Övrigt

Marinarkeologi och vrakdykning

2018-10-26 08:44 #0 av: Göstage

Det börjar bli så många nyheter om marinarkeologi i tråden "Läst och sett om hav och fartyg" att det kan vara dags för en egen tråd i ämnet.

(Inlägg #1-5 är nyheter som hämtats över från ovannämnda tråd.)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:05 #1 av: Göstage

"De vikingaskepp som finns bevarade på ett kulturhistoriskt museum på Bygdøy utanför Oslo håller på att vittra sönder, varnar förvaltaren Universitetet i Oslo (UiO).

Skeppen har inte beviljats något särskilt stöd i den nya statsbudgeten. Samtidigt har man under sommaren upptäckt skador på två av dem. Det ena, det 23 meter långa Gokstadskeppet som byggdes runt år 890, anses behöva akut konserveringsstöd.
Enligt UiO kommer samtliga skepp långsamt vittra sönder och till slut kollapsa om det inte vidtas åtgärder."---

TT

Vore verkligen illa om det inte görs något i tid!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:08 #2 av: Göstage

#1 Samtidigt som  experterna oroar sig för konserveringen av vikingaskepp som redan tagits tillvara verkar det vara ett nytt på gång.

Norska arkeologer säger sig nämligen ha funnit ett stort vikingaskepp med hjälp av markradar vid undersökningar i Halden. Det är mer än hundra år sedan man fann ett större skepp från den tiden senast i Norge, och man betecknar fyndet som "en världssensation".

https://www.tv2.no/nyheter/10144217/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:10 #3 av: Göstage

Vad lurar på botten? Just nu håller marinarkeologer på att undersöka flera nyupptäckta vrak vid Djurgården och Fjäderholmarna i Stockholm. Syftet är att inventera det marina kulturarvet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/pa-jakt-efter-forsvunna-kulturskatter

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:12 #4 av: Göstage

"Just nu pågår en av Sveriges största stadsarkeologiska undersökningar mitt i centrala Enköping. Arkeologer gräver sig ner århundrade för århundrade och de senaste fynden är delar av ett handelsskepp från 1200-talet."---

"Bland mängder av dynga, träflis och djurben har arkeologerna hittat delar av två medeltida skepp. En del av ett roder till ett mindre skepp och flera delar av ett större. Det större skeppet är en ”kogg”, alltså ett medeltida handelsskepp som användes av Hansans köpmän."--- 

"Att man hittar fynd av medeltida skepp i en stadsmiljö är ovanligt. Men en förklaring är att mellan 1100- och 1200-talet gick en vik av Mälaren hela vägen till den plats där Stora torget ligger idag.
– Vi tror att den här tomten legat under vatten fram till 1100-talet och att fynden tar slut då. Men än så länge kan vi bli överraskade, säger Joakim Kjellberg."---

 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-graver-de-fram-ett-medeltida-skepp-mitt-i-staden

Spännande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:13 #5 av: Göstage

Ett 2400 år gammalt välbevarat fartyg har återfunnits på tvåtusen meters djup i Svarta havet. Det var alltså samtida med Sokrates.

Källa. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:20 #6 av: Jimmy.L

Imponerande att den än idag är så pass bra bevarad.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-10-26 09:31 #7 av: Göstage

#6 Ja, Svarta havets djup verkar vara ett fönster mot antiken och ännu tidigare. Mycket vackert, lite skrämmande  och väldigt spännande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-18 20:21 #8 av: Göstage

Dykande plundrare stjäl och spränger sönder historiska lämningar längs Albaniens kust.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-18 20:24 #9 av: Jimmy.L

Trist när kriminella gör så.  Ledsen

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-11-18 20:36 #10 av: Göstage

#9 Verkligen!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-30 06:52 #11 av: Göstage

 "Två ångfartygsvrak som tidigare i höstas undersöktes av marinarkeologer har nu fornlämningsförklarats.
Det handlar dels om lastångaren Vulcan som gick under 28 maj 1873 utanför Fårö, dels om ångaren Princess som sjönk öster om Östergarns holme 1888."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/tva-angfartygsvrak-utanfor-gotland-blir-fornlamningar

Fornlämningsförklaringen är inte detsamma som en avlysning. Tvärtom förklarar länsstyrelsen att det finns ett upplevelsevärde hos fartygen, i och med att de är lättnådda för amatördykare. 

Enligt fornlämningslagen är fartyg äldre än 1850 automatiskt skyddade, men länsstyrelserna kan  även fornlämningsförklara fartyg av senare årgång. Det är första gången Länsstyrelsen på Gotland utnyttjar den möjligheten.

Enligt sajten dykarna nu är Vulcan idag "mest en stor brädhög med en ångpanna som står upp i mitten" och Princess "en ca 40 meter lång brädhög". Uppenbarligen ser arkeologerna och fritidsdykarna på vraken med olika ögon...Glad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-05 09:57 #12 av: Göstage

Tidigare i höst hittade en privatperson en underkäke från en människa i strandkanten vid Saltkällan på Bohuskusten. Det behandlades i vanlig ordning som ett möjligt brott, men rättsmedicinsk undersökning visade att lämningen var minst hundra år gammal. Nu finns idéer om att käken tillhör ett offer från ett slag långt tillbaka i tiden. 

"Den käke som hittades vid Saltkällan kan vara från en norsk-dansk soldat enligt arkeologen Anton Larsson. 1675 utspelade sig nämligen ett slag kopplat till "Gyldenlöwefejden" på exakt samma plats."---

GP (betalartikel)

Ur "Bohusläns historia och beskrifning" 1867:

"Men nämnda Korsborg äger en större märkvärdighet deraf, att det var just der, som den såkallade affären vid Saltkällan afgjordes i November 1675. För att på en gång afskära återtåget för Aschebergs trupp, som stod vid Svarteborgs kyrka, och väl komma förbi Qvistrums pass, hade Gyldenlöwe beordrat öfverste Krag att med en styrka af 1,000 man, ombord på 6 bestyckade galerer och 28 skärgårdsbåtar, landstiga vid Saltkällan. 

Men varnad af sina kunskapare, drog Ascheberg, som genomskådade planen, sig i tid undan till Qvistrum, och lät 200 man af Bohusläns gröna dagoner besätta Korsborg, under det han dolde några kompanier kavalleri 1) i den djupa dal, som på ena sidan omger detta berg. När detta väl var bestäldt, kom Krag med sin eskader sättande inåt fjorden, förbi Korsborg, låtsande först såsom han icke kände den ögonblickliga vigten af denna punkt, men vände plötsligen och landsatte sitt folk, som med häftighet anföll de der posterade dragonerna. Men då framstörtade de i bakhållet förlagda kompanierna, och tillbakaträngde danskarne, som med kännbar förlust, och i största hast, måste söka sin räddning på båtarne, och återvända med oförrättadt ärende. Denna strid var den första i den blodiga Gyldenlöwsfejden." ---

 http://runeberg.org/aehbhob/2/0182.html

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-14 08:20 #13 av: Jimmy.L

17 skeppsvrak i Blekinge förlorade sin fornminnesstatus i och med en lagändring 2014. Kalmar läns museum har bedömt att åtta av vraken har ett så pass kulturhistoriskt värde att de har förusättningar att återfå den.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/oskyddade-skeppsvrak-i-blekinge

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-12-14 08:34 #14 av: Göstage

#13 Hoppas!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.