övrigt

2019, Laxens år

2019-03-09 08:16 #0 av: Göstage

År 2019 är det Laxens År, eller "International Year of the Salmon 2019,  ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer", som det heter på evenemangets hemsida.
Vi återkommer till det, men först lite om själva huvudpersonen, om man nu kan får säga så om en fisk. Så här skriver Wikipedia om laxen:

"I svenska vatten finns förenklat sett två olika bestånd av lax: den egentliga atlantlaxen och den baltiska laxen. Den senare anses vara en avsnörd del av en ursprunglig atlantlevande stam. En senare avsnörning har skett i Vänern, där en tredje undergrupp – "vänerlax", eller ibland något felaktigt "gullspångslax" – finns. Varje laxförande vattendrag bär dessutom sin egen genotyp, vilken på spontanbasis låter sig blandas endast marginellt med genmaterial från andra vattendrag."--- 

"Atlantlax (Salmo salar) är en havsvandrande anadrom fisk, det vill säga att den förökar sig i sötvatten men tillbringar större delen av sitt vuxna liv i havet. Där äter den sig tjock på sill och tobis för att sedan återvända till sitt "hemvatten".---

"I Sverige återfinns atlantlaxens lekvatten i huvudsak i de halländska åarna. I Bohuslän, Västra Götaland och nordvästra Skåne finns andra viktiga lekområden. Atlantlaxen passerar aldrig Öresund. Atlantlax finns naturligt runt hela norra Atlanten, men har blivit alltmer tillbakaträngd i hela sitt utbredningsområde. I Sverige har den alltid varit en raritet, exklusivt levererad från Halland."---

  "Den baltiska laxen återfinns i Östersjön, för Sveriges del på ost- och sydkusten, med lekvatten i de norrländska älvarna och i Blekinges åar. Den baltiska laxen kan troligen även leka på grunda, strömsatta grusbankar i östra Östersjön och i Finska viken. Av brist på kräftdjur i bräckvattnet i Östersjön föder sig laxen där främst på strömming och småfisk. Köttet är därför vitt till blekgult. 

Vänerlaxen företer ett likartat livsmönster som den baltiska stammen, och vandrar alltså inte ut i västerhavet. Den baltiska laxen tenderar att väga något mer än den atlantiska, och vikter omkring 25 kg är inte helt ovanliga. Skillnaden i vikt mellan västlig och ostlig lax är emellertid avsevärt mindre än viktskillnaden mellan västlig och ostlig havsöring."---

https://sv.wikipedia.org/wiki/Atlantlax

"Sammantaget finns det mer än 40 laxbestånd i svenska vatten som leker i älvar och vattendrag som mynnar i Östersjön, Kattegatt, Skagerrak och Vänern. Några bestånd vandrar hundratals mil ända bort till vattnen mellan Grönland och Kanada innan de som vuxna återvänder till den älv där de föddes för att leka. I Torne älven finns de översta lekområdena ända uppe ovanför trädgränsen i Kirunafjällen."---

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/laxens-ar.html

Edit.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-09 08:21 #1 av: Göstage

Och minsann så verkar en och annan lax hitta hem extra tidigt detta märkesår:

"Den första laxen har anlänt ovanligt tidigt till Ätran i år. Tidigare i veckan hittades en välmående lax på 88 centimeter i kontrollfällan i Högvadsån.
Sedan räkningen av laxar startades 1954 är detta den tidigast registrerade laxen någonsin."---

"Fångsten är särskilt glädjande eftersom 2019 är Laxens år, ett internationellt projekt som syftar till att öka intresset för forskning och restaurering av laxbestånden och dess livsmiljöer. Länsstyrelsen i Halland har en hel rad arrangemang planerade för att uppmärksamma laxen."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/rekordtidig-lax-i-halland

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-09 08:29 #2 av: Göstage

Fler som väntar på att laxen skall anlända. Glad

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-09 09:50 #3 av: Göstage

Laxfisket har en gammal historia i vårt land. På Älvkarleby kommuns hemsida kan man läsa: "Laxfiskets betydelse för Älvkarleby finns dokumenterat ända från 1100-talet. Julita kloster hade då fiskerätt för laxen från Älvkarleby. Kung Knut Eriksson överlät senare fiskerätten till munkarna i Viby kloster. Det har varit konflikter historiskt mellan befolkningen uppströms Dalälven om vem som hade rätt till laxen. Dalkarlar och ortsbor har vid flertal tillfällen brytit sönder och förstört de fiskebyggnader som fanns vid Kungsådran där laxen fångades."

Även Vänerlaxen var åtråvärd, men reserverad för kyrka och kung, och också där ledde fiskerättigheterna till konflikter. Bjarne Persson skriver (2016) i Människor och miljöer i gamla Clara: "I äldre tider var laxfisket i Klarälvens södra delar förbehållet kungahusen och klostren, Några exempel från de äldsta dokumenten från laxfisket i Klarälven:
På 1100-talet donerade jarl Birger Magnusson en åttondel i Värmlandsfisket, vilket i detta fallet betyder Dejeforsen, till nunnorna i Riseberga kloster.
År 1287 skänkte hertig Bengt Birgersson, Birger jarls yngste son, gården Almar i Grava socken jämte tillhörande laxfiske i Klarälven, till Varnhems kloster.
Naturligt nog förekom det mycket stridigheter under medeltiden om det begärliga laxfisket i Vänern. Man åt på den tiden mycket lax under fastan, under vilken tid kött var förbjudet. Förekomsten av lax var då mycket större än i våra dagar på grund av avsaknaden av dammar, kraftverk, kvarnar och sågar som försvårade laxvandringen."

Andra delar av landet där laxfisket har en lång historia är i Mörrumsån och de halländska åarna, redan 1231 omnämns intäkter för detta fiske i kung Valdemars jordeböcker. 

Det finns uppgifter om att  gårdsfolket på sina håll var så trötta på det rikliga laxserverandet att de lät få inskrivet i sina anställningskontrakt att de endast skulle behöva äta lax tre gånger i veckan. Kanske är detta en faktoid, men att laxen varit en vanlig matfisk på allmogens tallrikar genom århundradena är dokumenterat. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-09 11:37 #4 av: Göstage

Från att ha varit en maträtt för blaserade drängar och pigor är laxen numera ansedd som en delikatess, och så sett en relativt billig sådan. Rökt, gravad, kokt, stekt eller grillad- det finns en mångfald sätt att tillaga laxen, och den som råkat hitta hit och har ett eget favoritrecept får gärna dela med sig!

Här är några färdiga från experthåll:

https://www.ellematovin.se/etikett/lax/

https://www.mabra.com/laga-lax-25-harliga-och-nyttiga-recept/

https://www.femina.se/12-enkla-recept-med-lax/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-09 14:08 #5 av: Jimmy.L

Intressant fakta om laxen som jag gillar att äta.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-09 14:20 #6 av: Göstage

Ja, den är ju populär, och nyttig också sägs det. 

https://iform.se/nyttig-mat/superfood/darfor-ar-lax-en-superfood

Laxen är ju numera en vanlig odlingsfisk, och just den biten får vi kanske skäl att återkomma till i tråden.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-09 16:12 #7 av: Göstage

I slutet av den här månaden har en uppmärksammad dokumentär av den svenske filmaren Micke Frödin premiär i Seattle. Filmen kommer även att gå upp i Sverige, då Frödin också avser att hålla föredrag i samband med filmvisningen. 

Dokumentären granskar den norska fiskodlingen Greig Seafoods laxodling i  Altafjorden och har vållat stor palaver i grannlandet. Frödin polisanmäldes och dömdes av Alta tingsrätt för intrång till 12 000 konor i böter alternativt 24 dagar i fängelse, plus att betala rättegångskostnader med 3 000 konor. Frödin säger att han gärna hade tagit fängelsestraffet, men att det inte fungerar i hans tillvaro.
I samband med rättegången skrev Fiskejournalen (november 2018):

 "Under rättegången vittnade även biologen och sakkunnige vid organisationen ”Norske lakselver” Erik Sterud, som bekräftade den dystra statusen för norska vildlaxälvar. Enligt det Norska vetenskapliga rådet steg det 530 000 laxar i norska älvar under 2017, vilket är en halvering på fem år. Och i augusti 2018 kom det en ny rapport som bekräftar ytterligare en dramatisk minskning.

– De angav att rymlingar, lus och infektionsspridning från odlingsindustrin är den största anledningen. Sedan kom det fram siffror från odlingsbranschen själv att det dog 53 miljoner laxar i norska odlingskassar under 2017, och att det således var 100 miljoner kilo mat som gick till spillo. För att producera de 100 miljoner kilona gick det åt ungefär 250 miljoner kilo annan fisk i form av foder. Slöseriet med den ekologiska resursen är enorm, berättar Mikael Frödin.

Tor Erlend Nilsen från Altaälvens förvaltningasorganisation, ALI, uttalade sig också kraftfullt om odlingsnäringens påverkan på Altaälvens unika och skyddsvärda laxstam, via fortsatt genetisk påverkan, sjukdomar och lusspridning."---

https://www.fiskejournalen.se/siffror-vid-frodin-rattegangen-53-miljoner-laxar-dog-kassar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-09 16:16 #8 av: Jimmy.L

#7 Den måste man se. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-09 18:07 #9 av: Göstage

#8 Ja, den lär väcka debatt! 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-18 07:19 #10 av: Jimmy.L

För första gången sedan mätningarna började för snart 20 år sedan minskar halterna av dioxiner i lax fångad i Bottenhavet och Bottenviken och ligger nu under Livsmedelsverkets gränsrekommendation.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/allt-mindre-gift-i-laxen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-18 07:25 #11 av: Göstage

#10 Verkligen trevlig nyhet!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-18 07:25 #12 av: Jimmy.L

#11 Ja verkligen.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-23 17:14 #13 av: Göstage

Ett vårtecken!

"Klockan 09.00 i dag var det äntligen dags för ett av södra Sveriges säkraste vårtecken, laxfiskepremiären i Mörrumsån. Tusentals människor och ett hundratal entusiastiska sportfiskare besökte premiären för 79:e året.

- Det är en underbar känsla att få dra igång årets fiske. Nu är våren här och vi ser fram emot en lång sportfiskesäsong, säger Ida-Maria Rigoll, platschef på Sveaskogs anläggning Mörrums Kronolaxfiske."---

https://www.sveaskog.se/morrum/morrumsnews/sveriges-storsta-sportfiskefest--premiar-i-morrum3/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-24 15:35 #14 av: Göstage

Sportfiskarna vill ha samma regler för laxfiske som man har i Kanada, där man med hjälp av kameror och annan registrering har koll på tillgången på lax och kan förändra tilldelningen beroende på god respektive sämre tillgång på lax.

Även om Sverige har samma typ av observationsmetoder menar Havs- och fiskemyndigheten dock att det blir svårt att reglera tilldelningen genom sådana snabba beslut.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-28 10:19 #15 av: Göstage

Vid kusten av norska Vest-Finnmark pågår ett forskningsprojekt med utplacerade ljudbojar som skall registrera torskens lek och vandringar för att utröna om arten påverkas av de befintliga laxodlingarna.

Man opererar in en gps-bricka i bukhålan på torsken, och kan sedan följa den med ljudbojarna och ekolod. Projektet skall pågå i fem år.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-31 19:09 #16 av: Göstage

Norska kungaparet fick klä skott för norska laxodlingsanläggningar i Chile.

"Det norska kungaparet befinner sig på statsbesök i Chile. Detta för att markera 100 år av diplomatiska förbindelser mellan länderna. Men det är inte alla chilenare som uppskattar de norska regenternas närvaro i landet.
Demonstranter har blockerat vägen för kungligheternas bil och hamrat loss på den med knytnävar och flaggor. Det rapporterar NRK."--- 

Bakgrunden till protesterna, uppges vara ett missnöje med norska laxodlingsföretag. Lax är Chiles främsta exportprodukt, och det är en industri som fortfarande växer. Det uppger Arbetarbladet. Men miljöaktivister är kritiska till verksamheten.
– Det finns ingen ekonomisk tillväxt som kan gottgöra för förstörelsen av Patagoniens ekosystem, har chilenaren Max Bello, som i flera års tid har arbetat med skydd av marina miljöer, tidigare sagt till Arbetarbladet."---

https://www.expressen.se/gt/demonstranter-till-attack-mot-norska-kungaparet/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-31 19:31 #17 av: Jimmy.L

Jag förstår det är en känslig fråga men dom ger sig på fel personer.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-01 17:28 #18 av: Göstage

Ett ton laxar som rymt från laxodling i Gullspång kan utgöra ett hot mot det vilda beståndet i Vänern, fruktar fiskare.

"Det var i samband med bogseringen av en fiskodlingskasse som en reva uppstod och cirka 3000 regnbågslaxar kunde rymma ut i det vilda.
– De förstör för de inhemska arterna, säger Göran Andersson.
En fiskodling i Vänern väcker upprörda känslor. På ena sidan av konflikten står sportfiskare och andra som bor i närheten, och på den andra företaget som driver anläggningen."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ett-ton-fisk-rymde-lokalborna-rasar

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/se-lokalbornas-egna-bilder-fran-fiskodlingen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-01 17:45 #19 av: Göstage

Havsöringspremiär på västkusten idag.

https://www.vastsverige.com/bohuslan/havsoringspremiar-pa-vastkusten/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-03 07:14 #20 av: Jimmy.L

Omkring 35 000 kronor. Det kommer det enligt ett finskt förslag att kosta om man olagligt tar upp en lax i Torneälven och Muonioälven. Sverige har ingen liknande värdering på laxen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/i-finland-kostar-det-35-000-kronor-att-olovligen-ta-upp-en-lax

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-18 13:21 #21 av: Göstage

Planer på två laxodlingar utanför Hallandskusten, en utanför Ringhals och en mellan Bua och Onsala, oroar  fiskare och fiskevårdare.
Antibiotikaspill, rymlingar och spridning av laxlus är några av de anförda orosmomenten.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-22 16:55 #22 av: Göstage

Norge råkade ut för en invasion av puckellax 2017, och man fruktar en ny tillströmning i år. Det kan i så fall hota den naturliga förekomsten av Atlantlax.

Puckellaxen är en stillahavslax som sattes ut i stort antal på Kolahalvön under 1960-talet och har förökat sig efter det. Att man befarar att det kan bli ny invasion är för att arten har en tvåårig livscykel, och det var ju två år sedan senast.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-18 13:33 #23 av: Göstage

"Halterna av giftet dioxin i Östersjölax minskar, och provtagningar på lax från Lule- och Ångermanälven visar på mer än en halvering av dioxinhalterna, som nu ligger en bit under gränsvärdet."---

 "-Någonting har hänt i ekosystemet så att halterna har sjunkit drastiskt. Vad det beror på vet vi inte, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket, till P4 Norrbotten. 

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/allt-lagre-dioxinhalter-i-svensk-lax

Jag tror det är Greta. Bergis!Oskyldig

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-18 13:36 #24 av: Jimmy.L

Skrattar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-19 21:32 #25 av: Göstage

#0 I Forshaga firades idag laxens dag, gissningsvis med särskild uppmärksamhet på Vänerlaxen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/laxens-dag-i-forshaga

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-19 22:13 #26 av: eskils

#23 Härligt med en positiv miljönyhet som omväxling! Lax är gott och nyttigt. Glad


Anmäl
2019-07-12 19:48 #27 av: Göstage

#22 En dålig nyhet dessvärre- i en övervakningskamera i Ätran har man sett vad som verkar vara en puckellax, en art som i värsta fall kan konkurrera ut befintliga laxar och överföra sjukdomar. En smärre invasion av puckellax konstaterades 2017 i Halland. 

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-24 07:32 #28 av: Jimmy.L

Efter att ha varit helt borta i fyra decennier är laxen tillbaka i Testeboån. Och i år har det skett en rekordökning av laxuppvandringen eftersom att Strömsbro kraftverk har körförbud.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/rekordar-for-laxen-i-testeboan-firas-med-tarta

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-24 16:53 #29 av: Jimmy.L

Laxarna i Torneälven ser ut att vara mer sjukliga i år än förra året. Hittills uppger finska Livsmedelsverket att det kommit in rapporter om cirka 50 sjuka eller döda laxar i sommar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/antalet-sjuka-laxar-okar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-28 12:15 #30 av: Göstage

#7ff Efter att den svenske frilansfilmaren Mikael Frödin larmat om tillståndet i de norska laxodlingarna har debatten vaknat även i grannlandet.

”Blev helt chockad”. Ekosystemet slås ut, miljoner fiskar får sjukdomar och trängs ihjäl – och barn och gravida varnas. Sanningen om den norskodlade laxen fick svenska Mikael Frödin att häpna. Nu larmar norska forskare om både miljögifter och forskningsfusk."---

https://www.svd.se/avslojar-norsk-vanskotsel-av-lax-tackta-av-svamp (betalartikel)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-07 06:51 #31 av: Jimmy.L

Det är känt sedan länge att laxarna i Torneälven är sjuka. Någon slags svamp angriper och laxarna får vita fläckar och tappar orienteringen och dör.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/zombielaxar-och-surstrommingslukt-i-tornealven

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-08 07:02 #32 av: Jimmy.L

Atso Romakkaniemi vid Naturresursinstitutet i Finland GPS:märker laxar i Torneälvens mynning. Nästan alla laxar av dem har simmat upp i Torneälven men majoriteten av dem har stannat i den nedre delen av älven. Det vill säga ungefär bara 10 kilometer uppströms. En del av dem har dessutom vänt tillbaka till havet efter en vecka i älven.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/trotta-laxar-atervander-till-havet-efter-en-vecka-i-tornealven

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-18 17:26 #33 av: Göstage

Laxen verkar återhämta sig i Ljungan, men det går långsamt, och fiskeförbudet kommer att kvarstå åtminstone några år, framkom det på Laxens dag vid älven idag.

"Idag genomfördes ”Laxens dag” vid Ljungan där situationen för Ljunganlaxen redovisades. Läget för laxen i älven bedöms som försiktigt positivt men något laxfiske kommer inte att tillåtas på länge, enligt Länsstyrelsen i Västernorrland."---

"Just nu råder ett totalt fiskeförbud för lax i Ljungan och det är en situation som ser ut att fortsätta en bra bit in i framtiden.
– Min bedömning är att fiskeförbudet kommer att finnas kvar kommande år och även något år efter det, säger David Jonsson.
Vad som gör att laxen i Ljungan och många andra älvar dör är fortfarande oklart.
Undersökningar visar dock att Östersjölaxen generellt uppvisar olika sjukdomstillstånd som gör att fiskarna blir försvagade. Det finns misstankar om att föroreningar kan vara den bakomliggande orsaken till att laxen inte mår bra."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/gladjande-resultat-efter-elfiske-i-ljungan

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-24 18:38 #34 av: Jimmy.L

Den eftertraktade Gullspångslaxen är hotad och nu satsas den flera miljoner kronor på att rädda laxen, bland annat genom att bygga om laxens lekplatser i Gullspångsforsen intill kraftverket där. – Jag skulle säga att gullspångslaxen är på gränsen till utrotningshotad, säger miljöinspektör Robert Skogh.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/miljonsatsning-pa-hotad-gullspangslax

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-11 07:30 #35 av: Jimmy.L

Förekomsten av förökningsstörningen M74 hos Östersjöns laxkullar har alltså sjunkit. Det visar den sammanställning av miljöövervakningsdata från sju svenska laxälvar som Sveriges lantbruksuniversitet gjort. I år var i genomsnitt sju procent av laxkullarna drabbade, jämfört med den höga dödligheten på 39 procent som observerades 2017.

https://www.forskning.se/2019/10/10/farre-laxyngel-dor-i-sjukdomen-m74/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-06 17:18 #36 av: Jimmy.L

Var en lax lever ute till havs i Östersjön styrs till stor del av dess kroppsstorlek och av vilken älv den fötts och växt upp i. Det visar en ny studie av forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Fish Biology.

https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/oestersjoelaxens-storlek-och-ursprung-styr-dess-utbredning-till-havs-2955264

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.