övrigt

Hav, klimat och miljö

2019-05-02 10:54 #0 av: Göstage

Det har skett en viss ökning av den genomsnittliga våghöjden och vindhastigheten till havs de senaste decennierna, vilket sjöfartsnäringen och kustnära samhällen nog har noterat. Orsaken kan vara klimatförändringar, men det krävs mer studier säger en svensk vetenskapsman.

"Världens oceaner har blivit stormigare, visar ny forskning. Den australiska studien matchar de modeller som spår mer extremväder i takt med att det blir varmare.
I den nya studien har forskare vid University of Melbourne i Australien använt sig av mätdata från 31 satelliter och drygt 80 bojar utplacerade runt om i världshaven, och kommit fram till att det skett en liten medelökning av våghöjd och vindhastighet till havs de senaste 33 åren.
– Det är framför allt extremvindarna som blir starkare, säger Göran Broström, professor vid institutionen för marina studier vid Göteborgs universitet."---

"Studien som nu publiceras i tidskriften Science matchar FN:s klimatpanels beräkningar att ett varmare klimat ger mer extremt väder.
Samtidigt säger Göran Broström att det behövs mer forskning för att ta reda på om resultatet beror på naturliga cykler eller på just klimatförändringar eftersom studien bygger på en så kort tidsperiod.
Men han menar att en kraftigare vind till havs är något som kan få konsekvenser:
– Vågor är ju ett stort problem för sjöfart, och även då vågor mot land som förstör olika strukturer."---

SR

Ursprunglig rubrik "hårdare vindar och högre vågor till havs" ändrad på grund av breddat ämne.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-02 11:09 #1 av: Jimmy.L

Intressant här har sjöfrten något att fundera på hur dom ska möta det.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-22 10:07 #2 av: Göstage

Larmrapporterna duggar allt tätare...

"Havsnivån kan ha stigit med över två meter år 2100 – om utsläppen fortsätter i samma takt. Konsekvensen blir då att delar av storstäder som Shanghai och New York kommer att hamna under vatten. Det visar en ny klimatstudie, rapporterar CNN.

Enligt en ny studie kan havsnivå stiga mer än man tidigare trott om dagens utsläpp fortsätter i samma takt.

Enligt studien, som publicerades i måndags, kan det leda till att stora städer delvis hamnar under vatten vilket kommer göra 187 miljoner människor hemlösa. Det rapporterar CNN."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wb81eL/klimatlarmet-havsnivan-kan-stiga-tva-meter

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-07 07:13 #3 av: Göstage

Debatten om kryssningsfartygens utsläpp efter uppmärksamhet i SVT nyligen var välmotiverad, samtidigt som man inte skall glömma att det finns en annan bild, där man inte minst inom tanker- och lastafartygssjöfarten gjort snabba framsteg. Mitt i alla larmrapporter kan det vara värt att uppmärksamma att det på många håll pågår ett ständigt arbete för att minska människans påverkan på miljön. 

Göran Värmby, med lång erfarenhet från miljörörelsen och därefter i miljöarbetet i Göteborg, skriver som gästkrönikör i GP om  sjöfartens minskande miljöpåverkan, och att redarön Donsö har en ledande roll i det som pågår i vårt land.

"Ett av rederierna – Furetank – har tillsammans med Älvtank och Lidköpingsrederiet Thunbolaget beställt sex nya fartyg för två miljarder kronor från Avic Dingheng Shipbuilding strax norr om Shanghai - varav fem nu är levererade. De drivs av dual-fuel-motorer med flytande naturgas som huvudbränsle, och har troligen världens bästa miljöprestanda för fartyg. Furetank har därför i genomsnitt för sina fartyg redan uppnått det klimatmål – avseende utsläpp av koldioxid – som FN/IMO har satt upp till år 2050 för sjöfarten.

 Man ligger högst rankad inom de två största miljömärkningssystemen – Clean Shipping Index (CSI) och Environmental Ship Index (ESI). Det kan noteras att CSI förutom klimat och luftföroreningar även omfattar kemikalier, vatten och avfall. Utsläppen av kväveoxider, svavel och partiklar från de nya fartygen minskar med upp till 99 procent jämfört med konventionella fartyg. Koldioxid med 55 procent, bränsleförbrukningen med 40 procent. Man blandar in 5 procent biogas. Det är otroliga siffror. Jag frågar hur allt detta är möjligt. VD Lars Höglund svarar att det är tack vare en enorm teknikutveckling och ett samarbete mellan rederierna på Donsö. En starkt pådrivande kraft har varit kunderna inom kemi- och oljeindustrin som ställt allt högre miljökrav. Även de andra – Chalmers Lighthouse, SSPA, Stena-sfären med flera, i det sjöfartskluster som finns i Göteborg – har spelat en stor roll."---

https://www.gp.se/ledare/undret-på-donsö-1.15468672

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-07 09:16 #4 av: Göstage

Jag är ingen vän av vindkraftsnurror, allra minst till havs, men visst finns det utvecklingsmöjligheter i miljöhänseende - kommer hybridfartygen snart att kunna tanka el från vindkraft ute till havs? Teknologin är förberedd, det som saknas är vindsnurror försedda med laddningsuttag.

"Den nya fartygstyp som Northern Offshore Services utvecklat är den så kallade E-klassen. Den blir enligt David Kristensson, vd för Northern Offshore Services, den första typen av CTV (Crew Transfer Vessel) i världen med hybridteknik. Det nu beställda fartyget ska få namnet Energizer och levereras i slutet av 2020 av Grovfjord Mek. Verksted AS i Norge."---

"E-klassen bli även den största fartygstypen i Northern Offshore Services-flottan med en längd av 34 meter och plats för 24 passagerare. Designen har tagits fram inom företaget med fokus på miljö och grön energi. Enligt rederiet kombinerar E-klassen hög energieffektivitet med låg bränslekonsumtion utan att ge avkall på prestanda och effekt. Fartygen får fyra MTU-huvudmaskiner av typen 8V 2000 M72 och en bollard push-kraft på 30 ton."---

"Med E-klassen introducerar Northern Offshore Services ett Hybrid Technology-koncept. Fartygen utrustas med batterier som kan laddas från land. De förbereds dessutom för laddning vid vindkraftparkerna, vilket ger dem nollutsläpp av CO2.
– Det är vårt ultimata mål att kunna ladda ute i parken. Vi skulle kunna ladda men i parkerna finns inte än de uttag som behövs."---

https://www.sjofartstidningen.se/n-o-s-forst-med-hybridteknik/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-09 09:49 #5 av: Göstage

#3 "Problembarnet" i utsläppen  från fartygstrafiken är kryssningsskeppen, och en färsk forskningsrapport från organisationen Transport and Enviroment späder på den insikten.

Världens största kryssningsrederi, Carnival, orsakade under 2017 tio gånger mer utsläpp av svaveloxid (SOx) i Europa som alla världsdelens 260 miljoner bilar, framgår det av rapporten.

De fem länder som drabbades värst av föroreningarna var Spanien, Italien, Grekland, Frankrike och Norge. De mest utsatta städerna var Barcelona, Palma de Mallorca, Venedig, Civitavecchia utanför Rom och Southampton.

Norge, som är en stor bidragsgivare till organisationen, är väl medvetna om utsläppsproblematiken, och för ett år sedan begärde Stortinget av regeringen att man senast 2026 skulle kräva nollutsläpp av kryssningsfartyg som trafikerar världsarvsfjordarna Geirangerfjorden och Nærøyfjorden.  I februari i år gick kommunerna som tar emot kryssningsbesök samman om 14 miljökrav på kryssningsrederierna, däribland omställning till landansluten ström vid hamnbesök senast 2025, samt utsläppsfri in- och utsegling till samtliga norska kryssningsbesökshamnar.

Bergen, störst av de norska kryssningsbesökshamnarna med 300 ankomster och 600.000 besökare om året håller för närvarande på att färdigställa den största landströmanläggningen i Europa som skall kunna betjäna tre inneliggande fartyg samtidigt. Anläggningen skall stå färdig 2020, och har då kostat 120 miljoner norska kronor.

Källa NRK

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-10 10:01 #6 av: Göstage

Tre representanter för organisationen Hela Skärgården vill se åtgärder mot kryssningstrafiken i och kring Stockholm och föreslår införandet av miljözoner även på vattnet. 

"Nio av tio kryssningsfartyg som anlöper Stockholms hamn står med dieselmotorerna igång för att generera el medan de ligger vid kaj. Ett enda sådant fartyg släpper ut lika mycket koldioxid som 700 tomgångsgående långtradare. I Stockholm stod kryssningsfartyg i fjol i hamn med motorerna igång 4 424 timmar."--- 

"Låt Stockholm bli den första staden i världen som inför miljözoner på vattnet för tung sjötrafik. Ställ samma krav som den tidtabellsbundna Finlandstrafiken med Tallink Silja och Viking Line så föredömligt följer.
Det är hög tid för den tunga sjöfarten och de internationella kryssningsbolagen att på allvar ta sitt ansvar för miljö, klimat och allas vår hållbara framtid."---

 https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qLQ0WL/infor-miljozoner-pa-vattnet-runt-sverige

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-10 10:38 #7 av: Jimmy.L

Det är ju bra men ställ då krav på regeringen att fixa fram el.  Elbristen måste först fixas. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-10 10:54 #8 av: Göstage

Ja, den går inte att önska bort...

https://debatt.ifokus.se/discussions/5ce23872ce12c425860010fc-sveriges-elforsorjning-racker-inte-till

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-11 20:52 #9 av: Göstage

#6ff Sjöfartsnäringen svarar Hela Skärgården på Aftonbladet debatt och avslutar:

"Städer och kommuner måste bygga möjligheter för eldriven fartygstrafik genom bland annat elkraft till landanslutningar samt landsting och kommuner bör vid upphandlingar av fartygstrafik dels ställa högre krav på fossilfri drift, men också budgetera och finansiera den högre kostnaden som det innebär."

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/mRvm0v/sjofarten-ar-reglerad--men-kan-bli-battre

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-22 14:28 #10 av: Göstage

M arshallöarnas president vädjar om internationellt bistånd med att höja öarnas landmassa, eftersom de riskerar att dränkas när havsvattennivån stiger.

Källa.

https://www.youtube.com/watch?v=QuDE3Xwk6fY

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-26 08:03 #11 av: Göstage

Nordsjökommissionen är ett intressesamarbete mellan 32 medlemsregioner i åtta länder runt Nordsjön som driver medlemmarnas intressen gentemot EU. Från svensk sida ingår Region Halland, Västra Götalandsregionen och, något överraskande, Region Örebro län.

Just nu avhålls en konferens på Marstrand som avslutas idag, där 250 delegater huvudsakligen ägnat sig åt klimatsituationen runt Nordsjön samt regionen från ett särskilt ungdomsperspektiv. 

Ett beslut som tagits är att sätta större press på EU ifråga om möjlighet/tvång att anordna elanslutning av kryssningsfartyg vid kajvistelse i Nordsjöregionen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-05 08:15 #12 av: Jimmy.L

En kraftig tillväxt av Sargassotång i havet från Mexikanska golfen till Västafrikas kust förbryllar forskarna. I en amerikansk studie söker man svar på vad som ligger bakom den här massiva expansionen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7257339

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-06 07:04 #13 av: Jimmy.L

Försvinnandet av Aralsjön som ligger mellan Kazakstan och Uzbekistan är en av de största miljökatastroferna orsakad av klädindustrin. För de boende i närheten bidrog det bland annat till arbetslöshet, svåra hälsoproblem och förändrade årstider.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bomullsodlingar-fick-en-av-varldens-storsta-sjoar-att-forsvinna

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-04 15:04 #14 av: Jimmy.L

Hjälmaren har fortsatta problem med övergödning och algblomning som kan vara farligt för människan. Trots omfattande åtgärder är fosfornivåerna lika höga som på 1980-talet, enligt en ny rapport.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/problem-med-overgodning-i-hjalmaren-fortsatter-samma-nivaer-som-pa-1980-talet

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-05 07:20 #15 av: Jimmy.L

I över 30 år har tusentals värmländska vattendrag kalkats för att motverka försurning. Åtgärderna har gett positiva effekter, även om det kommer att dröja innan statusen i vattendragen är så pass bra att den kostsamma kalkningen helt kan upphöra. – Vi kommer att få hålla på en ganska lång period, jag skulle tippa att det handlar om lika lång tid som vi har hållit på, säger Bengt Epperlein vid Värmlands läns kalkningsförbund.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/positiv-utveckling-for-kalkning-av-sjoar-och-vattendrag

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-08 08:23 #16 av: Göstage

På en lång sträcka på västkusten är mer än hälften av kontrollerade toatanktömmare i hamnarna ur funktion, vilket gör att båtägare tömmer sina toatankar rätt ut i havet, skriver en insändare i GP.

https://www.gp.se/fria-ord/pumpstationerna-fungerar-inte-1.16877875

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-08 08:40 #17 av: Jimmy.L

#16 Bedrövligt att dom inte underhålls så vi slipper gråvatten i havet. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-20 11:40 #18 av: Göstage

39 miljoner kronor av biståndsbudgeten vill regeringen lägga på skydd av havsmiljön. Tanken är att havsbiståndspengarna skall vara till hjälp för länder med små resurser att skydda havsmiljön.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-20 14:00 #19 av: Göstage

"Natten den 27 juli släppte Omholmens reningsverk av misstag ut 240 000 liter orenat avloppsvatten utanför Smögen.
– Det rör sig om kiss, bajs, toapapper och annat som folk spolat ner i toaletten, säger Magnus Holm driftsingenjör på Västvatten."--- 

"Reningsverket gick inte ut med information till allmänheten, och har inte heller tagit några prover för att testa vattnets kvalité.
– Nej vi brukar inte göra det när det rör sig om så förhållandevis små mängder. Vi känner att det är dumt att oroa allmänheten i onödan, säger Magnus Holm."
(Driftansvarig.)---

 https://www.gp.se/nyheter/västsverige/240-000-liter-bajsvatten-rann-ut-i-havet-utanför-smögen-1.17287806

Öppna rör, sluten kommunikation...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-20 14:28 #20 av: Jimmy.L

Ledsen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-20 16:06 #21 av: Taggeman

#19 Är som rysk media, locket på. Arg

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2019-08-21 18:12 #22 av: Jimmy.L

Giftfärgerna i Mälaren ska bort. Inom några år ska alla båtbottnar med giftfärg i Eskilstuna och Strängnäs vara sanerade.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7282758

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-21 18:20 #23 av: Göstage

Låter förträffligt! Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-23 12:00 #24 av: Göstage

Optimistiska tongångar på NRK om havets roll i kampen för att förhindra klimathaveri.

"Stormar, stigande havsnivåer, plast, bleknade koraller och surare hav. Hittills har havet enbart varit omtalat som offer i beskrivningen av planetens ändrade klimat och miljö.

Men nu har 14 havsnationer anlitat 165 experter och forskare för att skapa en plan för hur havet skall bli vår räddning istället för att sluka oss. Man slår fast att havet kan utgöra 21% av klimatlösningen."---

https://www.nrk.no/norge/rapport_-havet-kan-brukes-til-a-redde-klimaet-1.14705449

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-25 11:38 #25 av: Göstage

FN:s klimatpanel IPCC ringer i de stora varningsklockorna.

"Havsnivån stiger mer än dubbelt så fort som under 1900-talet – och hastigheten ökar. Och världens isar smälter med tidigare osedd hastighet.
Det visar den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, som presenteras i dag.
– Även om vi begränsar utsläppen kraftigt kommer konsekvenserna för människor och deras liv att vara en utmaning, säger Hoesung Lee, ordförande för klimatpanelen, i ett pressmeddelande."---

"Det är 100 forskare som har tagit fram rapporten – och de har kommit fram till att effekterna av klimatförändringarna är värre än vad som tidigare visats och havsnivåerna stiger mycket snabbare än väntat."--- 

"Om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka så kan havsnivån stiga över 100 centimeter till år 2100, detta skulle få förödande konsekvenser för kuststäder världen över."---

 https://www.expressen.se/nyheter/klimat/havsnivan-stiger-kraftigt-och-hastigheten-okar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-05 09:30 #26 av: Göstage

Oro bland ursprungsbefolkningarna över prospekteringarna i Arktis.

"Under EU Arctic Forums andra dag på Väven i Umeå så var det ursprungsbefolkningarna som stod i centrum.

I den arktiska regionen ryms flera ursprungsbefolkningar, som inuiter, aleuter och samer, alla gav de uttryck för den oro som finns över att allt fler länder upptäcker de naturresurser som finns i området."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/oro-over-ravarujakten-i-arktis

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-05 17:52 #27 av: eskils

#25 Låter inte bra. Kuststäderna har alltså ca 80 år på sig att flytta upp på tryggare mark. 


Anmäl
2019-11-08 08:47 #28 av: Göstage

Göran Värmby, tidigare miljöchef i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Greenpeace förstår inte varför Miljöpartiet stoppar en redan godkänd anläggning i Göteborgs Energihamn från att ansluta sig till stamnätet för gas. I en gästledare i GP skriver han:

"Tack vare samarbete mellan gasindustrin, fordonstillverkare, Västra Götalandsregionen, staten samt en lång rad ambitiösa kommuner har vi nu över 20 procent biogas i detta stamnät, vilket är otroligt bra och världsrekord för ett gasnät. Och tack vare anläggningen i Göteborgs Hamn kan rederier på Donsö tanka sina LNG-drivna fartyg med i vissa fall upp till 100 procent biogas. Vilket är ett svårslaget rekord inom den globala sjöfarten.

Utan naturgas – ingen biogas av nämnvärd betydelse. Det är den enkla ”ekonomiska” sanningen. Det finns idag 13 tankstationer i landet med flytande biogas och naturgas för långtradare och tunga fordon. 50 nya stationer är på väg att byggas i Norden genom finska Gasum, varav ett 10-tal i Sverige. Alla dessa stationer med i princip samma mix av gas som Swedegas anläggning i Göteborgs Hamn skulle vara olönsamma om ”samarbetet” mellan biogas och naturgas stoppas. Vi får hoppas att både Lövin och Pleijel istället fortsätter det påbörjade samarbetet med gasindustrin och lugnt och sansat tar ett steg i taget istället för att plocka billiga opinionspoäng."

https://www.gp.se/ledare/miljöpartiet-plockar-billiga-opinionspoäng-1.20081943

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-10 08:20 #29 av: Jimmy.L

Kustvikar i Sverige har länge haft problem med höga halter av näringsämnen och övergödning. Men nu har SMHI, på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland tagit fram lokala åtgärdsplaner för två kustvikar i Östergötland.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-plan-sa-ska-overgodda-havsvikar-bli-friskare

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-10 10:43 #30 av: eskils

#29 "Åtgärdsförslagen berör hela kedjan från hur marken brukas till åtgärder för fosforreduktion i havet."

Mycket bra, friska havsvikar vill vi ha! Tummen upp


Anmäl
2019-11-13 07:48 #31 av: Jimmy.L

En två mil lång vall ska skydda Falsterbonäset från att hamna under vatten. Det är det största byggprojektet av sitt slag i Sverige och snart prövas ärendet i Mark- och miljödomstolen i Växjö.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7342391

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 08:05 #32 av: Jimmy.L

Länsstyrelsens vattenanalyser bekräftar nu vad boende på Fårö redan slagit larm om: den förr så näringsfattiga sjön Ajkesträsk har blivit övergödd och orsaken är den skarvkoloni som etablerat sig där.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7341928

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 10:29 #33 av: Jimmy.L

Venedig har drabbats av rekordsvåra översvämningar som har lett till att vattennivån har stigit till en meter och 87 centimeter över det normala. Vattennivån är högst på över 50 år, vilket ledde till att myndigheterna utlyste översvämningsalarm i regionen.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/13/nodlage-i-venedig-pa-grund-av-rekordsvara-oversvamningar-som-ett-sar-som-lamnar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 10:37 #34 av: Göstage

#33 Oroväckande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-13 11:04 #35 av: Göstage

En fyrahundra meter lång strandsluttning har rasat ut i havet i Kode, Kungälvs kommun. Ingen person skall ha kommit till skada. Verkar på drönarbilder som om det pågår något slags schaktningsarbete längre upp i slänten.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-20 08:01 #36 av: Jimmy.L

Vid Ernebergsfältet i Gamleby i Västerviks kommun håller det på att byggas en så kallad multidamm, med flera olika användningsområden. Dammen ska bland annat hindra översvämning vid skyfall. – Vi vill hålla kvar vattnet i landskapet, så att inte det näringsrika vattnet med fosfor och kväve transporteras ut i Gamlebyviken och vidare ut i Östersjön, säger Dennis Wiström, projektledare havsmiljö Gamlebyviken, samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/multidamm-ska-ge-klarare-badvatten-i-ostersjon

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-20 08:04 #37 av: Göstage

#35 Ytterligare 100 kubikmeter lera har rasat ut i havet i det tidigare drabbade området utanför Kungälv.

https://www.expressen.se/gt/nytt-stort-ras-i-lokeberg-samma-omrade-som-forra-veckan-/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-20 08:12 #38 av: Jimmy.L

#37 Jag fattar inte hur man fick byggtillstånd.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-20 08:15 #39 av: Göstage

#38 Nej, där måste något ha fallerat.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-26 22:12 #40 av: Göstage

På Lønstrup Klint i Hjørring Kommun på Nordjylland har 31 hus, merparten fritidsbostäder, tagits av havet sedan 2008 - därav 14 sedan 2015.

Ytterligare 59 fastigheter löper risk att möta samma öde, men kommunen tänker inte satsa på att rassäkra sandbranterna mot havet.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-29 06:51 #41 av: Jimmy.L

Över 200 invånare har tvingats fly sina hem i Marshallöarnas huvudstad Majuro, sedan oväntade vågor på runt fem meter drabbat området. När det var som värst på onsdagen var Majuros flygplats avskuren från resten av atollen.

https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/5de0943ea719c80011929b06

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-02 15:37 #42 av: Göstage

 "En blandning av föroreningar, industriavfall och rester från tvättmedel gör att giftigt skum just nu väller upp över stranden Marina Beach i Indien.
Trots experternas varningar är det många ur lokalbefolkningen, däribland barn, som passar på att leka i skummet."---

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/turisternas-favoritstrand-tacks-av-giftigt-vitt-skum/

Ledsen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-05 17:32 #43 av: Jimmy.L

De senaste 50 åren har vattnet i Lyckebyån blivit allt brunare - och nu vet forskarna varför. Orsaken är att landskapet runt ån fått fler granar de senaste hundra åren, det visar forskning från Lunds universitet.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7360849

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-05 17:37 #44 av: Göstage

Ja, det är ju inte en helt ovanlig effekt av grantillväxten. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-09 07:04 #45 av: Jimmy.L

Reningsverken i Sverige klarar inte av att få bort läkemedelsrester från avloppsvatten innan det släpps ut i naturen. Men en ny studie från Uppsala universitet, där Ekeby våtmark i Eskilstuna ingår, visar att våtmarker kan spela en viktig roll vid rening av läkemedelsrester.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/vatmarker-kan-rensa-bort-lakemedelsrester

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-10 15:48 #46 av: Jimmy.L

Östersjön har drabbats av en ekologisk kollaps. Det menar länsfiskekonsulent Tobias Borger, som manar till stor uppslutning för att rädda Östersjön.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7364409

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-10 16:06 #47 av: Göstage

#46 Ledsen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-21 08:40 #48 av: Göstage

Över 100 deltagare från kustkommuner i Skåne och Halland och från regionala och statliga myndigheter samlas idag till en tvådagars konferens om de hot i form av erosion, stigande havsnivåer och översvämningar som är eller riskerar bli en realitet längs de sydsvenska kusterna.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-22 20:07 #49 av: Jimmy.L

#48

Staten bör bestämma var man får bygga hus längs den skånska kusten. Det var slutsatsen på en konferens i Malmö där bland annat kustkommuner diskuterade hotet från havsnivåhöjningen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7390296

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-23 09:26 #50 av: Jimmy.L

Det ovanligt milda vintervädret har lett till det som kallas marin värmebölja. Det säger specialforskare Jonna Engström-Öst vid Yrkeshögskolan Novia.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/23/varm-och-regnig-vinter-okar-risken-for-algblomningar-i-sommar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-29 07:35 #51 av: Jimmy.L

I Nätrafjärden finns ett av Västernorrlands mest förorenade havsområden. Fiberbanken som ligger vid hamnen har mycket höga halter av kvicksilver, metylkvicksilver och dioxin. Båttrafiken till hamnen riskerar att sprida gifterna i området.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/battrafik-hotar-att-sprida-gifter-vid-kopmanholmen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-29 07:44 #52 av: Göstage

#51 Ledsen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-30 08:00 #53 av: Jimmy.L

Ett av Västernorrlands mest förorenade havsområden är i Nätrafjärden. Båttrafik har förbjudits i vissa områden i Köpmanholmen men restriktionerna kan komma att utökas. – Vi behöver se över detta, säger Sören Thor på länsstyrelsen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/lansstyrelsen-5

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-03 07:27 #54 av: Jimmy.L

Ett av Värmdös 15 000 enskilda avlopp återfanns under ytan. Men vad som sprutar ut vet ingen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/dykare-upptackte-ror-som-lackte-rakt-ut-i-havet

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-05 07:20 #55 av: Jimmy.L

Mitt under båtmässan i Göteborg lanserar Transportstyrelsen en ny kampanj. Bland annat vill myndigheten att båtägare byter ut gamla tvåtaktsmotorer. – Det handlar om att minska klimat- och miljöpåverkan från båtlivets motorer, säger Lina Petersson, sakkunnig i båtmiljö på Transportstyrelsen. Om kampanjen inte ger önskad effekt kan ett förbud mot motorerna att aktualiseras.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-kampanj-for-att-fa-bort-tvataktsmotorer

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-07 07:09 #56 av: Jimmy.L

Just nu växer ett nytt bostadområde fram i Malmö hamn, Nyhamnen. För att området inte ska drabbas av översvämningar när havet stiger, höjs skyddet mot havet till tre meter. Men det kommer inte vara tillräckligt, menar länsstyrelsen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmo-vaxer-mot-havet

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-08 06:02 #57 av: Göstage

#55 Svenska Båtunionen svarar att stöldrisken gör att många håller fast vid den gamla trotjänaren.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/oro-for-stolder-stoppar-byte-av-batmotorer

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-12 08:56 #58 av: Jimmy.L

#35

En 400 meter lång sluttning rasade ner i havet när ett stort jordskred inträffade i Kungälvs kommun i november. Tre månader senare är rasrisken fortfarande så stor att väktare på Länsstyrelsens uppdrag vaktar platsen dygnet runt. – Jag skulle inte vilja vara där inne, säger väktaren Gonzalo Campos som är mitt i sitt tolvtimmarspass.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tre-manader-efter-skredet-annu-tilltradesforbud

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-12 08:58 #59 av: Jimmy.L

Västsverige är det område i landet där hotet från kvickleran är absolut störst, visar Statens geotekniska instituts kartläggning. – När leran bildades i saltvatten fick den en typ av egenskaper som gjorde den väldigt känslig, säger HannaSofie Pedersen på SGI.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/vastsverige-kvicklerans-mecca

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-12 09:46 #60 av: Göstage

#58 SVT har korrigerat uppgiften om väktarna: de är inte beställda av Länsstyrelsen utan av ett av de företag som har maskiner i området.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-16 09:34 #61 av: Göstage

År 1872 lämnade HMS Challenger London för Stilla Havet i vad som beskrivs som en av de första moderna oceanografiska expeditionerna: man dokumenterade allt material  noggrant, och kompletterade med uppgifter om bland annat position, tidpunkt, vattenkvalitet och temperatur. 

Nu har dessa uppgifter kommit till användning i en nutida jämförelse, som publicerats i en vetenskaplig tidskrift, och som visar på hur havet försurats. Forskarna anger försurningen på grund av ökad koldioxidhalt som viktigaste orsak, men även minskad syrehalt och stigande temperatur kan spela in, något som i sig också kan ha påverkats av den angivna huvudorsaken. 

Expeditionen var inte bara till gagn för nutida klimatforskning, man gjorde även epokgörande upptäckter kring havets fauna och flora, samt kartlade bergsformationer på havsbottnarna.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-18 05:35 #62 av: Göstage

"Att gödsla världshaven med järn har föreslagits som ett sätt att öka havens förmåga att suga upp koldioxid ur atmosfären. Men nu varnar forskare för att åtgärden kan få allvarliga konsekvenser", skriver TT.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-18 13:58 #63 av: Jimmy.L

Hundratusentals musslor har kokats till döds vid en strand på Nordön i Nya Zeeland. – Det var hjärtskärande att se, säger lokalbon Brandon Ferguson. Experter tror att fler kan möta samma öde på grund av varmare temperaturer, skriver The Guardian.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/har-kokas-musslorna-till-dods-pa-stranden/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-18 18:44 #64 av: Jimmy.L

Regnvatten som rinner rakt ut i vattendragen orsakar föroreningar och nu krävs åtgärder, visar en ny rapport från Kretslopp och vatten Göteborgs stad.

https://sverigesradio.se/artikel/7409794

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-23 11:32 #65 av: Göstage

Göra Nordsjön till ett innanhav som skydd mot klimatförändringarna? Ja, det är ett radikalt förslag från Sjoerd Groeskamp vid det kungliga Nederländska havsforskningsinstitutet och Joakim Kjellsson vid Geomar centre for ocean research i tyska Kiel i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Meteorology.

Detta skulle innebära en 16 mil lång fördämning över Engelska kanalen mellan Frankrike och England och en annan, 47 mil lång, mellan Norge och Skottland.

Förslagsställarna hoppas dock att förslaget aldrig skall behöva förverkligas.

"Om förslaget blir verklighet kommer tiotals miljoner människor få skydd mot stigande havsnivåer. Samtidigt skulle Nordsjön förändras till oigenkännlighet.
Tidvattnet skulle försvinna och vattnet bli avsevärt sötare. Fisket skulle påverkas, liksom sjöfarten.

– Det här är en extrem lösning på ett extremt problem. Målet måste vara att hejda klimatförändringar innan vi hamnar i den här situationen, säger Joakim Kjellsson.
Han önskar själv att invallningen aldrig ska behöva byggas.
– Man kan se det här som en varning för vad vi kan tvingas göra senare, om vi inte agerar nu."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K37j27/forslaget-gor-nordsjon-till-jattedamm

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-24 18:43 #66 av: Jimmy.L

De 19,3 miljonerna ska användas till exempelvis åtgärder mot försurning av sjöar och fiskevård. Pengarna kommer från Havs- och vattenmyndigheten som i år fördelar 437 miljoner kronor i hela landet.

https://sverigesradio.se/artikel/7414895

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-04 22:44 #67 av: Göstage

En 40 till 60 meter bred lermassa rasade ner i Örekilsälven vid Munkedal på onsdagskvällen. Området är sedan länge utsatt för återkommande jordskred.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/jordskred-vid-bro-i-munkedal

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-05 17:45 #68 av: Jimmy.L

I havet precis norr om Österåker uppger skärgårdsbon Johan Pensar på Löparö att han hittat flera döda fiskar det senaste året. – Vi sätter upp ”farligt att bada skyltar” som en försiktighetsåtgärd, säger han. Men Norrtälje kommun säger sig inte känna till problemet.

https://mitti.se/nyheter/skargardsbo-fiskdod-kommunen/?omrade=sodraroslagen&view=app

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-07 07:03 #69 av: Jimmy.L

Havshöjningar och ökande vindstyrkor i klimatförändringarnas spår riskerar att gå hårt åt världens sandstränder, som dessutom blivit känsligare på grund av bebyggelse.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XgAobo/halften-av-varldens-sandstrander-hotade

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-08 07:35 #70 av: Jimmy.L

Erosion och översvämningar är sedan länge ett problem längs med kusten i Ystad och Österlen. I år är läget värre än på mycket länge. Ett av de mest drabbade områdena är Löderup.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/varsta-erosionen-i-ystad-pa-tretton-ar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-11 08:07 #71 av: Jimmy.L

Efter att stora delar av Australien har brunnit kan den heta sommaren i landet nu också leda till ännu ett hårt slag mot korallerna på Stora barriärrevet.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7425398

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-11 08:19 #72 av: Göstage

#67-71 Sammantaget: det känns dystert för våra hav och kuster...Ledsen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.