övrigt

Östersjön under ytan

2018-11-16 09:51 #0 av: Jimmy.L

En mycket intressant artikel från 2016 om Östersjön.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/22/ostersjon-under-ytan

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-18 07:46 #1 av: Jimmy.L

Minska på det årliga plöjandet och håll åkrarna gröna också under vinterhalvåret. Det är ekoodlaren Magnus Selenius lösning på hur jordbruken ska minska på mängden näringsämnen som rinner ut från åkrarna i Östersjön.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/18/ekobondens-rad-for-att-radda-ostersjon-hall-akrarna-grona-ocksa-pa-vintern

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-19 09:19 #2 av: Jimmy.L

Östersjön erbjuder kust och havsområden för nästan 100 miljoner människor i nio länder i norra Europa, och det ligger i allas intresse att havsmiljön överlever. Åtminstone än så länge finns det ett enormt kommersiellt och rekreationsmässigt värde i havet. Men hur blir det i framtiden?

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/19/har-vi-nagot-hav-att-simma-i-om-30-ar-vi-kan-inte-identifiera-alla-eventuella-hot

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-19 10:54 #3 av: Göstage

Sorgligt att se hur denna unika miljö utsatts för föroreningar från olika håll, och hur bottendöden kunnat breda ut sig...Ledsen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-23 07:40 #4 av: Jimmy.L

Forskare från SMHI har kommit fram till att drygt hälften av de näringsämnen som tillförs Östersjön från Sverige tas upp processer i kustzonen. På vissa delar av kusten kan dessa processer till och med ta upp näring från havet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/naringsamnen-fran-land-tas-upp-av-kustzon

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-12-05 10:51 #5 av: Göstage

Barn som föds i dag kan under sin ålderdom få uppleva att Östersjön blivit en insjö, enligt vad forskare hävdar i en stor artikel i Expressen.

https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/larmet-om-ostersjon-kan-forvandlas-till-en-insjo/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-05 12:33 #6 av: Jimmy.L

Så tråkig läsning om hur Östersjön mår. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-12-13 18:19 #7 av: Jimmy.L

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. För första gången har man också bedömt de ekonomiska fördelarna av att havet uppnår god status. De kan motsvara uppemot 430 miljoner euro per år.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/12/13/ett-friskt-ostersjon-kan-vara-vart-430-miljoner-euro-per-ar-ny-rapport-visar-att

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-17 03:43 #8 av: Göstage

Syresituationen i Östersjöbassängen är fortsatt dålig och extremt hög fosforkoncentration har uppmätts i delar av undersökningsområdet av en finsk forskningsexpedition. Nedslående besked, men knappast överraskande.

"Aranda genomförde en kemisk och fysisk forskningsexpedition i Östersjön 22.1. - 1.2.2019. Resan var kopplad till Östersjö-övervakningsprogrammet som koordineras av Östersjöstaterna och samordnas av Östersjöns skyddskommission HELCOM samt övervakningen som utförs i enlighet med EU:s marina strategidirektiv. Finska viken, norra delen av Östersjöbassängen, Skärgårdshavet och Bottenhavet hörde till forskningsområdena. Bottenviken nåddes inte denna gång på grund av Kvarkens isläge.

"Expeditionens mest anmärkningsvärda observation var den för årstiden exceptionellt höga fosforkoncentrationen och låga syrenivån i Finska viken och i norra Östersjöbassängen", säger resechefen och specialforskaren Harri Kankaanpää vid Finlands miljöcentral."---

"För närvarande är Finska vikens djupa bottnar på många ställen syrefattiga eller helt syrefria, och i vissa fall förekommer även giftigt svavelväte. En så pass dålig syresituation påträffas en eller två gånger per årtionde i Finska viken."---
"Syreförhållandet i de yttre delarna av Skärgårdshavet var normalt för årstiden. Tecken på förhöjda nivåer av fosfat i ytskiktet var märkbara. Koncentrationerna var lägre än i den västra Finska viken, men högre än i den norra delen av huvudbassängen. I Bottenhavet har syreläget i de djupaste områdena långsamt försämrats. Fosforkoncentrationerna i ytskiktet var däremot högre än under de tidigare åren, vilket indikerar långsam eutrofiering av Bottenhavet."---

"Östersjöbassängens syresituation har försämrats under de senaste decennierna, vilket har lett till att bottnen har en beständig nedsatt förmåga av att behålla fosfor med den påföljden fosfornivån i djupvattnen har hållits hög. Läget i Östersjöbassängen spelar en viktig roll för vattenkvaliteten i Finlands södra havsområden.
"Det finns ingen genväg för att lösa situationen, men att minska näringsämnena från land är det enda sättet att förbättra havets tillstånd", säger Kankaanpää."---

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Hav/Syresituationen_i_Finska_viken_exception(49304)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-18 19:54 #9 av: Jimmy.L

Östergötland fick förra året sitt första naturreservat under vatten – Vikasgrunden, åtta kilometer öster om Harstena.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ostergotlands-forsta-naturreservat-under-ytan

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-08 18:43 #10 av: Göstage

En liten spaning några år framåt i tiden ger förhoppningar om en spännande TV-serie för alla vraknördar.

"Fem skeppsvrak på Östersjöns botten gömmer otroliga berättelser om den gemensamma nordiska historieskrivningen. Hittills har de legat likt oupptäckta skattkistor, men nu gör Yle en spektakulär satsning för att berätta nordisk historia på ett nytt sätt.
The Saga of Our Common Sea – berättelsen om Östersjöns händelserika historia – är namnet på dokumentärserien."--- 

"”Digitaliseringen ger oss möjlighet att bygga bilder på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kan dyka ner i sådana världar och tidsepoker som det inte finns bildmaterial från, förutom målningar då. Vi har dessutom börjat planera möjliga virtual reality-innehåll i samband med serien”, säger hon.

I första hand görs serien på svenska, och drivs av en värd. Ändå hör många andra språk till Östersjöregionen, och tanken är att språkrikedomen ska höras i slutprodukten. Rysslands kejsarinna Katarina II ska tala ryska, exempelvis.
Att satsningen är ambitiös vittnar också referenserna om.

”En förebild är Game of Thrones, även om den produktionen såklart spelar i en annan liga”, säger Vehkaoja.
Det ska vara storslaget och dramatiserat, men med avstamp i verkligheten.
År 2021 får vi förhoppningsvis uppleva slutresultatet – ett nytt sätt att berätta om vår gemensamma, nordiska historia."

Nordvision.org

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-08 19:18 #11 av: Jimmy.L

Spännande.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-10 08:08 #12 av: Jimmy.L

Det var ovanligt många algblomningar i Bottenviken under förra året. Det framkommer i den årsrapport som nu har sammanställts.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7170570

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-10 08:14 #13 av: Jimmy.L

Städer och lärosäten i Östersjöområdet ska ta fram metoder för att förebygga att avlopp svämmar över och rinner ut i havet i samband med skyfall.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7171522

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-10 08:52 #14 av: Göstage

#13 Vettigt! "Bräddningen" har nyligen även aktualiserats i Göteborg.

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/så-ska-mindre-avloppsvatten-hamna-i-havet-1.12645079

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-18 08:55 #15 av: Göstage

Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi och med ett särskilt intresse för Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö gör för YLE ett kanske lite överraskande statement om situationen för kustmiljöerna i Östersjön:

"Det enda land runt Östersjön där kustmiljön fortsätter att bli sämre är Finland. Och det gäller inte en specifik region utan hela Finland, alla våra havsområden, vilket gör att vi inte ens kan peka på grannen till exempel här i Åboland och säga att Nyland är sämre eller att Österbotten är sämre eller att Åland är sämre, utan vi gör alla fel med någonting."---

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/03/18/femtioelvafragor-vad-ska-vi-gora-for-att-radda-ostersjon-vi-kan-inte-peka-pa-vad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-19 20:35 #16 av: Jimmy.L

Hur står det egentligen till med havet längs med Gävleborgs kuster? Det tänker Länsstyrelsen försöka ta reda på genom en stor satsning som snart drar igång.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/stor-inventering-pa-gang-av-havsvikar-i-gavleborg

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-20 09:28 #17 av: Taggeman

Aluminiumbehandling har visat sig fungera på att minska fosfor i vatten.

"För sju år sedan inleddes arbetet med att rena den kraftigt övergödda Björnöfjärden på Ingarö i Värmdö kommun. Från att stora delar av botten varit syrefri och utan liv, så har djur och växter på kort tid börjat etablera sig i fjärden igen.
För att stoppa läckaget från bottnarna genomförde projektet en aluminiumbehandling för att binda fosforn i botten. Aluminium har fördelen att det binder fosfor permanent, även vid syrefria förhållanden. Efter bara några månader hade fosforhalten i vattnet minskat till hälften."
http://www.skargarden.se/metaller-vacker-kusten-till-liv/

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2019-03-20 09:47 #18 av: Jimmy.L

intressant och spännande att man har lyckas få bort fosfor.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-20 09:49 #19 av: Taggeman

Det är bara att hiva dom tomma ölburkarna överbord så miljöförbättrar man Östersjön. FunderarGapskrattar

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2019-03-20 09:50 #20 av: Jimmy.L

Skrattar Om det vore så lätt.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-10 07:33 #21 av: Jimmy.L

SMHI har kommit ut med nya uppgifter som visar att de syrefria bottnarna i Östersjön har ökat kraftigt i yta de senaste åren. Nu är de döda bottnarna större än någonsin.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ytan-med-doda-bottnar-rekordstor-i-ostersjon

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-10 07:34 #22 av: Göstage

#21 Sorgligt...Ledsen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-10 08:08 #23 av: Jimmy.L

Bara hoppas man kan vända utvecklingen.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-11 06:35 #24 av: Göstage

Att ett fiskbestånd ökar borde vara av glädje för forskarna, men storspiggens snabba expansion i Östersjön ses som en indikator på att något är fel i ekosystemet. Storspiggen ses dessutom som en svår konkurrent till gädda, abborre och torsk, och man tror att artens ökning har skett på de andras bekostnad.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-14 08:09 #25 av: Jimmy.L

För att möta nya miljökrav ska Himmerfjärdsverket bygga ut sin anläggning. Den nya anläggningen kommer bland annat att ha ett extra filter som gör att utsläppen till Östersjön minskar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/himmerfjardsverket-investerar-i-ny-anlaggning

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-15 11:03 #26 av: Göstage

Inom en inte allt för avlägsen framtid kan forskare och myndigheter skicka ut en drönare på Östersjön för att ta vattenprover, istället för att man själv eller annan personal skall behöva bege sig ut med båt för att göra samma jobb.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-15 11:31 #27 av: Jimmy.L

#26 säkert bra om det inte stör andra fartyg och fåglar.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-03 07:30 #28 av: Jimmy.L

Åbo Akademis biologiska forskningsstation på Husö på Åland har verkat i 60 år. Tyngdpunkten för forskningen har varierat under åren men i princip är allt som finns i vattnet intressant.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/02/allt-under-havsytan-ar-intressant-for-forskarna-pa-huso-pa-aland

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-19 06:41 #29 av: Jimmy.L

Startskottet för årets algblomning har gått, det visar analyser från SMHI. Det är framförallt i området mellan Öland och Gotland som det finns en risk att det bildas ansamlingar i nuläget. Men badsugna midsommarfirare ska inte behöva oroa sig eftersom de blågröna algerna behöver lite mer tid och stabilt väder, även om de kan förekomma lokalt.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nu-har-algerna-borjat-blomma

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-01 06:57 #30 av: Jimmy.L

Den kallas för Svanen – roboten som är tänkt att rensa bottenslammet längs Östersjöns grunda vikar från farliga ämnen. På det här sättet blir vattnet en trevligare hemvist för både fiskar och människor.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/roboten-som-ska-gora-rent-vart-bottenslam

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-06 13:53 #31 av: Göstage

Om vi att fortsätter minska tillförseln av kväve och fosfor kan Östersjön vara helt återställd 2200. Väckarklocka

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-06 16:44 #32 av: Jimmy.L

Det är några år.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-15 10:24 #33 av: Göstage

Omfattande algblomning i Stockholms skärgård.


Länsstyrelsen i Stockholm: "Råd vid algblomningar"

"Undvik att bada eller onödig kontakt med vatten när vattnet inte längre är lika klart som det brukar vara, ytan täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktig hinna eller då vattnet är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.

En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna. Var alltså aktsam när du inte ser botten på 0,5-1 meters djup och när vattnet ser ut som beskrivet ovan.

Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap (till exempel hundar, får, kor och hästar). Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.

Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna."

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-16 14:08 #34 av: Göstage

Det beräknas bo 85 miljoner människor i Östersjöregionen - det är 17 procent av Europeiska unionens befolkning, fördelade på  Danmark, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen,  Polen och Tyskland. I de kustnära områdena och vid de vattendrag som rinner ut i Östersjön bor det 55 miljoner innevånare. (Flera källor.)

Östersjöns hav och vikar är en mångfald som inte alltid är så lätt att skilja inbördes. De flesta verkar dock välja att sluta sig till den uppdelning som SMHI använder.

 Gränsen mellan Västerhavet och Östersjön ligger ungefär där Öresundsbron går och från Själland till Fyn och vidare över till Jylland, skriver havet.nu. De uppdelar Östersjön så här, med hjälp av  Svenskt Vattenarkiv (SMHI): 

"Östersjön består av Bottniska viken, Finska viken, Rigabukten och Egentliga Östersjön. 

Bottniska viken består av Bottenviken, Bottenhavet, norra Ålands hav och norra Skärgårdshavet. Norra Kvarken ligger på gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Halva Norra Kvarken tillhör alltså Bottenviken, och halva tillhör Bottenhavet.
Egentliga Östersjön består enligt SMHI av södra Ålands Hav, södra Skärgårdshavet, södra Bälthavet, Arkonahavet, Bornholmshavet, östra Gotlandshavet, norra Gotlandshavet, västra Gotlandshavet, Rigabukten och Finska Viken."

Fiskesajten Njord ger följande användbara kompletteringar: 
Bälthavet är havet runt de danska småöarna mellan Jylland och Själland, medan  Arkonahavet omfattar havet mellan Skånes södra kust och Tysklands norra östersjökust samt mellan Bornholm och Själland.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-29 06:42 #35 av: Jimmy.L

Bottensediment utanför Gotland har ett stort överskott av fosfor. Nu kartlägger Sveriges geologiska undersökning mängden fosfor och utbredningen av döda havsbottnar runt Gotland.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ostersjons-overgodning-kartlaggs-vid-gotland

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-30 12:15 #36 av: Jimmy.L

Det roströda vattnet i vikar längs norra Lidingö är tillbaka. Staden tror att mikroplankton orsakat den dramatiska färgen.

https://mitti.se/nyheter/gynnaren-fargar-havsvattnet/?omrade=hela-stockholm&view=app

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-03 11:00 #37 av: Göstage

Jätteläcka från polskt reningsverk kommer att förorena Östersjön.

"Ett reningsverk utanför Warszawa har kollapsat – 3 000 liter orenat avloppsvatten rinner ut varje sekund. Läckan har pågått i en hel vecka och vattnet kommer nå Östersjön enligt experten Anders Alm.

– Det är en katastrof. Än så länge vet de inte hur de ska få stopp på detta, det är skrämmande."---

 https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/6jKa4L/enorm-polsk-avloppslacka-hotar-ostersjon

"Skrämmande", minst sagt...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-03 11:48 #38 av: Jimmy.L

Detta kommer få förödande konsekvenser.  Ledsen

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-03 11:54 #39 av: Göstage

Kanske är jag efterklok nu, men nog verkar det ofattbart att det inte har byggts upp någon form av säkring av sådana kritiska samhällsfunktioner? Förutom gigantiska skador på ekosystemet kan det ju bland annat innebära risk för utbrott av allvarliga epidemier.   

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-03 12:33 #40 av: Jimmy.L

Jag tror inte ens Stockholm har någon orm v reservsystem om något liknande händer. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-03 12:43 #41 av: Göstage

Nej, sannolikt inte.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-04 07:54 #42 av: Jimmy.L

#37

Avloppsläckan från reningsverket i Warszawa uppges vara under kontroll, men Östersjön får fortfarande ta emot orenat avloppsvatten från ryska städer. Detta trots miljoninvesteringar från EU.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7292761

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-13 16:40 #43 av: Göstage

#42 Finska havsskyddsåtgärder i Ryssland har förbättrat tillståndet i Finska viken åtminstone i delar, men det kvarstår problem, säger forskare till HBL. 

Nog är det trist att en stormakt som Ryssland låter en liten granne få dra det tunga lasset att rena och skydda gemensamma vatten? Hade det varit Trump och inte Putin som fört den politiken så hade det varit stor uppståndelse i Sverige...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-13 17:27 #44 av: Jimmy.L

Ja Ryssland kommer alltid undan. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-15 20:29 #45 av: Jimmy.L

#37

I Warszawa fortsätter arbetet med reningsverket som kollapsat och har pumpat ut en massa orenat vatten floden Wisla, som mynnar ut i Östersjön. Fortfarande uppges 40 procent av smutsvattnet rinna ut i floden – trots att det har gått flera veckor sedan läckan uppdagades.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7299894

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-15 20:40 #46 av: Göstage

#45 Sorgligt! Det lät ju som om de hade fått stopp på det...Ledsen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.