maritimt.historia.tradition

Skeppsklockan

2019-04-03 10:38 #0 av: Göstage

"Jag for till Isla Negra för att besöka Pablo Nerudas hus som stått övergivet i många år, där den gamle poetens gengångare fortfarande sätter sig och ser ut över havet och skriver odödliga dikter och där vinden ringer i den stora skeppsklockan för att kalla till sig måsarna".

Så skriver Isabel Allende i romanen Paula från 1994. Och låt oss då kalla till oss måsarna - det här är en tråd om skeppsklockor.

"Ombord på fartyg finns alltid minst en skeppsklocka. Förr användes klockan främst till att markera tiden. Varje vakt var fyra timmar lång och vid första halvtimmens utgång slogs ett slag, eller glas som det kallades, på skeppsklockan. Efter den andra halvtimmen slogs två glas och så vidare. När vakten var slut slogs åtta glas.

Skeppsklockan kan även användas för att påkalla uppmärksamhet, exempelvis vid dimma.
Bruket av skeppsklockor går långt tillbaka. På 1670-talet omnämns skeppsklockor som en nymodighet i ett protokoll från Amiralitetet. Den äldsta bevarade skeppsklockan är från Kronan 1670 som finns på Kalmar länsmuseum. Från början hade troligen klockorna inga fartygsnamn ingjutna eftersom de återanvändes."---

https://digitaltmuseum.se/021027069543/skeppsklocka

I en GP-artikel från 2015 som jag hoppas aldrig blir betalbelagd kan man få veta mycket intressant om skeppsklockor. Här är lite av detta samlade vetande:

"Ombord är skeppsklockan i en klass för sig. Det är nog endast ankaret som kommer i närheten av klockans symboliska laddning. Den tillmäts magiska egenskaper, som att slå av sig själv i dramatiska stunder – även om kläppen skulle råka vara fastsurrad.

Just det sägs exempelvis ske när ett fartyg håller på att sjunka."---

"Sjömansengelskans strike the bell är detsamma som sjömanssvenskans ”slå glas”. Det vill säga att slå på skeppsklockan varje gång den fina sanden i timglaset markerade att en halvtimma var till ända. Dygnet indelades i sex fyratimmarsvakter."---

"Sweating the glass kallades metoden att skaka timglaset for att påskynda sandflödet och därmed tidigarelägga de slag på skeppsklockan som markerade att vakten var slut. Senare tog metoden flogging the clock over, det vill saga att diskret flytta fram skeppsurets visare. I likhet med warming the bell betyder det numera att man blir färdig med något före utsatt tid.

Många oerfarna sjömän har fått betala dyrt for frestelsen att slå på den lilla skeppsklocka som brukar hänga over bardisken på sjömanssjapp i exotiska hamnar, ovetande om att det är signalen för att man bjuder hela laget runt!"

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/världens-gång-sjömännen-har-fått-betala-dyrt-1.180984

Många av oss har nog i någon äventyrsbok läst om hur en allvarstyngd personal samlats i Underwriting Room på Lloyd's of London för att höra det fruktade enkelslaget i Lutineklockan, förkunnande att ett fatyg försvunnit spårlöst med man och allt. Torbjörn Dalnäs berättar mer om Lloyd´s och om klockan i en blogg på Sjöfartstidningen.

"I Underwriting Room hänger Lutineklockan, vars slag har markerat katastrofer av olika slag. Till en början rörde det sig uteslutande om förlista eller saknade fartyg.
Ett av dem var just den brittiska fregatten HMS Lutine, som förliste utanför de västfrisiska öarna 1799. Skeppsklockan bärgades, och på den vägen är det. Sedan 1859 har den hört hemma hos Lloyd's of London på dess med åren skiftande adresser. Men den 48 kilo tunga klockan har en spricka. Numera sägs slag på den begränsas till mycket speciella händelser, som terrorattacken mot World Trade Center i New York 2001 och tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004. Senast ett fartyg som försvunnit med man och allt tillkännagavs med ett slag på Lutineklockan lär ha varit 1979, och senast ett saknat fartyg som lyckligen påträffats tillkännagavs med två slag på klockan lär ha varit 1989."---

https://www.sjofartstidningen.se/bloggar/utkiks-bloggen/#lloyds-arvet-efter-ett-kaffehus

Inga förlista fartyg utan sin speciella mystik- det gäller förstås även HMS Lutine...Skämtar:
https://norfolktalesmyths.com/2018/11/20/the-mystery-surrounding-hms-lutine/

"Och vid motorernas gång
och ifall vakten blir lång,
så minns att snart klämtar klockan för dig: ding, ding, dång!"

Evert Taube: "Så länge skutan kan gå".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-03 11:45 #1 av: Göstage

Skeppsklockan på Ostindiefararen Götheborg göts på Bersbo metallgjuteri (nedlagt 2007).

Egen bild.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-03 11:54 #2 av: Göstage

Skeppsklockan på M/S Kungsö är något mer blygsam.

Egen bild.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-03 14:26 #3 av: Jimmy.L

Skeppsklockan på M/S Wilhelm Tham.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-03 19:31 #4 av: Göstage

Så nyligen som den 18 mars i år kunde man läsa i The Telegraph att världens äldsta kända skeppsklocka har bärgats från resterna ett portugisiskt vrak funnet utanför Oman. Fartygets kapten Vicente Sodre var ute på en plundringsresa i Adenviken 1503 då hans fartyg råkade ut för ett plötsligt stormoväder och sjönk efter att ha kastats mot en klippstrand. 

Fartyget återfanns 2013 av en engelsk expedition, och vid restaurering av skeppsklockan upptäcktes att den hade en inskription där årtalet 1498 syntes. Nu har Guinness utfärdat ett certifikat där det intygas att skeppsklockan är den äldsta skeppsklockan i världen. 

Den äldsta kända skeppsklockan tidigare var den som bärgats från Mary Rose och den var från 1509.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-03 20:31 #5 av: Göstage

Den äldsta kvarvarande svenska skeppsklockan är den som fanns på regalskeppet Kronan, som kantrade och sjönk 1676.  Klockan göts 1670 av styckgjutaren Johan Meyer i Stockholm, är 40 cm hög och väger drygt 40 kilo. Klockan var bland de första föremålen som bärgades från Kronan efter upptäckten 1980 och förvaras nu på Kalmar länsmuseum

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-04 10:35 #6 av: Göstage

#4 Det finns dock en skeppsklocka som gör anspråk på att vara äldre än Omanklockan, även om den saknar certifikat. I Skeppargillets hus i Lübeck hänger nämligen en klocka som uppges ha funnits på ett Hansaskepp redan runt 1400, vilket  också sägs vara  den tid då man började förse fartygen med klockor.

Det kanske äldsta fartyg med angivet namn som haft skeppsklocka ombord är engelska Grace Dieu, vars klocka noterades 1485. Den finns dock inte bevarad.

"One of the earliest recorded mentions of the shipboard bell was on the British ship Grace Dieu about 1485. Some ten years later an inventory of the English ship Regent reveals that this ship carried two “wache bells”, står det på hemsidan för National Museum of the Royal New Zealand Navy, som har en verkligt fyllig artikel om skeppsklockans historia på krigsfartyg.

Källor:

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/världens-gång-sjömännen-har-fått-betala-dyrt-1.180984 (2015)

http://navymuseum.co.nz/bells-on-warships-2/ (2007)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-17 10:26 #7 av: Göstage

Britt Wadner (1915-1987) var den stridbara kvinnan bakom den flytande piratradiostationen Radio Syd. Den sista sändarbåten hade döpts till Cheeta II, och på olika vägar kom såväl fru Wadner som fartyget till Gambia. 

Tyvärr slutade historien för Cheeta II med att hon blev vrak, och Britt Wadner, som i många år drev hotell i landet,  vägrade med ett undantag att återknyta bekantskapen med sitt fartyg i dess förnedrings stund. Utöver detta undantag lät hon sig även bevekas av en reporter från Kvällsposten att posera på en bild med fartyget i bakgrunden. 
Och något hade Britt Wadner på andra vägar fått med sig till minne av fartyget, berättar Kvällsposten.

"Ett minne av Cheetatiden har Britt Wadner också bevarat i sitt hem i Lund. Det är den gamla skeppsklockan, som under mycket märkliga omständigheter till slut hamnat i hennes ägo.
Fru Wadner ville gärna ha Cheetas skeppsklocka, men när hon en gång åkte ut till vraket för att hämta den hade redan någon beskäftig gambier varit framme och lagt beslag på klenoden.
Stor sorg tills en dag förra sommaren dottern Conny kommer hem från en resa till Amerika kånkande på Cheetas skeppsklocka. Under Amerikavistelsen hade hon bl. a passat på att hälsa på hos förre USA-ambassadören i Gambia, som hon kände och hemma i dennes vardagsrum satt prydligt uppsatt på väggen klockan med Cheetas namn ingraverat.
Han hade köpt skeppsklockan med sig hem från Gambia men skänkte den förstås omgående till dess rättmätiga ägare. Så liten kan världen vara."

Kvällspostens reportage citerades här:
https://radiohobby.se/offshoreradio/radiosyd/gambia/cheeta_slut/index.html 

Edit.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-17 11:37 #8 av: Jimmy.L

Vilket härligt slut.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-11 21:43 #9 av: Göstage

Gedigen sak i Fiskemuseet på Hönö Klåva.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-12 07:10 #10 av: Jimmy.L

Tjusig. Ringde du? Skrattar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-12 07:25 #11 av: Göstage

#10 Nej, jag hade nog bara rivit ner den...Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-29 16:58 #12 av: Jimmy.L

Skeppsklockan har tillhört stål-4-mastade barkskeppet Hawaiian Isles. sedemera Abraham Rydberg III, byggd i Glasgow 1892, köpt till Sverige 1929, såld till Portugal dec. 1942. Klockan ilandförd när skeppet i juli 1930 låg vid Götaverken för ombyggnad.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-29 17:04 #13 av: Jimmy.L

Fregatten Bellona sjösatt 1782

Klockan gjuten av Johan Björkman, Göteborg 1790.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-29 17:08 #14 av: Göstage

#12 #13 Fina klockor, och passande så här i nyårstid.Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.