var dock Pater Noster på Hamneskären där Marstrandsfjorden möter Skagerack, och det är rätt fantasieggande att tänka sig att Pater Noster en gång faktiskt stått på Söder Mälarstrand (i samband med att fyren sattes samman på Ludvigsberg). 

Det tog två somrar att slutligen få tornet på plats, och von Heidenstam var själv på plats när tornet uppfördes. Även hans familj var med, däribland sonen Verner, långt senare (1916) Nobelpristagare i litteratur. År 1868 var fyren Pater Noster klar, och den var sedan i funktion till 1977, då den släcktes. Efter en insamling till renovering var den åter på plats 2007 och tändes igen.

Sitt sista stora uppdrag fick Nils Gustaf von Heidenstam av finska myndigheter, som ville ha en fyr på Bogskär på en liten klippa ungefär sex mil syd ut i havet från Åland. Det var ett komplicerat bygge som löstes 1882 till allmän belåtenhet (fyren förstöres dock under första världskriget). 

År 1887, natten till sin födelsedag den 2 juni, tog Nils Gustaf von Heidenstam sig av daga genom att skjuta sig i huvudet. Hans aska spreds i enlighet med hans testamente på Vätterns vatten utanför släktens lantställe Olshammar. von Heidenstam blev med detta en av de första i modern tid i Sverige vars kropp brändes efter begravningen. 

Källor: Kulturvärden nr 2 2009 (pdf
 https://fyr.org/wiki/index.php/Heidenstam

Video: Jörgen Stjernström.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-16 19:36 #1 av: Göstage

Har läst valda bitar ur Evert Taubes bok "Västlig horisont" (1957) de senaste kvällarna, och där finns det några rader om Pater Noster. Han skriver där:

"...kan man överblicka Pater Nosters fruktade barriär av holmar, skär och flyn, med den berömda fyren i järnskelett som Verner von Heidenstams fader byggde när jag var nyfödd. Den patetiska benämningen Pater Noster hör man inte så ofta här. Det skär som fyren står på heter Hamneskär. Fiskare och annat sjöfolk säger inte fyren på Pater Noster utan endast Hamneskär.  Därmed menas då både skäret och fyren.

 När man talar om hela radbandet av skär säger man däremot Pater Noster. Däri ligger en på samma gång symbolisk och rent poetisk logik som jag tror nedärvts från katolsk tid, förmodligen från franciskanerna. Munkarna kom ju hit sjövägen. Att de bad sitt Pater Noster i sjönöd är självfallet. Men de bad sitt Pater Noster även utan att vara i sjönöd. Däremot hade de väl aldrig förr sett en slinga holmar i havet som till den grad liknade ett radband. Att räkna in dem på det egna rosariet och be ett Pater Noster för varje skär som bröt bör ha fallit sig naturligt för en from franciskan. Eller är kanske Pater Noster av yngre datum än det medeltida klostret i Marstrand?" 

Mer om fyrar här.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.