Maritim historia och tradition

Postroddare och bondeseglare

2019-02-13 11:10 #0 av: Göstage

"Redan på 1300-talet finns beskrivet hur bönderna från Väddö och Eckerö forslade folk över Ålands hav. Det skulle dröja ännu till 1600-talet innan man också insåg behovet av en organiserad postgång genom det svenska storriket. Drottning Kristina instiftade då en postreform om hur brev skulle forslas fram genom Sverige. En postväg (postlinje) gick från Stockholm som budkavle från bonde till bonde, till Grisslehamn och fortsatte över Ålands hav till Åbo och vidare österut eller i motsatt riktning. Genom denna reglering kom bönderna längs postvägen att tas ut i postväsendets tjänst enligt ett särskilt rotesystem."--- Wikipedia: "Postrodden"

"En föregångare till ångbåtstrafiken var de fraktbåtar s.k. paketsumpar som från slutet av 1700-talet började transportera passagerare mellan Åbo och Stockholm. De första sumparna var vanliga fisksumpar som även började frakta passagerare. Ganska snart byggdes det sumpar och jakter som i huvudsak var avsedda för passagerartrafik. Dessa båtar tog även i land på Åland, vanligtvis i Bomarsund. 

Passagerarsumpar var mycket allmänna på linjen Åbo–Stockholm fram till slutet av 1830-talet. Det var få resande som sommartid efter det att frakter med sumpar blev allmänna reste hela den långa postvägen över Åland. Vintertid var man tvungen att fortfarande anlita denna väg, men denna årstid var antalet resenärer få. 
Sumpar och jakter som färdades mellan Åland och det finska fastlandet och mellan Åland och Stockholm tog ombord passagerare ännu under senare hälften av 1800-talet trots att ångbåtstrafiken då hade kommit i gång."----  

Christer Kuvaja skriver om den tidiga post- och passagerartrafiken i uppsatsen "Postvägen över Åland och dess betydelse  1809–1914."

Till minne av den dåtida post- och passagerartrafiken mellan Sverige och Åland/Finland arrangeras den årliga Postrodden med start i Grisslehamn och mål i Eckerö. Det är 45:e upplagan som går av stapeln i år, och det sker den 15 juni.

http://www2.visitaland.com/sv/evenemanget/a1163409/postrodd-över-ålands-hav-2019/detaljer

"Postrodden är en årlig tävling till minne av Väddö- och Eckeröböndernas månghundraåriga skyldighet att föra post och passagerare över Ålands hav. Tävlingens syfte är att värna om allmogebåtskulturen och att befrämja sportsmannaanda och sjövett.

Att ro och segla en allmogebåt över Ålands hav med riktig post ombord är något helt unikt, till och med exotiskt och utan motsvarighet i världen."---

http://www.sjofartsmuseet.se/Postrodden.aspx

Även mellan Holmön och Björkö på Kvarken celebrerar man varje sommar den gamla posttrafiken över Östersjön, och det är därifrån ingressfilmen är hämtad.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-14 12:31 #1 av: Göstage

Vad gäller bondeseglationen så kan den följas i historiska dokument långt tillbaka till medeltiden, och det är väl sannolikt att den fanns redan på vikingatiden. Historikern Dick Harrison skriver:

"Bondeseglationen var av en livsnödvändighet för åtskilliga fattiga skärgårdsbönder och norrlandsbönder. Det var ofta enda möjligheten att skaffa spannmål till familjens försörjning. Bönderna bytte egna varor, till exempel fisk, mot säd och salt. För välbärgade storbönder blev seglationen på främmande hamnar dessutom en källa till rikedom. I sina små båtar hade de pälsverk, fisk, ved, tjära, sparrar, bräder, smör, hudar, skinn, ibland även levande djur, vilka med god förtjänst såldes till städernas borgare.

Även den gamla svenska stadslagen, Bjärköarätten, som tillkom mot slutet av 1200-talet, nämner sjöfarare som kommer med varor till städerna. Produkterna måste föras i land före försäljning, men för vissa varor medgavs undantag. Sill, lärft, säd och säl fick säljas ombord. I den bevarade 1300-talsavskriften av Bjärköarätten, som var avsedd att brukas i Lödöse, kallas handelsmännen ”Lödösefarare”, men med all säkerhet kan vi även tänka oss dem som ”Stockholmsfarare” – hälsingar och andra fjärranväga kustbönder som sökte sig till metropolen för att bli rika, och som det låg i stockholmarnas intresse att locka till sig. Att en allt större del av den bottniska handelstrafiken kanaliserades till Stockholm framkommer bland annat i besluten om Olofsgärden 1314."

http://blog.svd.se/historia/2013/04/23/bondeseglation-pa-medeltiden/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-30 22:21 #2 av: Göstage

"Den 30:e postrodden över Kvarken genomfördes på lördagen. På grund av vädret flyttades starten till Holmön på svenska sidan och de 15 båtarna kom i land i Björköby i Korsholm."---

"I besättningen på Dahls båt fanns två personer som har rott över Kvarken 30 gånger.
- De stod för erfarenheten och vi andra hängde bara med. De sa att de avslutar nu, att det får räcka med 30 roddar. 

I Postrodden deltar allmogebåtar som ros och seglas mellan Holmön i Sverige och Björkö i Finland. Rodden ordnas till minne av posttransporterna som gjordes under århundraden."---

 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/29/det-ar-nastan-som-julafton-30e-postrodden-genomfordes

Trevligt evenemang!Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-27 15:39 #3 av: Göstage

I sibirisk lärk och ek har Malin Mäkinen skapat Ahwen, en 19 fot lång allmogebåt efter förebild från de båtar som svenskarna på Ormsö i Estland byggde. Ahwen (ahven med enkelt "v" betyder abborre på finska) är Malins projektarbete på  Litorina folkhögskolas båtbyggarlinje i Karlskrona, och tog henne två år att bygga. Nästa sommar tänker hon på egen hand segla hem henne över Östersjön till Vasa.

http://www.sydostran.se/karlskrona/hon-har-sjosatt-sin-drom/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.