övrigt

Votivskepp, galjonsfigurer och annan maritim konst

2018-09-21 11:32 #0 av: Göstage

När jag hade bil reste jag runt en del i västra delen av landet, och jag tog för vana att titta in till en del kyrkor. Redan en sväng på kyrkogården säger en del om vilka som levat på orten - förr var det vanligare med titel på gravstenar, idag när vi mönstrar av från den här resan gör vi det som nollställda och likvärdiga, åtminstone på gravstenarna.

Ibland händer det att kyrkorna är öppna, och i rätt  många av dem hänger votivskepp, speciellt i kustkyrkorna. Det finns en bok som jag varmt vill rekommendera till intresserade. Den heter "Kyrkskeppen vid västerhavet" av Håkan Tollesson, och i den berättas fylligt inte bara om votivskeppen utan även om deras förebilder, vilka som skänkt dem (där det går att få fram) och lite om kyrkorna som skeppen hänger i. Hoppas att det finns motsvarande böcker från andra delar av vårt kustlånga land!

Tollesson förklarar i bokens inledning vad ett ett votivskepp här, och jag lånar början från den: "Votiv kommer av det latinska ordet votum som i detta sammanhang betyder "lovat åt en Gud". Ett äkta votivskepp skall ha följande bakgrundshistoria: En sjöfarare som undkommer haveri eller annat tillbud till sjöss, och som i nödens stund utlovat ett skepp som gåva till sin kyrka - eller till en kyrka på platsen han blir räddad - infriar detta löfte som tack för sin räddning. Skeppet är då att betrakta som ett äkta votivskepp."---

Ingressbilden visar ett votivskepp i Björlanda kyrka. Jag återkommer till det i en egen ruta.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-21 13:01 #1 av: Göstage

#0 Skeppet som hänger i Björlanda kyrka är en kopia av fregatten Tapperheten, bestyckad med 76 kanoner. Skeppet byggdes av sjömannen  och skolmästaren CG Stenfält, och det är inget egentligt votivskepp eftersom det inköptes till kyrkan 1842. Anledningen till att man köpte in skeppet var att ett tidigare "äkta" votivskepp var i så dåligt skick att det inte gick att reparera. Tollesson påpekar att fartyget har en handelsflagga med det senaste unionsmärket vilken kom i bruk 1844, så skeppet har förmodligen inte hängts upp tidigare än så.

Något som  skiljer Tapperheten från "riktiga" votivskepp är livbåten. I förordet till boken skriver Tollesson: "Ett sådant (äkta votivskepp) skall inte förses med livbåtar, eftersom det i sig är en räddningsbåt - ett livets skepp."

Fregatten Tapperheten är sannolikt densamma som byggdes på Karlskronas örlogsvarv 1785 efter ritningar av af Chapman. Hon deltog i ett stort antal samtida sjöslag, men slutade sin ärofyllda karriär med att snöpligen bli upphuggen i New York 1826.
Att observera är att votivskeppet har 76 kanoner, medan Tapperheten lär ha haft 64.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-21 15:52 #2 av: Göstage

I Kållereds kyrka hänger ett intressant votivskepp i form av en "bevärad fregatt" det vill säga att den är bestyckad, med 40 kanoner närmare bestämt.   Faktiskt finns det i likhet med Björlandaskeppet även livbåt. Skeppet är daterat 1738, och det lite udda är att det finns besättningsmän ombord, figurer är inte är vanligt på votivskepp. Det är tio fajansfigurer som delar på utrymmet ombord och de lär vara tillverkade i Kina.  

Eftersom människor med bakgrund i Ostindiska kompaniets ledning har omnämnts i kyrkans historia och bolagets förste kassör Anders Almroth med familj vilar i ett gravkor där (uppfört 1775)  så är det väl inte så långsökt att åtminstone ana att det finns något samband mellan skeppet och Ostindiska kompaniet - inte minst på grund av figurerna. Kanske den som skänkt skeppet företagit en resa med en ostindiefarare och återvänt helskinnad? 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-22 06:42 #3 av: Jimmy.L

Jag hittar inget liknande i mitt bildarkiv men så har jag inte besökt så många kyrkor. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-22 07:26 #4 av: Göstage

Även om jag inte är religiös så är jag intresserad av kyrkor, men det tog lång tid innan jag började se fartygen i taket. Jag har fler att fylla på med, och det blir mer än örlogsskepp.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-22 09:18 #5 av: Skeppskatten Dina

Votivskeppen kan vara väldigt pampiga. Glad

Kramar Elisabeth och Dina Katt

Anmäl
2018-09-22 09:55 #6 av: Göstage

#5 Verkligen, och de har en spännande historia att berätta!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-22 09:58 #7 av: Skeppskatten Dina

#3 Glad

Kramar Elisabeth och Dina Katt

Anmäl
2018-09-22 09:59 #8 av: Skeppskatten Dina

Nu blev det allt fel. En liten trea smög sig in. Skrattar

Kramar Elisabeth och Dina Katt

Anmäl
2018-09-22 17:09 #9 av: Göstage

I Kristinehamns kyrka hänger ett votivskepp tillverkat i nyare tid. Det symboliserar ett stycke svensk sjöfartshistoria eftersom det är en kopia av galeasen Mathilda, som är inget mindre än Axel Broströms första fartyg. Axel var grundare av vad som skulle komma att bli Broströmskoncernen.

Mathilda byggdes 1858, en uppgift säger att det var på Graveröds varv i Lilla Edet, en annan hävdar att hon förfärdigades på Jäveröns varv i Karlstad. Hon var på 90 dwt och 32,15 meter lång med klyvarbom.

1886 lades Mathilda upp för reparation och blev ej mera använd. Vid Broströms 100-årsjubileum 1965 fick de inbjudna medarbetarna en modell av Mathilda fäst på en bit virke från fartyget, som uppges ha bärgats vid Kållandsö. 

Att fartygsmodellen hänger i Kristinehamn beror på att Axel föddes och växte upp här. Modellen byggdes av Lennart Hyllén och invigdes i kyrkan 1991.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-22 17:20 #10 av: Göstage

#9  Ett minnesmärke över Mathilda hänger även i inre hamnen i Kristinehamn, utfört av Carl-Emil Berglin och rest 1964.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-25 13:09 #11 av: Göstage

Vallda kyrka i Norra Halland med anor från 1200-talet har som votivskepp en fregatt skänkt 1781 av skepparen Anders Warling, som själv var bondeseglare.  Tollesson påpekar skeppets överdimensionerade rigg och klyvarbom, detaljfel som förekommer på många votivskepp.  Trots det tycker Tollesson att Warlings skepp har en viss charm.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-25 13:15 #12 av: Jimmy.L

#10 Den var fin.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-25 13:41 #13 av: Göstage

Javisst är den fin! Det är inte känt om skeppet hade någon förebild, men Onsala upp till Vallda har gammal sjömanstradition - bland annat kom ju kaparkaptenen Gathenhielm, "Lasse i Gatan" och flera andra kapare  från de här trakterna.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-07 13:01 #14 av: Göstage

Öckerö i  Göteborgs norra skärgård håller sig med två kyrkor på ett ögonkasts avstånd. Den gamla uppfördes på 1450-talet, medan den nya tillkom 1906. Med två kyrkor och stor sjöfartsnäring är det inte underligt att man har flera votivskepp.

Skonertskeppet Eros av Hyppeln hänger i nya kyrkan och är byggd av "Leopold på Hyppeln", sjömannen Leopold Karlsson. Han var själv med om ett svårt skeppsbrott utanför Rabat, och det är tänkbart att han tillverkade det här skeppet i tacksamhet för sin räddning.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-07 13:08 #15 av: Göstage

I Öckerö nya kyrka hänger även fiskebåten GG258 Clipper av Knippla, som redan har presenterats i en annan tråd. Skeppet byggdes av sjökapten Gunnar Granberg på Knippla. Det fanns en fiskebåt som hette samma som hette Clipper av Knippla, men numret stämmer inte, och votivskeppet påminner mer om fiskebåten Beatrice. Den som säger det är skeppsbyggarens son som deltog i färdigställandet av det, så han bör veta.

Trevligt ändå med en fiskebåt bland alla stolta fregatter!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-07 13:15 #16 av: Göstage

I gamla kyrkan finns en kaparefregatt från 1700-talet, en kopia av en tidigare modell som var i dåligt skick och  nu finns på Göteborgs sjöfartsmuseum.  Förlagan skymtar på en bild nere t.h.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-07 13:20 #17 av: Taggeman

På Värmdö finns det en kyrka på Djurö invigdes 1683 och som har 2 st skepp.
Votivskeppet som hänger i långhuset, ”Nordstiern”, utfördes 1706, som jag har en gammalbild på.
https://www.svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo/kyrkor

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2018-10-07 13:22 #18 av: Göstage

I en annan monter i Öckerö gamla kyrka står ytterligare en  kaparefregatt. Enligt traditionen skänktes den av en dansk kapare som stred i Tordenskiölds arme - en fiende således! Det sägs att han under danskarnas belägring av ön troligen sökte sig till kyrkan och ville gottgöra det.

Modellen var försvunnen i flera decennier innan den återfanns i dåligt skick på en takbjälke. Den renoverades med varlig hand och finns i en monter i kyrkan. Det blev en reflex i glaset av blixtljuset, men hoppas att det inte stör för mycket.

Mer om kaparna i de västliga farvattnen här:

http://www.skagerrakskapare.se/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-07 13:31 #19 av: Göstage

Det sista votivskeppet från Öckerö gamla kyrka är ett fregattacklat linjeskepp från 1782 som hänger i kyrkans mittgång. Enligt en tidigare chef på Sjöfartsmuseet där skeppet restaurerats är det något klumpigt utfört, men att byggaren dock lyckats få fram karaktären hos fartygstypen. Skeppet är bevärat med inte mindre än 106 kanoner.

#17 Kul med votivskepp från annat håll i landet! Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-09 09:57 #20 av: Göstage

Länktips:

https://modellbygge.ifokus.se/discussions/5be54a6ace12c408e70043c7-norsk-fiskebat

Kan bli kul att följa!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-09 10:54 #21 av: Jimmy.L

#20 Ja verkligen. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-12-04 17:38 #22 av: Göstage

#20#21 Hänt saker! Glad

https://modellbygge.ifokus.se/discussions/5be54a6ace12c408e70043c7-norsk-fiskebat?discussions-1

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-04 18:57 #23 av: Jimmy.L

#22 Ett spännande bygge. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-12-04 19:36 #24 av: Göstage

Ja, jag som inte ens kan vika en papperssvala blir otroligt imponerad av sådant här! 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-06 17:22 #25 av: Göstage

"Fartyg har i alla tider burit på en stark symbolisk laddning, och inom skeppsbyggnadskonsten har skulptur och måleri därför haft en mycket stor betydelse. Vare sig det gäller mytiska figurer, krigiska symboler eller handelns emblem så är de alla delar av ett försvunnet bildspråk som länge var en självklar del av sjöfarten.

Idag, när traditionerna sedan länge har avklingat, finns både fascination och distans gentemot det mäktiga arv av maritimt konsthantverk som bevaras i Sverige. Vi kan imponeras av åldriga skulpturer och vackra fartygsdekorationer – men förstår vi deras budskap och spegling av tidsandan? Kan nya perspektiv och fördjupad kunskap ge oss bättre insikter i betydelsen av handel, krig, omvärldskontakter, myter och människoöden reflekterade i fartygens utsmyckningar?"

Den frågan ställs på Axess (där man åtminstone i skrivande stund) kan se upptagningar från ett seminarium som hölls på Ängelsberg i februari 2019.

De tre avsnitten: 
Del 1 av 3 - "En sjöfartshistoria speglad i konsten." Talare: Maja Hagerman - Människor vid vatten, Leos Müller - Sverige och havet, från 1500-talet till idag, Johan Rönnby - Furstarnas fartyg: om de nya skeppen och det tidigmoderna. Moderator: Svante Helmbaek Tirén.

Se program
Del 2 av 3 - "Symboler i krig, fred och främmande vatten." Talare: Niklas Eriksson - Bildspråk på handels- och örlogsfartyg i Sverige under 1600-talet, Fred Hocker - Vasas skulpturer: en viktig del av skeppets funktion, Lars Einarsson - Regalskeppet Kronan (1676) palats och krigsmaskin.
Se program
Del 3 av 3 - "Samlingar och marinarkeologiska upptäckter." . Talare: Ingrid Ulfstedt - Fartygsornamenten i museisamlingar: Vad säger de?, Ola Oskarsson - Sirenvasen, Sirenmålaren och verklighetens skepp.
Se program

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-06 19:39 #26 av: Göstage

De fantastiska galjonsfigurerna på Marinmuseum på video.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-06 19:43 #27 av: Göstage

Skagen har också en berömd samling av galjonsfigurer, de flesta från handelsskepp som har strandat på Nordjyllands kuster.

http://maritimevenner.com/galionssamlingen-fra-skagen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-18 09:52 #28 av: Jimmy.L

I Landsorts kapell.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-18 09:54 #29 av: Jimmy.L

Och den andra.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-18 10:23 #30 av: Göstage

I Svenska kyrkans historik och beskrivning över Landsorts kapell hittar jag lite om kapellets två votivskepp som finns på föregående fina bilder.

#28 "1992 skänktes votivskeppet ”Lotsbåten” av Sjöfartsverket genom dess GD Kaj Janérus. Det är tillverkat av Lennart Borgström, Norrköping, och är en modell av en lotskutter som var i tjänst på Landsort 1893–1915. Den röda våden i seglet var kännetecken för lotsbåtar."

#29 "1961 överlämnade direktör Börje Tägtmeijer votivskeppet Charlotta, som hänger i främre delen av kapellet. Charlotta är en rekonstruktion av briggen Tre Kronor, som på 1830-talet seglade med handelsjärn mellan Sverige och Nordamerika, från 1840-talet och framåt med emigranter och som lär ha stått modell för Wilhelm Mobergs Charlotta af Carlshamn."

http://www.osmotoro.se/documents/Landsortskapellwebb.pdf

Lotsbåten var den sista seglande lotskuttern vid Landsort, enligt Landsort.com.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-18 10:42 #31 av: Jimmy.L

#30 Tack för info. Tummen upp

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.