2018-09-17 17:28 #0 av: Jimmy.L

Längd: 181 m 

Byggstart: 1999 

Sjösattes: 23 maj 2000 

Bredd: 25 m

Passagerare 694

Besättning 407