övrigt

Marinarkeologi och vrakdykning

2018-10-26 08:44 #0 av: Göstage

Det börjar bli så många nyheter om marinarkeologi i tråden "Läst och sett om hav och fartyg" att det kan vara dags för en egen tråd i ämnet.

(Inlägg #1-5 är nyheter som hämtats över från ovannämnda tråd.)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:05 #1 av: Göstage

"De vikingaskepp som finns bevarade på ett kulturhistoriskt museum på Bygdøy utanför Oslo håller på att vittra sönder, varnar förvaltaren Universitetet i Oslo (UiO).

Skeppen har inte beviljats något särskilt stöd i den nya statsbudgeten. Samtidigt har man under sommaren upptäckt skador på två av dem. Det ena, det 23 meter långa Gokstadskeppet som byggdes runt år 890, anses behöva akut konserveringsstöd.
Enligt UiO kommer samtliga skepp långsamt vittra sönder och till slut kollapsa om det inte vidtas åtgärder."---

TT

Vore verkligen illa om det inte görs något i tid!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:08 #2 av: Göstage

#1 Samtidigt som  experterna oroar sig för konserveringen av vikingaskepp som redan tagits tillvara verkar det vara ett nytt på gång.

Norska arkeologer säger sig nämligen ha funnit ett stort vikingaskepp med hjälp av markradar vid undersökningar i Halden. Det är mer än hundra år sedan man fann ett större skepp från den tiden senast i Norge, och man betecknar fyndet som "en världssensation".

https://www.tv2.no/nyheter/10144217/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:10 #3 av: Göstage

Vad lurar på botten? Just nu håller marinarkeologer på att undersöka flera nyupptäckta vrak vid Djurgården och Fjäderholmarna i Stockholm. Syftet är att inventera det marina kulturarvet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/pa-jakt-efter-forsvunna-kulturskatter

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:12 #4 av: Göstage

"Just nu pågår en av Sveriges största stadsarkeologiska undersökningar mitt i centrala Enköping. Arkeologer gräver sig ner århundrade för århundrade och de senaste fynden är delar av ett handelsskepp från 1200-talet."---

"Bland mängder av dynga, träflis och djurben har arkeologerna hittat delar av två medeltida skepp. En del av ett roder till ett mindre skepp och flera delar av ett större. Det större skeppet är en ”kogg”, alltså ett medeltida handelsskepp som användes av Hansans köpmän."--- 

"Att man hittar fynd av medeltida skepp i en stadsmiljö är ovanligt. Men en förklaring är att mellan 1100- och 1200-talet gick en vik av Mälaren hela vägen till den plats där Stora torget ligger idag.
– Vi tror att den här tomten legat under vatten fram till 1100-talet och att fynden tar slut då. Men än så länge kan vi bli överraskade, säger Joakim Kjellberg."---

 https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-graver-de-fram-ett-medeltida-skepp-mitt-i-staden

Spännande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:13 #5 av: Göstage

Ett 2400 år gammalt välbevarat fartyg har återfunnits på tvåtusen meters djup i Svarta havet. Det var alltså samtida med Sokrates.

Källa. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 09:20 #6 av: Jimmy.L

Imponerande att den än idag är så pass bra bevarad.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-26 09:31 #7 av: Göstage

#6 Ja, Svarta havets djup verkar vara ett fönster mot antiken och ännu tidigare. Mycket vackert, lite skrämmande  och väldigt spännande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-18 20:21 #8 av: Göstage

Dykande plundrare stjäl och spränger sönder historiska lämningar längs Albaniens kust.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-18 20:24 #9 av: Jimmy.L

Trist när kriminella gör så.  Ledsen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-18 20:36 #10 av: Göstage

#9 Verkligen!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-30 06:52 #11 av: Göstage

 "Två ångfartygsvrak som tidigare i höstas undersöktes av marinarkeologer har nu fornlämningsförklarats.
Det handlar dels om lastångaren Vulcan som gick under 28 maj 1873 utanför Fårö, dels om ångaren Princess som sjönk öster om Östergarns holme 1888."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/tva-angfartygsvrak-utanfor-gotland-blir-fornlamningar

Fornlämningsförklaringen är inte detsamma som en avlysning. Tvärtom förklarar länsstyrelsen att det finns ett upplevelsevärde hos fartygen, i och med att de är lättnådda för amatördykare. 

Enligt fornlämningslagen är fartyg äldre än 1850 automatiskt skyddade, men länsstyrelserna kan  även fornlämningsförklara fartyg av senare årgång. Det är första gången Länsstyrelsen på Gotland utnyttjar den möjligheten.

Enligt sajten dykarna nu är Vulcan idag "mest en stor brädhög med en ångpanna som står upp i mitten" och Princess "en ca 40 meter lång brädhög". Uppenbarligen ser arkeologerna och fritidsdykarna på vraken med olika ögon...Glad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-05 09:57 #12 av: Göstage

Tidigare i höst hittade en privatperson en underkäke från en människa i strandkanten vid Saltkällan på Bohuskusten. Det behandlades i vanlig ordning som ett möjligt brott, men rättsmedicinsk undersökning visade att lämningen var minst hundra år gammal. Nu finns idéer om att käken tillhör ett offer från ett slag långt tillbaka i tiden. 

"Den käke som hittades vid Saltkällan kan vara från en norsk-dansk soldat enligt arkeologen Anton Larsson. 1675 utspelade sig nämligen ett slag kopplat till "Gyldenlöwefejden" på exakt samma plats."---

GP (betalartikel)

Ur "Bohusläns historia och beskrifning" 1867:

"Men nämnda Korsborg äger en större märkvärdighet deraf, att det var just der, som den såkallade affären vid Saltkällan afgjordes i November 1675. För att på en gång afskära återtåget för Aschebergs trupp, som stod vid Svarteborgs kyrka, och väl komma förbi Qvistrums pass, hade Gyldenlöwe beordrat öfverste Krag att med en styrka af 1,000 man, ombord på 6 bestyckade galerer och 28 skärgårdsbåtar, landstiga vid Saltkällan. 

Men varnad af sina kunskapare, drog Ascheberg, som genomskådade planen, sig i tid undan till Qvistrum, och lät 200 man af Bohusläns gröna dagoner besätta Korsborg, under det han dolde några kompanier kavalleri 1) i den djupa dal, som på ena sidan omger detta berg. När detta väl var bestäldt, kom Krag med sin eskader sättande inåt fjorden, förbi Korsborg, låtsande först såsom han icke kände den ögonblickliga vigten af denna punkt, men vände plötsligen och landsatte sitt folk, som med häftighet anföll de der posterade dragonerna. Men då framstörtade de i bakhållet förlagda kompanierna, och tillbakaträngde danskarne, som med kännbar förlust, och i största hast, måste söka sin räddning på båtarne, och återvända med oförrättadt ärende. Denna strid var den första i den blodiga Gyldenlöwsfejden." ---

 http://runeberg.org/aehbhob/2/0182.html

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-14 08:20 #13 av: Jimmy.L

17 skeppsvrak i Blekinge förlorade sin fornminnesstatus i och med en lagändring 2014. Kalmar läns museum har bedömt att åtta av vraken har ett så pass kulturhistoriskt värde att de har förusättningar att återfå den.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/oskyddade-skeppsvrak-i-blekinge

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-12-14 08:34 #14 av: Göstage

#13 Hoppas!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-14 08:40 #15 av: Jimmy.L

Det hopps jag med, det vore tråkigt om dom blev förstörd av oseriösa vrakdykare tack vare att dom inte skyddas av lagen. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-13 20:03 #16 av: Jimmy.L

Vraken som vilar på Svarta havets botten beräknas vara 2 400 år gamla och ligga på över 2 000 meters djup. De senaste tre åren har forskningsgruppen funnit över 60 sjunkna skepp. Nu ska upptäckten, som möjliggjordes av ett Göteborgsföretag, bli film.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-storfilm-om-varldens-aldsta-vrak

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-15 07:41 #17 av: Jimmy.L

Kalmar läns museum bjuder nu in allmänheten till att besöka skeppsvraket på universitetsområdet i Kalmar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/da-kan-du-besoka-1700-tals-skeppsvraket-i-kalmar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-16 19:53 #18 av: Jimmy.L

#17

Ett av de tre skeppsvrak som grävts upp vid universitetsbygget i Kalmar visas nu upp för allmänheten. Och det gäller att passa på för Skeppsvraket kommer nämligen att grävas ner igen om ett par veckor.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/har-ligger-1700-talsfartyget-i-kalmar-hamn

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-21 08:11 #19 av: Jimmy.L

Blekinge Museum vill göra nya utgrävningar vid skeppsvraket Gribshunden i Ronneby skärgård. Det blir i så fall de första utgrävningarna på 13 år.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/nya-utgravningar-vid-gribshunden

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-25 10:00 #20 av: Göstage

En "indirekt" marinarkeologisk nyhet som släpps dagen före Australiens nationaldag. 

"Arkeologer har under en enorm utgrävning på en gammal begravningsplats letat efter Matthew Flinders kropp bland tiotusentals andra. De har nu hittat en skylt som identifierar kaptenens kvarlevor. Han begravdes i juli 1814, men gravstenen togs senare bort och kvarlevornas befarades vara försvunna."---

"Flinders gav ut en bok där han beskrev sin resa runt Australien 1802–1803, och slog fast att landet var en sammanhängande landmassa. Han ses som en hjälte av många australier med europeisk härkomst. Stationer, gator, och orter över hela landet har namngetts efter honom."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-22 16:42 #21 av: Jimmy.L

När Marinmuseum byggdes i slutet av 90-talet byggdes det på pålar ovanpå ett stort gammalt fartygsvrak. I höstas dök marinarkeologer kring vraket och tog prover som de hoppades skulle ge svar på vilket skepp som ligger där. Nu har svaret kommit.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/vraket-under-marinmuseum-ar-identifierat

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-23 12:13 #22 av: Göstage

#21 Spännande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-07 12:43 #23 av: Göstage

Eldslandet: "Med hjälp av ekolod, DNA och dykningar ska svenska forskare leta efter bosättningar från Sydamerikas första invånare, som kan finnas kvar dolda i havsbotten", rapporterar Vetenskapsradion (SR).


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-13 19:33 #24 av: Jimmy.L

Intresset för det sjunkna flaggskeppet Gribshunden fortsätter att växa internationellt. I veckan har ett amerikanskt filmteam varit i Blekinge och spelat in för ett av världens mest ansedda dokumentärsprogram.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/amerikanskt-tv-team-gor-film-om-gribshunden

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-16 23:37 #25 av: Göstage

Norske Kurt och svenske Kjell säger sig ha lokaliserat förlista skepp, kanske så många som 60, fyllda med guld och ädelstenar utanför Ecuadors kust.
Med det är fler som är på jakt efter dyrbarheterna, bland annat konkurrerande svenskar försedda med modern teknologi.

https://www.nrk.no/urix/kurt-_82_-hevder-a-ha-funnet-50-spanske-gallioner-_-kan-vaere-fulle-av-gullskatter-1.14467270

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-25 11:52 #26 av: Göstage

#2 Ännu ett troligt vikingaskeppsfynd i Norge:

"Norska arkeologer har hittat en tidigare okänd skeppsgrav på gravfältet i Borreparken på västra sidan om Oslofjorden. Enligt Vestfolds kommun handlar det av allt att döma om ett skepp från vikingatiden.

Skeppet har hittats med hjälp av georadar, vars bilder visar en tydlig båtform under marken.
Det är fortfarande oklart hur mycket av farkosten som finns kvar, men vikten av fyndet går inte att underskatta, enligt norske klimat- och miljöministern Ola Elvestuen (Venstre)."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-06 07:41 #27 av: Jimmy.L

Ett skrikande manshuvud i monstrets stora gap – snart återbördas den skräckinjagande galjonsfiguren till Blekinge. I tre år har den fått specialistbehandling i Köpenhamn för att kunna börja sitt nya liv på land utan att kollapsa.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/skrikande-man-i-gap-snart-tillbaka-i-blekinge

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-12 12:53 #28 av: Göstage

I september 1855 lade hjulångaren D/S Norge  ut från Kristiansand i Norge med kurs mot Hamburg. Vädret var lugnt när passagerarna gick till sina kojer för natten, men av okänd anledning kolliderade fartyget senare med DS Bergen och sjönk, varvid samtliga fyrtio ombordvarande omkom, medan Bergen höll sig flytande. Det var den första fartygskatastrofen i Norge med ångfartyg inblandat där det krävts dödsoffer. 

Sedan dess har ingen lyckats lokalisera fartygsvraket, men i samband med kabelarbeten återfanns hon nyligen på 170 meters djup. Nu dokumenterar undervattensarkeologer resterna, men inget kommer att bärgas då det betraktas som gravplats för de omkomna.

https://www.nrk.no/sorlandet/ds-_norge_-funnet-164-ar-etter-at-det-forliste-utenfor-kristiansand-1.14543894

Norskt Maritimt Museum sänder direkt på YouTube i samband med arbetena om vädret så tillåter.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-23 08:48 #29 av: Göstage

USA:s sista kända slavskepp, Clothilda, uppges ha återfunnits på botten av en flod i Alabama. Skeppet tros ha sänkts med avsikt 1860.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-01 14:59 #30 av: Göstage

Ett förlist 1800-talskepp  hittat på 500 meters djup i Mexikanska Golfen förbryllar tydligen amerikanska forskare. Varför det är så intressant får man inte riktigt klarhet i med hjälp av artikeln.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4qW63e/mystiskt-skeppsvrak-hittat-av-en-slump

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-04 06:55 #31 av: Jimmy.L

Idag visas den färdigrestaurerade figuren från skeppet Gribshunden upp utanför Köpenhamn, innan den kommer tillbaka till Blekinge. Så småningom är planen att den ska bo på ett helt nytt museum i Ronneby, som beräknas kosta 100 miljoner kronor.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/gribshunden-klar-for-hemfard-fran-danmark

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-04 08:15 #32 av: Göstage

#31 Trevligt med en museisatsning utan ambition att sättas in i sitt nutida politiska sammanhang, som man brukar kunna befara numera.

Hoppas att man lyckas lösgöra medel så att bygget blir av! Kommunala anslag kan man väl glömma i dagens läge...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-14 14:10 #33 av: Jimmy.L

Nu har Gribshunden kommit tillbaka till Blekinge. Efter tre års restaurering på Nationalmuseum i Köpenhamn kommer allmänheten få möjlighet att se galjonsfiguren igen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/har-anlander-gribshunden-till-blekinge

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-14 20:09 #34 av: Göstage

#33 Ja, vacker är den inte direkt. Men sällsynt! Glad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-27 15:10 #35 av: Jimmy.L

Vilka spår från medeltiden göms på botten av Mörrumsån? Det söker nu 17 dykare svar på vid ön Elleholm i Karlshamn.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/svt-s-reporter-pa-djupt-vatten

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-14 08:30 #36 av: Jimmy.L

Flera fynd har gjorts i ett vattenfyllt gruvschakt på Utö i Stockholms skärgård. Bland annat har lämningar från tiden då det bröts järnmalm upptäckts.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7262776

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-15 08:02 #37 av: Jimmy.L

Nyköpingsgruvan på Utö fortsätter utforskas av dykare. Fillippa Ek som ingår i dykarteamet en av få i världen som dyker på avancerad nivå - och är döv.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7262921

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-16 19:40 #38 av: Göstage

Ännu en bronskanon, den 47:e i ordningen, har hittats vid pågående dykningar vid Kronan utanför Ölands södra udde.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kronan-ger-standigt-nya-bilder-av-stormaktstiden

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-22 12:55 #39 av: Göstage

#38 Vasas försvunna kanoner är fler, och väcker forskarnas intresse. Hon hade 64 kanoner ombord, varav tre finns på Vasamuseet, men var finns de resterande? Ett mångårigt  forskningsprojekt pågår.

"Initiativet/projektet har möjliggjorts tack vare museets vänförening, Vasamuseets vänner, och är ett unikt samarbete mellan Sverige, Nederländerna och England som kommer att pågå under en tioårsperiod. 

Projektet är uppdelat i tre faser. I den första fasen ska sjöbotten vid förlisningsplatsen genomsökas på nytt. Det finns indikationer på att åtminstone en av Vasas kanoner kan kvar i dyn i Stockholms hamn. Dessutom görs en omfattande arkivforskning i de länder som kan ha köpt kanoner av Sverige på 1600-talet. Slutligen ska projektet även be intresserade människor i flera länder om hjälp att söka efter de saknade kanonerna, till exempel i privata samlingar."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-22 15:10 #40 av: Jimmy.L

Spännande. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-24 13:07 #41 av: Jimmy.L

”Okänt skepp” – så kallas det fartyg som upptäckts på Östersjöns botten norr om Gotland. Tack vare fototeknik har en 3D-modell kunnat skapas, som visar ett vrak som är ovanligt välbevarat.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/500-ar-gammalt-skeppsvrak-funnet-i-ostersjon

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-24 13:53 #42 av: Göstage

#41 Riktigt intressant! Kanske lite sent för ett skepp från Atterdags armada, men kanske inte alldeles otänkbart?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-24 14:05 #43 av: Jimmy.L

Ja det är väl kring där..

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-16 20:31 #44 av: Göstage

Resterna av ett handelsfartyg som hittats i samband med ett hotellbygge i Uleåborg kan vara ändå sedan 1600-talet, tror belåtna arkeologer.

https://www.svt.se/nyheter/400-ar-gammalt-svensk-skepp-lag-under-finskt-hotell

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-17 11:44 #45 av: Göstage

#33 Efter tretton års uppehåll inleds nu nya utgrävningar kring Gribshunden under stort internationellt intresse. Utgrävningarna beräknas pågå i tre veckor.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-23 17:15 #46 av: Göstage

På söndag är det arkeologidagen 2019, och det finns en del godbitar även för oss sjöbjörnar (?). Här är några exempel, men använd länken nedan om du vill hitta flera arrangemang nära dig, även sådana utan sjö- och havsanknytning:

  • Upptäck Hamnholmarna och sjöfararnas ristningar på båtresa till Fjällbacka skärgård.
  • Utgrävning och visning av hamnområdet i det medeltida Lödöse
  • Arkeologidagen på Fotevikens Museum
  • Forntida fiske hos VikingaTider, i Löddeköpinge

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/arkeologidagen/besok-arkeologidagens-arrangemang/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-30 17:54 #47 av: Jimmy.L

Här är forskarnas senaste fynd under grävningarna på skeppet Gribshunden: 524 år gamla tunnor – med spår av danskt öl.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fyndet-pa-gribshunden-mynt-djurben-och-danskt-ol

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-30 18:05 #48 av: Göstage

#47 Frydeligt! Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-02 12:21 #49 av: Göstage

#1ff Kanske är de unika norska vikingaskeppen nu räddade för framtiden när norska regeringen skjuter till 37 miljoner för byggstarten av ett nytt museum.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-05 15:45 #50 av: Göstage

#2 Arkeologer har nu påbörjat utgrävning av Gjellestadsskeppet i Halden som påträffades med hjälp av markradar förra året. Man har nu frilagt kölen, och utesluter inte att skeppet är äldre än de vikingaskepp man tidigare påträffat i Norge.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-07 13:43 #51 av: Göstage

#19ff Årets dykningar vid Gribshunden har avslutats, och nöjda arkeologer har visat upp säsongens fynd. Det mest uppseendeväckande är ett välbevarat femhundra år gammalt  kronförsett ölstop i trä,  man spekulerar i att det kan ha varit kung Hans personliga.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-20 19:17 #52 av: Göstage

Utgrävningarna på Kronan har pågått ända sedan 1981 och närmar sig sitt slut, men ännu gör man kanonfynd, bokstavligen!

Idag kom ännu en av fartygskanonerna till kaj efter 343 år på havets botten. Den 1300 kilo tunga pjäsen bärgades av dykare från försvaret och levererades av ubåtsräddningsfartyget Belos. Sannolikt är det den kanon som hittades förra året (#38) som nu tagits upp.

Därmed har 47 av de ursprungligen maximalt 114 kanonerna bärgats, men man vet var åtminstone ytterligare två finns.

Källor SR och Aftonbladet

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-25 21:11 #53 av: Göstage

Passande nog inför Göteborgs 400-årsjubileum har tre vrak från den tiden hittats vid tidigare Masthamnen under utgrävningar i samband med  Västlänkenbygget. Masthamnen låg/ligger inte Masthugget, utan där Packhusplatsen idag är belägen (intill Maritiman). Det gula tegelhuset på bilden är Packhuset, numera casino.

"Det som i dag är Masthamnen i Göteborg var en gång i tiden en hamn för mindre rodd- och transportbåtar som kom och gick till tullhuset. Hamnen byggdes på 1600-talet som en del av stadens försvar. Och innanför sjömuren skapades en liten hamnbassäng som omväxlande kallades ”Masthamn” eller ”kronans masthamn”.

Vraken från de tre skeppen hittades just vid Masthamnen av arkeologer vid statens museer."---

"– Vi vet inte om de sänktes medvetet, att man borrade hål i botten eller om de sjönk tidigare och sedan fick ligga kvar. Det är intressanta lämningar vi hittat i Masthamnen som bidrar till ny kunskap om stadens historia."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/400-ar-gamla-skeppsvrak-hittade-i-goteborg

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-29 09:32 #54 av: Göstage

Castlewood, ett vrak utanför Gotland från epokskiftet segel-ånga kan komma att fornminnesförklaras.

"Hösten 1879 var ångfartyget Castlewood på väg från Kronstadt i Ryssland till holländska Rotterdam. Hon nådde dock bara farvattnen vid Laus holmar, där hon grundstötte för att till slut sjunka sydost om Närshamn. Nu har marinarkeologer undersökt vraket för att länsstyrelsen ska kunna besluta om eventuell fornlämningsförklaring."---

"– 1996 upprättades en anmälan om brott mot kulturminneslagen efter att vraket misstänktes ha plundrats på bland annat skeppsapotek, mässingsdetaljer och porslin. Veckans dykningar visade att trots att Castlewood är nedbrutet och plundrat och skrovet har fallit ut, så finns en hel del fina detaljer. Något av det häftigaste är de två stora ångpannorna med maskinen. I storlek som ett mindre hus."---

"Fartyget byggdes under den period som sjöfarten gick från segel till ånga, men fortfarande ville ha kvar master på skeppen. Marinarkeologerna menar att Castlewood därför är en viktig pusselbilt i sjöfartens historia. De anser också att forskningen kring denna typ av fartyg är eftersatt samt att det var under den här tiden världen förändrades för alltid när den industriella revolutionen tog riktig fart."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/vrak-fran-1800-talet-studerat-utanfor-gotland

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-14 18:39 #55 av: Jimmy.L

Med modern 3D-teknik har studenterna Usman Abid och Ghadir Mustafa gjort en replika av Fredrik Henrik af Chapmans skepp Wasa. Framöver kan tekniken underlätta både forskning och bevarandet av historiska föremål.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/folj-med-ombord-pa-af-chapmans-wasaskepp

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-18 09:21 #56 av: Jimmy.L

Nyfiken på att se mer av regalskeppet Svärdet som ligger förlist på havsbotten utanför Öland? Glöm det – nu förbjuds alla former av ovälkomna besök för att se 1600-talsskeppet, uppger länsstyrelsen i Kalmar i ett pressutskick.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BRnXJG/1600-talsvrak-skyddas-fran-ovalkomna-besokare

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-25 20:41 #57 av: Göstage

I Norge gräver man inte bara ut vikingaskepp, man bygger även nya.

Sagastad var årets nyhet för kryssningsturisterna i Eidsfjorden i Norge, ett vikingacenter med det 30 meter långa och sex meter breda vikingaskeppet Myklebustskipet  som huvudattraktion, byggt av ett sällskap båtbyggare med generationers erfarenhet bakom sig. 

De var i huvudsak sex båtbyggare i Björkedal, varav tre bröder, som på tre år skapade skeppet, från att ha fällt furorna man byggde det av till dess man sjösatte. Nu kommer generationer av ortssbor och turister att kunna glädja sig över åsynen av skeppet. 

NRK har gjort en 38 minuter lång film från Myklebustskipets tillkomst. Programmet kan även ses i Sverige. 

"Arvet från vikingarna
Ända sedan vikingatiden har folket i Björkedalen byggt båtar. Tusentals båtar. Nu skall de sätta kronan på verket genom att bygga det värsta vikingaskepp världen skådat, Myklebustskipet, det största vikingaskepp man funnit rester av i Norge."

https://tv.nrk.no/program/DKSF46001016

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-25 22:13 #58 av: Göstage

I fyrtio år har Søgne Dykkerklubb sökt efter det 28 meter långa nederländska galeasen «Juffrau Elisabedt» som sjönk utanför Sörlandskusten våren 1760, och i mars i år lyckades två av dykarna hitta vraket. Man har dock inte gått ut med information om fyndet förrän nu för att inte vrakplundrare skall lockas till fyndplatsen.

Fartyget ligger begravt under sand, men  mycket träverk är i gott skick, och det är som att komma in i ett orört museum, säger dykarna. Deras klubb har nu fått 100.000 NKR i belöning av norska Riksantikvarien.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-26 08:04 #59 av: Jimmy.L

Spännande. Kul att dom upptäckte vraket.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-26 08:17 #60 av: Göstage

Ja, trägen vinner! Glad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 08:27 #61 av: Jimmy.L

Vasamuseet på Djurgården digitalisera sin samling av kläder och skor. Det handlar om 12 000 objekt i olika storlekar, i vissa fall ner på fragmentnivå.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7334809

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 20:57 #62 av: Jimmy.L

Konjak och likör värt kanske tiotals miljoner kronor har plockats upp från ett vrak i Ålands hav. – En extrem bärgning, säger Peter Lindberg, en av ägarna till det svenska vrakletarföretaget Ocean X Team, till TT.

https://www.hn.se/nyheter/sverige/stor-spritskatt-b%C3%A4rgad-i-%C3%A5lands-hav-1.19930006

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-04 07:27 #63 av: Jimmy.L

En båt som suttit fast ovanför Niagarafallen i över 100 år har förflyttats på grund av hårt väder med blåst och regn.

https://www.dn.se/nyheter/varlden/vrak-fast-vid-niagarafallen-i-100-ar-pa-drift-igen/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-07 10:32 #64 av: Göstage

Spännande upptäckt (som släppts samtidigt med information om ett nytt fartygsvrakmuseum som öppnar i Stockholm nästa år):

"Ett örlogsskepp från 1600-talet har hittats i samband med dykningar utanför Vaxholm strax norr om Stockholm.
Fyndet beskrivs i ett pressmeddelande som häpnadsväckande. Skeppet är lika stort som regalskeppet Vasa och hittades i en försänkning som undersökts av dykare under veckan. Det tros ha sänkts avsiktligen för att hindra inkräktare att ta sig in till Stockholm."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-07 13:09 #65 av: Jimmy.L

Intressant!

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-08 09:51 #66 av: Göstage

Waxholmsvraket presenteras.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/50evwO/har-visar-de-upp-skeppsvraket

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-22 06:41 #67 av: Göstage

Med hjälp av georadar har norska arkeologer påträffat ett skepp som är från vikingatid eller äldre i Smøla kommun i Møre och Romsdal. Exakt datering kan ännu inte göras, mer än att det är mer än 1000 år gammalt.

Undersökningen ingår i ett projekt kring  Edøys historia. Edøy ligger vid farleden till Trondheim, nära  ön Solskjel i det område där Harald Hårfagre utkämpade två sjöstrider för att vinna kungsmakten i Norge i slutet av 800-talet. I detta kulturarvsrika område nämns namnet 'Nóregi' för första gången i norska källor.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-06 07:27 #68 av: Jimmy.L

För 114 år sedan gick S/S Robert på grund utanför Ven. Styrratten till skeppet plockades upp av sportdykaren Peter Dahlström – som i dagarna lämnade över den gigantiska ratten till Råå museum.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/gigantisk-ratt

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-08 20:41 #69 av: Göstage

BBC Travel uppmärksammar Vasa och Vasamuseet.

http://www.bbc.com/travel/story/20191205-what-caused-this-great-warship-to-sink

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-08 20:44 #70 av: Jimmy.L

Intressant

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-10 08:09 #71 av: Jimmy.L

Under arkeologiska undersökningar i Inre hamnen i Norrköping hittades en över hundra år gammal flaskpost .

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/over-100-ar-gammal-flaskpost-hittades-i-norrkoping

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-19 08:00 #72 av: Jimmy.L

Vid en grundförstärkning i Kungsträdgården hittades ett skeppsvrak från 1500 talet

https://mitti.se/nyheter/unikt-hittat-kungsan/?omrade=hela-stockholm

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-19 08:13 #73 av: Göstage

#72 Sådana nyheter är alltid lika spännande!Glad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-19 08:22 #74 av: Jimmy.L

#73 Ja och så är det ett känt ställe där det ligger många vrak .

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-19 08:28 #75 av: Göstage

Ja, det verkar ha varit något slags skeppskyrkogård.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-21 20:38 #76 av: Jimmy.L

Vraket efter ångfartyget Castlewood fornlämningsförklaras av Länsstyrelsen i Gotlands län. Marinarkeologer har undersökt och dokumenterat vraket inför förklaringen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fartygsvrak-utanfor-gotland-fornlamningsforklaras

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.