sjöräddning.militärafartyg,isbrytare,bogserbåtar

Gråbåtar

2018-09-16 13:08 #0 av: Jimmy.L

Samlingstråd för marina fartyg.

Först ut HMS Visby i Stockholm 2012.

Byggnadsvarv Kockums, Sverige 

Sjösatt 8 juni 2000

Fart  troligen 40 knop

 Besättning 28 officerare + 16 sjömän 

Bestyckning 1 × 57 mm allmålspjäs

4 × 40 cm ubåtsjakttorpeder 

4 × sjömålsrobot RBS 15 MkII 

Motmedel

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 13:19 #1 av: Jimmy.L

Ryska korvetten Steregushchy 530 i Stockholm 2012.

Byggd 2001

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 13:25 #2 av: Jimmy.L

HMS Sundsvall.

Byggd: Karlskronavarvet

Besättning: 22 officerare samt 18 sjömän

Beväpning

8 x sjömålsrobotar 

1 x 57 mm allmålspjäs

1 x 40 mm allmålspjäs

4 x 40 cm ubåtsjakttorpeder 

4 x antiubåtsgranatkastare 

sjunkbomber

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 13:29 #3 av: Jimmy.L

HMS Belos Ubåtsräddningsfartyg 

Byggd De Hoop, Nederländerna

Besättning 30 officerare cirka 10 GSS

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 13:35 #4 av: Jimmy.L

USA fick låna denna ubåt med besättning, Halland lyckade "sänka" ett hangarfartyg under en övning i USA utan att bli upptäckt.

Även känd från matprogrammet Landgången.

HMS Halland

Besättning 18–22 officerare 6–10 sjömän

Bestyckning Tunga torpeder

 Lätta torpeder samt minor

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 13:40 #5 av: Jimmy.L

Jagaren Småland är det största musealt bevarade örlogsfartyget i Skandinavien. Hon byggdes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg 1952, överlämnades till marinen 1956 och togs ur tjänst 1979.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 13:49 #6 av: Jimmy.L

Dae Jo Yeong och Hwa Cheon från Korea gjorde ett örlogsbesök i Stockholm 2013

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 14:22 #7 av: Jimmy.L

HMS Stockholm och HMS Malmö i Stockholm då Korvetter nu mer ombyggda till patrullbåtar. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 14:27 #8 av: Jimmy.L

HMS Gotland

Besättning 18–22 officerare  6–10 sjömän

Bestyckning Tunga torpeder 

Lätta torpeder och minor

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 14:38 #9 av: Jimmy.L

HMS Västervik ingick tidigare i svenska försvaret som robotbåt. Nu mer tillhör hon Karlskrona marinmuseum och ligger i Karlskrona men ingår även i Veteranflottlinjen.

Tagen ur tjänst 1997

Fart 40 knop 

Besättning 14 yrkesofficerare 16 värnpliktiga 

Bestyckning 1 x 57 mm kanon 6 x 53 cm torpedtuber 4 x sjömålsrobotar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 14:45 #10 av: Jimmy.L

HMS Bremön var en av fjorton minsvepare som sjösattes under andra världskriget. I sin konstruktion påminner hon om de svenska jagare som också byggdes under denna tid. Hennes uppgift var att rensa svenska vattnen från tyska minor, men också att lägga ut egna.

Hon ligger nu mer vid Karlskrona marinmuseum.

Byggd 1940

Ur tjänst 1968

Bestyckning 2 × 10,5 cm lv-kanoner 1 × dubbel 25 mm lv-automatkanon 40 st minor 50 st sjunkbomber

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 14:53 #11 av: Jimmy.L

HMS Spica (T121) var en svensk torpedbåt och var den första i sin serie och därför namngavs också serien till Spicaklassen.

Nu mer tillhör hon Vteranflottlinjen och man kan åka med henne.

Byggd 166

Ur tjänst 1989

Fart 40 knop 

Besättning 27 

Bestyckning 

6 x 53 cm torpedtuber 1 x 57 mm kanon Alternativ bestyckning: Lilla minversionen: 2 x 53 cm torpedtuber 1 x 57 mm kanon sjöminor fram till förliga torpedtuberna 

Stora minversionen: 1 x 57 mm kanoner sjöminor fram till fördäck föröver 57 mm kanonen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 14:59 #12 av: Jimmy.L

HMS Ystad

Robotbåt ur Norrköpingsklass.

Byggd 1976

Ur tjänst sommaren 2005

Tillhör nu mer Veteranflottlinjen.

Fart 40 knop

Besättning 14 yrkesofficerare 16 värnpliktiga 

Bestyckning 1 x 57 mm kanon 2 x 53 cm torpedtuber 8 x sjömålsrobotar Sjunkbomber Minor

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:01 #13 av: Jimmy.L

T56 är en svensk motortorpedbåt som byggdes 1957 på Stockholms örlogsvarv som var underleverantörer till Kockums i Malmö. T56 togs ur tjänst 1973.

Tillhör Veteranflottlinjen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:03 #14 av: Jimmy.L

T26, byggd 1942, tjänstgjort 1942-1957, K-märkt 2005.

Tillhör Veteranflottlinjen.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:05 #15 av: Jimmy.L

T46, byggd 1957, tjänstgjorde 1957 – 1975, K-märkt 2009.

Tillhör Veteranflottlinjen.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:29 #16 av: Jimmy.L

HMS Trossö

Fartyget byggdes i Finland 1984 som forskningsfartyg Arnold Veimer och levererades till estniska vetenskapsakademin i Sovjetunionen. Där tjänstgjorde fartyget som forskningsfartyg upp till början av 1990-talet. 1991 fick hon namnet Livonia. Hon byggdes om till kryssningsfartyg och gjorde 1995-1996 kryssningar till arktiska Kanada och Antarktiska oceanen.

Används som underhållsfartyg av marinen,

Fart 14 knop 

Besättning 61 man

Bestyckning Kulsprutor

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:31 #17 av: Jimmy.L

Stridsbåt 90

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:35 #18 av: Jimmy.L

K31 Visby samt K32 Helsingborg

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:38 #19 av: Jimmy.L

Finsk minröjningsfartyg ur Katanpää-klass.

Byggd 2012

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-16 15:52 #20 av: Jimmy.L

Jagaren USS Oscar Austin från USA

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-17 17:40 #21 av: Göstage

En något mindre modell.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-17 17:42 #22 av: Jimmy.L

En bebis. Glad

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-17 17:56 #23 av: Göstage

Örlogshamnen Kiel.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-17 18:05 #24 av: Göstage

#5 Jagaren Småland, sedd från Frihamnen. I bakgrunden gamla sjöbefälsskolan.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-17 18:12 #25 av: Jimmy.L

Hon är större än man tror. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-17 18:47 #26 av: Göstage

#25 Ja, sedd från älvsidan är hon rätt maffig!

https://www.maritiman.se/fartygsflottan/jagaren-smaland

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-18 16:56 #27 av: Göstage

Vid en liten promenad längs älvstranden idag såg jag en gråbåt ligga vid kaj på andra sidan älven intill Gotenius varv, kanske i väntan på upphuggning. (Bilden är lite suddig eftersom avståndet var för stort för min fickis.)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-18 17:17 #28 av: Jimmy.L

Ja henne ser man inte namnet på tyvärr. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-10 10:53 #29 av: Jimmy.L

Jag kollade AIS i morse och såg 4 st ur Altair-klass befanns sig vid Snäckviken, jag hoppades dom skulle ligga inne tills jg hann ner med bussen. Just när jag kom ner såg jag dom började kasta loss. Dessa båtar är för utbildning och är inte beväpnad men dom kan beväpnas med kulsprutor.

Först gick HMS Altair (A501)

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-10 10:59 #30 av: Jimmy.L

HMS Argo (A504)

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-10 11:05 #31 av: Jimmy.L

HMS Arcturus (A503)

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-10 11:11 #32 av: Jimmy.L

Sist lämnade HMS Antares (A502)

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-10 11:13 #33 av: Göstage

#30ff Verkligen lika som bär!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-10 11:26 #34 av: Jimmy.L

Ja utan namnen är det svårt att se skillnad på dom. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-11 10:51 #35 av: Taggeman

Vad räknar man svävare 2000 till.
Dom är inte tystgående för ett j..la liv i skärgården när dom är ute o far omkring.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/svavare-2000/

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2018-10-11 11:05 #36 av: Jimmy.L

#35 Används ju av Amfibieregementet och marinen så hon ingår i "gråbåtar".

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-11 11:10 #37 av: Jimmy.L

Trossbåt 604 vid Berga.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-11 11:14 #38 av: Jimmy.L

Stridsbåt 90 H

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-11 11:16 #39 av: Jimmy.L

Lätt trossbåt 671

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-14 19:23 #40 av: Göstage

Bevakningsbåtplutonen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-12 13:19 #41 av: Taggeman

Hitta en gammal artikel om torpedbåt T14 med Prins Bertil.
Stora bilder o lite text.

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2019-03-12 13:20 #42 av: Taggeman

_

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2019-03-12 13:22 #43 av: Taggeman

Lite data om båten.
http://www.fatburen.org/jan-erik.karlsson/t14.htm

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2019-04-29 16:02 #44 av: Göstage

Örlogsbesök av NATO-fartyg i Göteborg. Identifierat 

F357 Thetis, Danmark

M110 HMS Ramsay, GB (minjaktfartyg)

M343 KNM Hinnöy, Norge (minjaktfartyg)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.