2018-09-18 15:34 #0 av: Jimmy.L

Byggd 1768 på ön Arholma i Stockholms norra skärgård.

Fungerade som lotsutkik fram till 1875 innan lotsen flyttade längre ut.

Har även varit optisk telegrafstation på linjen Stockholm-Gävle-Åland.

Under Andra Världskriget fungerade båken som signalstation med en stridsledningscentral i berget som nu mer är borta.