Övrigt

De stora haven

2018-09-24 09:15 #0 av: Göstage

Visste du att...

"Världshaven delas in i tre oceaner, Stilla Havet, Atlanten och Indiska Oceanen. Stilla havet är det i särklass största av världshaven och täcker 1/3 av jordens yta."--- 

"Mer än hälften av världshavens yta har en yttemperatur som är högre än 20 grader Celsius. Kallt polarvatten fyller däremot de stora djupvattenbassängerna, och världshavens medeltemperatur är därför bara ca 3,5 grader Celcius."---

 "Medeldjupet i världshaven är 3729 m. Det största djupet är 11 034 m, och finns i Marianergraven i Stilla havet. Men även om vi kan uppfatta havsdjupen som väldigt djupa, såväl som vi tycker att de högsta bergen är väldigt höga, så ryms alla höjdskillnader på jordens yta inom 20 kilometer."---

Om detta och mer därtill kan läsas på havet.nu.

Bilden är tagen från Hönö i Göteborgs norra skärgård i Kattegatt.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-24 09:34 #1 av: Göstage

Skagerrak och Kattegatt är två namn som vi hör dagligen i sjörapporten. Men vad omfattar de, och var kommer de märkliga namnen ifrån som har brukats åtminstone sedan 1600-talet? Så här förklarar Wikipedia:

"Skagerrak, alternativt Skagerack eller Skagerak är den del av Atlanten som ligger mellan danska Jylland, svenska Bohuslän och södra Norge. Skagerrak gränsar i väster till Nordsjön och i söder till Kattegatt.
Gränsen mot Nordsjön går mellan Hanstholm i Danmark och Lindesnes i Norge. Gränsen mellan Skagerrak och Kattegatt går mellan danska Skagens norra udde och Pater Nosterskären sydväst om Tjörn i Bohuslän."--- 

"Skagerrak innehåller i förledet en form av Skagen (Jyllands norra udde) och i efterledet ett holländsk / plattyskt ord rak i betydelsen ’’rak sträcka’’. Namnet Skagerrak kan alltså tolkas som ’’den raka sträckan förbi Skagen’’.--- 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skagerrak

"Kattegatt är ett havsområde utanför södra delen av Sveriges västkust. Kattegatt avgränsas i öster av den södra delen av Sveriges västkust (till största delen Halland), i norr av en linje mellan Pater Nosterskären vid Marstrand och Skagen på Jyllands nordspets, i söder av Själland, Fyn, Stora och Lilla Bält samt Öresund och i väster av Jylland. 

I vissa administrativa och meteorologiska sammanhang brukar Kattegatts nordgräns vanligen anges till en linje mellan Jyllands norra spets (Grenen, norr om Skagen) och Pater Nosterskären nordväst om Marstrand (resten av gränsen fram till svenska kusten brukar då inte nämnas). Linjen mellan Gilbjerg hoved och Kullen i Sverige, bildar avgränsningen mot Öresund. 

I fiskesammanhang är gränsen internationellt definierad något längre söderut, från Skagens fyr till fyren Tistlarna och därifrån vidare till den närmast belägna svenska kusten vid Vallda Sandös västra udde."--- 

"Kattegatt är ett holländskt ord med den ursprungliga betydelsen ’’katthål’’; ett hål i dörr eller vägg för huskatten. Senare har ordet kommit att beteckna smal och trång passage eller, i äldre holländskt sjömansspråk, ett trångt farvatten i allmänhet. Och i fallet Kattegatt, ett helt havsområde med stora risker för den sjöfarande."---

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kattegatt

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-24 09:48 #2 av: Göstage

Vi kan väl ta lite om "gamla Nordsjön" också då:

"Nordsjön är en del av Atlanten, farvattnen väster om Skagerack. Av de nordiska länderna är det Norge, Danmark och Island som har kust mot Nordsjön
 I öster går gränsen mellan Nordsjön och Skagerack i den tänkta linjen mellan Hanstholm (Danmark) och Lindesnes (Norge).
 I norr går gränsen mellan Nordsjön och Norska havet vid den norska fyren Kråkenes och den 62:a breddgraden. I söder går gränsen vid Engelska kanalen."---

https://fyr.org/wiki/index.php/Nordsjön

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-24 14:44 #3 av: Jimmy.L

Det gungade lite där. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-09-24 16:17 #4 av: Göstage

Ja, Nordsjön är inte att leka med!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-24 16:34 #5 av: Göstage

I "Gamla Nordsjön" sjungs det ju om "Doggers bankar". Liksom för Skagerrak och Kattegatt kommer namnet från holländskan- "dogge"  är ett gammalt ord för fiskebåt.

Doggers bankar är ett förhållandevis grunt sandbanksområde tio mil öster om Storbritannien, omtalat för oberäkneliga strömkantringar vid ebb och flod.

Här har också flera stora sjöslag ägt rum, bland annat under första världskriget. 

Långt före vår tid var det landområde, "Doggerland", och man tror att det finns lämningar där efter stenåldersboplatser som nu ligger under vatten.

Källor:
http://www.lasarnasfria.se/artikel/107922
https://sv.wikipedia.org/wiki/Doggers_bankar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-26 10:43 #6 av: Göstage

Inte bara benämningarna Skagerrak,  Kattegatt och Doggers bankar härstammar från Nederländerna - mycket av våra ord med väder- och sjöfartsanknytning kommer från samma språkområde. Urban Österberg skriver om det på den finska sajten Språkbruk:

"Vilka är då de nederländska orden i svenskan? En stor grupp skulle kunna sammanfattas som termer för sjöfart och båtbyggande. Hit hör vanliga ord som akter, durk, koj, reling, fock, babord, gast och matros, liksom gatt (i exempelvis Kattegatt). Stiltje – med den nederländska diminutivändelsen ‑tje (som i detta fall dock saknas på nederländskan) – kan ha tillkommit under påverkan från det inlånade, men numera föråldrade kultje (dagens kuling, även detta av nederländskt ursprung). Samma diminutivändelse finner vi för övrigt i matjes(sill)."---

https://www.sprakbruk.fi/-/svensk-nederlandsk-sprakkontakt

Mer om sjömansspråk utöver namngeografi och vädertermer finns i tråden "Ord ombord".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl