sjömat

Fisk: mat, industri och politik-2

2019-09-16 16:12 #0 av: Göstage

Här fortsätter tråden om fiske som näringsgren, industri och politiskt ämne. 

Första tråden finns här.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-16 16:21 #1 av: Göstage

NRK besöker några av Rysslands färskaste lax- och öringodlingar på Kolahalvön - något som visade sig rätt besvärligt, eftersom de ligger inom militärt skyddsområde vid Murmansk.

https://www.nrk.no/urix/russisk-lakseoppdrett-blant-atomubater-og-militaerbaser_-_-like-god-som-norsk-1.14703472

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-17 11:41 #2 av: Göstage

"Sydsvenska vattendrag ska restaureras med hjälp av EU-pengar.
Det handlar om ett av de största vattenrestaureringsprojekten i Europa, där drygt 100 miljoner kronor ska satsas på att förbättra vattenkvaliteten och stärka hotade fiskbestånd i södra Sverige"
, meddelar SVT.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/musslor-lax-och-tre-smalandska-aar-i-centrum-for-en-jattesatsning-pa-vattendrag

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-18 09:14 #3 av: Göstage

En blåhaj som dragits upp som bifångst och därefter tillagats på en fisk- och skaldjursmässa i Plymouth har väckt upprörda känslor bland britterna. Blåhajen är en utsatt art som minskat på senare år, och att då i de här sammanhangen visa upp hur den tillagas är förkastligt enligt kritikerna, bland dem politiker.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-18 17:14 #4 av: Jimmy.L

Jakten på mink i skärgården ska intensifieras, och skarvpopulationen halveras under de kommande fyra åren. Det är ambitionen framåt för Roslagens sjöfågelförening, som i förra veckan höll årsmöte.

http://www.skargarden.se/roslagens-sjofagelforening-tar-krafttag-mot-mink-och-skarv/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-19 09:11 #5 av: Göstage

Nära 300.000 laxar har hittills i år rymt från norska fiskodlingar, vilket är dubbelt så många som under hela fjolåret. "En katastrof", säger laxfiskarna. Det kan leda till förändringar i generna hos vildlaxen, vålla sjukdomar och till spridning av den fruktade laxlusen till den.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-19 11:39 #6 av: Göstage

Yrkesfiskarna på GG 330 Carmona drog på onsdagsmorgonen tyvärr upp en 200 kilos blåfenad tonfisk norr om Skagen.

Nu gör de det bästa av situationen genom att skänka intäkterna från fiskhamnsutropet till Barncancerfonden. Senaste gången en blåfenad tonfisk såldes på auktionen var 2017, den gången landade prislappen på 160 kronor kilot. Vad priset vid utropet som ägde rum i morse blev har ännu inte tillkännagivits.

Källa

Uppdatering: enligt fiskhamnsauktionens prisnoteringar gick tonfisken för 226 kronor kilot.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-20 19:37 #7 av: Göstage

De norska laxpriserna har rasat sedan juli med 60 kronor kilot och ligger nu under 40 kronor, vilket gör att många uppfödare går back på verksamheten. Enligt en analytiker på den Danske Bank är det en följd av samtidiga volymer i Skottland och Norge, vilket ger ett överskott av fisk på marknaden.

Trots det dåliga utfallet pågår färdigställandet av flera stora odlingar i Norge. Det rör sig där om återinvesteringar från tidigare vinster, och nu räknar man med att nedskärningar i omkostnader och ännu mer produktion (!) skall ge fortsatt bra avkastning.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-23 12:16 #8 av: Göstage

Medan politikerna hyllar Equinors havsvindprojekt med uppförandet av 60-80 vindturbiner i havet utanför New York som skall leverera förnybar energi till innevånare i jättestaden så är de som lever av fisket i det aktuella området starkt kritiska. Och inte bara de kommer att drabbas, utan även deras kollegor i Rhode Island, Massachusetts och New Jersey säger en talesperson för gruppen.

Man är självklart besvikna för utebliven kompensation av fångstbortfall, men säger sig också vara bekymrade över de biologiska konsekvenserna av att industrialisera havet på detta sätt.
"Man lyssnar inte på oss, så det blir till att söka sig nya fiskevatten", säger resignerade fiskare.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-24 09:02 #9 av: Jimmy.L

52 000 kronor per kilo blev prislappen för årets första svarta guld som auktionerades ut under tisdagsmorgonen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7305571

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-25 10:41 #10 av: Göstage

"Att förbjuda transporter av fisk med flygplan är ett förslag från en expertgrupp som vill använda havets resurser för att mildra effekterna av klimatförändringen.

I Norge användes flyg för att transportera 230 000 ton fisk under förra året. Inte minst handlar det om färsk lax som flygs till Asien för att bli sushi eller sashimi. Denna typ av transporter bör, av klimatskäl, stoppas senast år 2023, enligt expertrapporten The Ocean as a Solution to Climate Change.

Fast på exportorganisationen Norges sjömatsråd protesterar analytikern Paul Aandahl mot en slags "flygskam för fisk".
– Den fisken som går från Europa till Asien utnyttjar ledig kapacitet, det går i dag tomma flyg från Europa till Asien.
Sjömatsanalytikern tror därför att ett eventuellt stopp för fisktransporter med flyg bara skulle ge en liten effekt på koldioxidutsläppen."---

SR

Har flygskammen nått fiskarna?  Inte för alla, förhoppningsvis...Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-25 12:24 #11 av: Jimmy.L

Dom får ge laxen vingar 😅

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-27 09:25 #12 av: Jimmy.L

Nu närmar sig säsongsavslutning för fisket av lax och havsöring i Mörrumsån och hittills ser det bra ut.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7309867

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-29 07:21 #13 av: Jimmy.L

De 35 yrkesfiskare med licens för att fånga den eftertraktade siklöjan och som får cirka 75 procent av sin årsinkomst från löjfisket är inte glada över fångsttaket på 700 ton som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om i år. Cirka 250 ton mindre än fjolårets fångst. – Rent krasst är det så att jag får en minskad inkomst, säger Kjell Strömbäck.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7310361&programid=83

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-29 18:27 #14 av: Jimmy.L

För 22 året arrangerades Blekinge gäddfestival i helgen. Fiskare samlades för att tävla om vem som kan fånga den längsta gäddan.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/350-fiskare-tavlar-om-den-langsta-gaddan-i-blekinge

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-30 20:08 #15 av: Jimmy.L

Länsstyrelsen i Uppsala län har gett sitt godkännande till skyddsjakt på gråhägrar i Älvkarleby fiskevårdsområde i Älvkarleby kommun. Det eftersom att fågeln ska ha orsakat allvarliga skador på havsöring och havsöringssmolt, unga öringar, som lever i området där Kungsådran rinner ut i Dalälven.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/lansstyrelsen-sager-ja-till-skyddsjakt-pa-grahagrar-i-alvkarleby-fiskevardsomrade

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-01 16:03 #16 av: Göstage

Lokala entusiaster vill locka europeiska sportfiskare till gäddfiske i Norrbotten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-hugger-gaddan-i-70-kilometer-i-timmen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-01 17:02 #17 av: Göstage

#6 Ännu en tonfisk som dött i fiskares garn: en 280 kilos fisk fångades vid Anholt i Öresund av danska fiskare som inte verkar särskilt sorgsna över tonfiskens öde. Nu räknar de med att få 200 kronor kilot på fiskeaktion.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-02 07:27 #18 av: Jimmy.L

En man i 90-årsåldern körde runt med sin bil och sålde fisk och ägg olagligt, rapporterar Skånska dagbladet. Livsmedlen i bilen saknade ursprungsmärkning och det fanns ingen kylutrustning. Totalt fanns cirka 40 kilo fisk och 50 flak ägg.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0nOn9o/90-aring-salde-fisk-och-agg-svart-i-malmo

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-02 12:39 #19 av: Göstage

Ett norskt matforskningsinstitut har tagit fram en ny kamerateknologi som kan avgöra kvalitén på en matfisk innan den fileas, vilket inte minst bör vara välkommet bland fiskvaruproducenternas inköpare.  Tekniken beräknas vara ute på marknaden andra halvåret 2020, och om man skall tro förväntansfullt branschfolk  kommer den att revolutionera marknaden.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-03 23:47 #20 av: Göstage

Många sportfiskare idag släpper tillbaka fångad fisk efter att kanske ha vägt och fotograferat den, men djurskyddsorganisationer ifrågasätter metoden. Får de sin vilja fram kanske fångad fisk måste avlivas istället för att släppas tillbaka, för sportfiskarna lär inte sluta att dra upp fisken.

"Att släppa tillbaka fisken i havet har blivit den dominerande metoden på några av Finlands största fisketävlingar. Catch and release anses av förespråkarna vara den mest etiska varianten av sportfiske men Finlands djurskydd är av annan åsikt."---

"En orsak bakom den ökade populariteten är att catch and release både låter fiskarna dra upp stora mängder fisk, samtidigt som fiskbeståndet inte påverkas.
Att släppa tillbaka de största fiskarna med goda gener anses också gynna en frisk fiskstam. Stora rovfiskar som gäddan håller dessutom karpfiskarna, och därmed också övergödningen i schack."---

 "Finlands djurskydd är en av de organisationer som försökte förbjuda catch and release då djurskyddslagen gjordes om förra regeringsperioden.
Förbudet kom ändå aldrig med i det slutliga lagförslaget. Men eftersom djurskyddslagen var kopplad till landskapsreformen som föll våras, ser nu djurskyddsföreningarna en till möjlighet att få in förbudet i lagen."---

 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/03/catch-and-release-fiske-blir-allt-popularare-men-nu-vill-finlands-djurskydd

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 17:13 #21 av: Göstage

#13 Starten av årets siklöjefiske i Bottenviken har varit så bra att yrkesfiskarna tar en frivillig paus några dagar för att inte uppnå taket för tidigt - man vill sprida ut nöjet under de tre veckor man har till förfogande.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 18:14 #22 av: Jimmy.L

Norge har aldrig dragit in så mycket pengar på att sälja fisk. Exportvärdet av norsk sjömat har hittills i år har ökat med 8 procent.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7314676

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-07 07:38 #23 av: Jimmy.L

#17

Utfiskad, hotad och sällsynt – från att ha varit nästan helt borta kommer allt fler rapporter om hur blåfenad tonfisk syns i Öresund. Flera vittnar nu om oväntade möten med den mycket stora fisken. – Jag fick nästan hjärtklappning, berättar sportdykare Jonny Magnusson från Helsingborg för TT.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/gott-om-tonfisk-i-oresund

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-07 07:45 #24 av: Göstage

Ja, vi lär få se fler tonfiskar som fastnar i garn  nu. Något troféfiske med spö  lär det dock inte bli, åtminstone inte officiellt, eftersom den är fredad.

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/regler-/regler-for-blafenad-tonfisk.html

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-10 19:23 #25 av: Göstage

Allt färre laxyngel dör av sjukdomen M74, som orsakas av brist på B-vitaminen Tiamin. På 1990-talet dog hela 90% av ynglen, 2017 var det nere i 39%, och i år var 7% av Östersjöns laxyngel drabbade. 

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-11 15:04 #26 av: Jimmy.L

Sverige vill se ett fortsatt stopp för torskfisket i stora delar av Östersjön bland andra inskränkningar i fisket. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7319682

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-11 21:05 #27 av: Jimmy.L

I en källare i Solberga växer både grönsaker och fisk som ska landa på hyresgästernas tallrikar. Det udda odlingsprojektet är ett av flera försök att få till nya klimatsmarta lösningar mitt i ett bostadsområde.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-odlar-hyresgasterna-matfisk-i-kallaren/repsjj!wq8GWCKyWeORkdcYMFhlmw/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-12 20:47 #28 av: Göstage

Två miljoner fritidsfiskar minst en gång om året, och intresset ökar. Däremot minskar rekryteringen till fiskeklubbar - yngre fiskare förefaller att bilda mindre kompisgrupper istället.

SR

Lite synd, eftersom fiskeklubbarna ofta gör fiskevårdsinsatser och nog skulle behöva ha yngre krafter till hjälp. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-13 12:37 #29 av: Göstage

Bistra besked till östersjöfiskare från forskare inför träffen den 14–15 oktober mellan EU:s ministrar med ansvar för fiskerifrågor i Luxemburg, där man skall besluta om fiskekvoter för bland annat Östersjön. 

"Inför mötet råder Östersjöcentrum, en forskningssammanslutning vid Stockholms universitet, politikerna att vidta en rad åtgärder för att rädda den krisande torsken. Fiskeribiologen Henrik Svedäng anser att fiskekvoterna på dess huvudföda sill och skarpsill bör sänkas kraftigt i torskens uppväxtområden i södra Östersjön.
– De bör sänkas rejält, åtminstone med 50 procent. De här bestånden är i sig inte i bra skick så fisketrycket bör sjunka. Det är inget nytt som vi föreslår, att fisketrycket på sill och skarpsill i södra Östersjön behöver minska har föreslagits sedan 2012."---

"De anser i övrigt att torskfiskestoppet i södra Östersjön måste bestå under hela 2020, att fångstkvoterna av torsk reduceras i det västra beståndet, att fångstkvoterna av både sill och skarpsill sänks likvärdigt i förhållande till varandra samt att trålfisket av plattfisk reduceras kraftigt eftersom det leder till bifångster av torsk."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-14 09:39 #30 av: Göstage

#29 Danskar med flera är inte beredda att godta det svenska förslaget till kvottilldelning i Östersjön vid förhandlingarna.

"I Sverige har regeringen, med stöd från EU-nämnden, ställt sig bakom kommissionens förslag. Övriga länder runt Östersjön är mer skeptiska. Inte minst från Danmark manas till kamp mot de låga kvoterna.

"Det är mycket viktigt för mig att vi säkrar att vi har fisk också i framtiden, så vi måste se upp med bestånden. Men vi ska också försöka hålla livet kvar i hamnarna", säger danske fiskeministern Mogens Jensen (S) i ett uttalande inför mötet.
"Fiskebestånden kan fortsatt växa, om kvoterna sätts lite högre", tycker Jensen enligt nyhetsbyrån Ritzau."

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 07:38 #31 av: Jimmy.L

Torskfisket i östra Östersjön blir i princip noll även nästa år, sedan EU-kommissionen fått igenom sitt fiskestopp. – Över förväntan, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stopp-for-torskfiske-i-ostra-ostersjon-2020

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-15 09:07 #32 av: Göstage

#31 Lite bekymmersamt dock att man inte kan enas om kontrollverksamheten - det lär inbjuda till "mygel".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 09:17 #33 av: Jimmy.L

#32 Jo det finns alltid  tyvärr en sådan risk.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-15 14:02 #34 av: Göstage

Svenska ungdomar åker till Norge och tjänar gott i fiskindustrin. Vissa svenska fiskindustriföretag skaffar i sin tur billig arbetskraft från annat håll...

"Över hälften av den kontrollerade personalen hos fiskeriföretag i Norrbotten saknade tillstånd att arbeta i Sverige. Det visar polisens granskning av verksamheten, mitt i pågående löjfiske.
Av de 40 personer som kontrollerades saknade 26 arbetstillstånd. Enligt polisen handlar det inte om personer som är EU-medborgare."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 15:03 #35 av: Jimmy.L

Tråkigt att man använder folk som inte får jobba i Sverige.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 07:17 #36 av: Jimmy.L

Forskare på Örebro universitet har nu spräckt hål på föreställningen om att fisk smakar bäst när den är färsk. Det har de klargjort i en ny studie som visar att fisken får bättre smak om den får lagras.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/farskfisk-inte-langre-godast-enligt-forskare

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 15:09 #37 av: Jimmy.L

#34 VD:n för Guldhaven Pelagiska slår nu ifrån sig efter razzian mot företaget då myndigheterna upptäckte att flera anställda saknade arbetstillstånd.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/stort-lojromsforetag-fast-i-razzian-vi-har-inga-svartjobb

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 15:13 #38 av: Jimmy.L

#37 Skatteverket utreder nu ett antal löjromsföretag i Norrbotten efter razzian den 8 oktober. Men samtidigt menar myndigheten att företagen kan ha blivit lurade.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/skatteverket-om-lojromsrazzian-kan-handla-om-ekonomisk-brottslighet

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 15:29 #39 av: Göstage

#37 Samtidigt medger hon i intervjun att man inte kontrollerat arbetstillstånd. Undrar hur de anställningsintervjuerna gått till när de inte frågat någon av 26 anställda om tillstånd?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-18 07:24 #40 av: Jimmy.L

#31 Svenska fiskare som drabbas av EU:s stopp för torskfiske i Östersjön kommer att få ersättning från staten. Det har regeringen beslutat.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3k745/fiskare-far-stod-efter-stopp-for-torskfiske

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-19 20:07 #41 av: Göstage

Semifinaler och finaler i Sveriges största fisketävling, Sportfish masters i Karlstad i helgen, där det gäller att fånga fem gäddor med sammanlagt största längd.

På söndag skall besättningarna i 20 båtar göra upp om slutsegern och de ståtliga priserna - 85.000 kontant, en båt och andra premier. 

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-21 07:32 #42 av: Jimmy.L

Centerpartistiske riksdagsledamoten Per Schöldberg, från Växjö, vill skjuta fler sälar i Östersjön för fiskets skull.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vaxjopolitiker-fler-salar-borde-skjutas

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-21 09:00 #43 av: Göstage

För en månad sedan rymde 17.000 odlingslaxar i norska Sognefjorden. Nu kan man konstatera att de spritt sig i flera älvar och längs kusten, och fylkesmannen konstaterar att det krävs intensivt arbete att förhindra spridningen, annars hotar en potentiell katastrof det vilda beståndet av lax i fylket. Låter som en vansklig uppgift att få bort de förrymda fiskarna...

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-21 09:02 #44 av: Jimmy.L

#43 En utmaning blir det.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-22 07:51 #45 av: Göstage

"Strömmingen går inte längre till längs kusten. Det har vi som företräder det småskaliga yrkesfisket, fritidsfisket och mathantverket under flera år slagit larm om. Samtidigt pågår ett storskaligt industriellt fiske ute till havs. Den fångsten mals till stor del ned för att bli foder åt lax i norska odlingar.
Det kan inte vara något annat än ett systemfel
", larmar tio representanter för olika grenar av fiskenäringen på Expressen debatt idag.

https://www.expressen.se/debatt/rovfisket-av-stromming-har-fatt-forodande-effekt/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-22 07:58 #46 av: Jimmy.L

#45 Fiskare larmade samma sak i våras när en jättestor trålare fiskade strömming.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-25 13:53 #47 av: Göstage

Fiskförsäljarna i Göteborgs fiskekyrka och deras kunder kan andas ut - nu har de fått löfte om att få flytta tillbaka efter renoveringen.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-25 15:19 #48 av: Jimmy.L

Strålande.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-27 15:17 #49 av: Göstage

Såväl röding som öring ökar i Vättern (liksom kräftorna). Fiskerikonsulenten på Länsstyrelsen tackar de fredade zonerna för det.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-28 13:55 #50 av: Jimmy.L

Ett totalstopp på torskfisket i östra Östersjön under 2020 är ett bra första steg för att ge bestånden chans till återhämtning. Men mer än så kommer att behövas för ett hållbart fiske på lång sikt.

http://www.skargarden.se/nya-fiskekvoter-bra-men-inte-tillracklig-atgard-for-torsken/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-31 07:40 #51 av: Jimmy.L

I en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vänder sig nu landshövdingarna i Östergötlands- och Stockholms län för att rädda kustfisket i Östersjön.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/landshovdingar-vill-ta-krafttag-mot-det-storskaliga-fisket

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 07:12 #52 av: Jimmy.L

Trålfisket efter siklöja i Bottenviken har mist sin miljöcertifiering. MSC, Marine stewardship council, anser att fiskarna inte har förvaltat fiskebestånden på ett hållbart sätt.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7334894

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 08:45 #53 av: Jimmy.L

#52

Fiskaren Mats Innala i Nikkala tror inte att den indragna miljöcertifieringen kommer att påverka försäljningen av Kalix löjrom.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7335061

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 08:49 #54 av: Göstage

#52 Synd om de inte har skött det...

#53 Risk för att han har rätt.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 08:54 #55 av: Jimmy.L

#54 Jo efterfrågan är stor på löjrom.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 14:23 #56 av: Göstage

Johnny Andersson, 71, fiskare från Träslövsläge i Halland har fiskat sedan han var 15, men har aldrig fått upp en lika stor hummer som den han fångade i onsdags - den vägde hela 4,95 kilo.

Den lokale fiskhandlaren Patrik tog hand om hummern, men säger att den här skall åter till havet nu när den dokumenterats, och dessutom kommer man att märka den, ifall den skulle lyckas med konststycket bli fångad på nytt.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 17:46 #57 av: Jimmy.L

Vilken jätte.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-02 08:22 #58 av: Jimmy.L

Tio olika yrkesfisken från fyra länder har slagit sig samman och bildat ett stort miljömärkt fiske i Västerhavet och Nordsjön. För svensk del innebär det att svenska fiskare för första gången kan landa MSC-certifierad fisk som kolja, kummel, rödspätta och gråsej. Totalt rör det sig om 961 fartyg, varav 121 av dem svenska, som nu går under samma miljömärkta flagg.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MRXPzM/svenska-fiskebatar-i-miljosamarbete

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-02 08:24 #59 av: Jimmy.L

Det har stormat kring både yrkesfisket och Havs- och vattenmyndigheten efter avslöjandet om fusket inom det svenska trålfisket. Nu bjuder HaV in till samråd kring sillens och skarpsillens situation i Östersjön.

https://www.fiskejournalen.se/efter-kritiken-hav-bjuder-in-till-samrad-om-sillen/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 12:05 #60 av: Jimmy.L

I ett före detta grishus i Hamra på Gotland byggs just nu den första inomhusanläggningen för fiskodling på Gotland. Ett projekt som förhoppningsvis kan inspirera fler att börja. Anläggningen förväntas vara klar i vår.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fisk-ersatter-grisar-pa-gotland

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 13:47 #61 av: Jimmy.L

Fiskejournalen har tidigare berättat om de massiva rymningarna av odlad fisk i Ströms Vattudal. Nu vill det aktuella företaget odla ännu mera fisk i systemet.

https://www.fiskejournalen.se/kritiserad-fiskodling-vill-vaxa-i-stroms-vattudal/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 13:51 #62 av: Göstage

#61 Fräckheten saknar gränser...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-03 14:28 #63 av: Jimmy.L

#62 Ja det känns som ett oseriöst företag.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 15:32 #64 av: Göstage

#49 Samtidigt som man blir glad över att rödingen ökar i Vättern så lägger fiskerikonsulenten på Länsstyrelsen lite sordin på glädjen genom att meddela att den är utrotningshotad på grund av ökande vattentemperaturer. Visserligen om femtio år, men...Snopen

https://www.svt.se/nyheter/uppvarmningen-av-vattern-riskerar-utrota-rodingen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-03 18:11 #65 av: eskils

Kina kan väl varken stava till hänsyn eller ansvar:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gigantisk-kinesisk-fiskeflotta-tommer-haven


Anmäl
2019-11-03 18:16 #66 av: Göstage

#65 Har någon hört av Isabella Lövin  i den debatten?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-03 18:22 #67 av: Jimmy.L

Kina kommer alltid undan när det kommer till miljö och fiske liksom Ryssland.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-04 07:24 #68 av: Jimmy.L

Stora utländska flottor dammsuger Afrikas kustvatten på värdefull fisk, men lilla Somaliland bestämde sig för att bli en förebild och har nu skapat en av Afrikas största marina nationalparker. Ett par svenska företagare kläckte idén och var pådrivande för att reservatet kunde förverkligas.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenskar-bakom-stort-marint-reservat-i-afrika

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-04 07:37 #69 av: Göstage

#68 Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-04 10:02 #70 av: Göstage

#65 #68 Korrespondenterna SVT2 tisdag 20.00 eller SVT Play (t.o.m. 3 maj 2020): "Utfiskningen hotar fiskbestånden i stora delar av världen. Utanför Mocambique tömmer kinesiska företag haven, så att lokala fiskare nu mest får upp maneter. Samtidigt har Somaliland tagit stora steg mot att skydda fisken." 

https://www.svtplay.se/video/24314013/varlden/varlden-den-sista-fisken?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-04 18:57 #71 av: Jimmy.L

För 30 år sedan fanns det 40-50 fiskare och försäljare som kom till Åbos traditionella strömmingsmarknad. Med åren har färre och färre valt att ta båten till Åbo. Det här året, den 41:a marknaden, verkar bli den sista gången man kan köpa fisk från båtarna.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/26/traditionen-att-salja-och-kopa-fisk-fran-bat-forsvinner-efter-arets

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-04 19:05 #72 av: Jimmy.L

Åre kommun både omskrivs och uppvaktas flitigt efter sitt beslut att stoppa servering av odlad lax i skolor och förskolor. Nu mullrar det ordentligt på andra sidan gränsen av Årefjällen.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-05 07:39 #73 av: Jimmy.L

Det svenska Östersjöfisket har det tufft just nu. Det nuvarande stoppet för torskfiske i södra Östersjön förlängdes nyligen och kommer att gälla under under hela 2020.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7333438

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-05 18:47 #74 av: Jimmy.L

De som fiskar vet med sig att diverse fiskeredskap måste märkas. Vad många kanske missar är att även fisksumpar måste märkas. Annars kan man råka ut för dyra böter som den person som just dömdes för 9 000 kronor i dagsböter. Förra året hittade kustbevakningen sex stycken omärkta sumpar fyllda med ål utanför Blekinges kust. Utredningen drog ut på tiden, men idag kom domen och straffet på dyra dagsböter samt 800 kronor till brottsofferfonden.

http://www.blt.se/nyheter/omarkta-sumpar-med-al-ledde-till-9-000-kronor-i-boter/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-05 20:22 #75 av: Göstage

#41 Det är väl på tiden att vi presenterar vinnare i Sportfish masters i Karlstad för tre veckor sedan, and the winners are..

https://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-fangsten-som-gav-trion-segern/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-05 20:41 #76 av: Jimmy.L

Fiskepolarna Jonas Lundqvist och Anders Götberg hade en mindre lyckad fisketur ända tills sista kastet. Då hände det oväntade – Jonas fångade tre gäddor på ett och samma kast.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/tre-gaddor-pa-ett-kast-fiskepolarna-fran-jarbo-har-blivit-virala

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-09 18:53 #77 av: Jimmy.L

Där skarvarna slår sig ner för att häcka följer ofta en ganska hätsk debatt om hur mycket skada de ställer till med. Trots att fågeln är fridlyst går det att ansöka om undantagslov för att begränsa stammen. Från fältet får systemet kritik för att vara byråkratiskt och långsamt. Spotlights genomgång visar att undantagslov som fått grönt ljus i många fall haft restriktioner som gjort åtgärderna svåra att genomföra.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/04/svart-att-begransa-skarvstammen-med-beviljade-tillstand-ar-slutet-nara-for-det

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-12 14:52 #78 av: Jimmy.L

Myggnät avsedda för att stoppa malariamyggor används istället för fiske och kan förstöra tropiska kustekosystem. Merparten av de fiskar som fångas i myggnäten är mindre än ett finger i storlek, enligt forskare.

https://www.forskning.se/2019/11/11/myggnat-mot-malaria-fangar-fiskar-istallet-for-insekter/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 10:02 #79 av: Jimmy.L

Farfar var yrkesfiskare, pappa var yrkesfiskare och Svenne Hansson blev yrkesfiskare. Så vände vinden och han byggde om sjöbodarna till hotellrum. Han är inte ensam om att lämna yrket. Forskare menar att det kan vara på väg att dö ut.

https://www.dn.se/ekonomi/forskare-yrkesfiskare-pa-vag-att-do-ut/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 10:05 #80 av: Göstage

Ja, framtiden är nog oviss i den branschen där...Ledsen

Det är ju inte bara en näring som riskerar att dö ut, det är, som i Svennes fall, kunskap och tradition som förts vidare i generationer som försvinner.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-13 10:25 #81 av: Jimmy.L

Ja tyvärr, dom borde man satsa på istället för trålfisket.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 08:51 #82 av: Jimmy.L

Fiskare tycker att de har mycket att erbjuda både forskare, tjänstemän och lagstiftare, men ingen är intresserad av deras information. Det konstaterar Åboforskaren Kirsi Sonck-Rautio i en ny doktorsavhandling.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/15/yrkesfiskarnas-upplevelser-borde-beaktas-mera-inom-bade-forskning-och

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 08:53 #83 av: Jimmy.L

En växande population av säl och skarv är ett allvarligt hot mot det småskaliga yrkesfisket längs Östersjöns kust. Det slår rapporten “The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers” fast.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/13/sal-och-skarv-allvarliga-hot-mot-yrkesfisket-i-ostersjon-det-slar-ny

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 09:08 #84 av: Jimmy.L

Ny uppfinning förvandlar fiskavfall till bioplast

https://www.aftonbladet.se/tv/a/301515/torskar-blir-plastpasar

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 09:10 #85 av: Göstage

#84 Klart bättre än till minkföda!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-15 10:32 #86 av: Jimmy.L

#83

Lukes rapport om hur skarvarna och sälarna påverkar yrkesfisket i Östersjön innehåller enligt en sakkunnig på NTM-centralen inga överraskningar. Inte heller på naturskyddssidan säger man sig få ut så mycket av rapporten.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/15/lukes-rapport-om-hur-skarv-och-sal-paverkar-fisket-overraskar-inte-rapporten

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 23:08 #87 av: Göstage

En hummer som fångats i Smøla i Norge vägde hela 6,89 kilo och kan vara den största som tagits upp i Norge, skriver NRK.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-16 07:43 #88 av: Jimmy.L

Förra helgen beslagtog Länsstyrelsens fisketillsyn och kustbevakningen tre olagliga nät i Kalix skärgård.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/olagliga-isnat-beslagtagna-i-kalix-skargard

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-16 16:06 #89 av: Göstage

När fiskkommersens framtid i Feskekörka var hotad bildades gruppen #rädda feskekörka, och den är vid det här laget uppe i 45.000 medlemmar.
Nu har Higab, hyresvärden, lovat att fiskhandlarna får återkomma efter att lokalerna renoveras, vilket lär ta sin tid. Detta firades i Feskekörka med en fest idag - alla medlemmarna i gruppen var förstås inte där, men de gladdes säkert på sitt håll...

 https://www.gp.se/nyheter/göteborg/fiskhandeln-räddades-feskekörka-firade-med-fest-1.20437384 (ännu ej betalsida)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-17 22:14 #90 av: Göstage

De norska företagen Mowi, Leroy Salmar och Grieg Seafood, samtliga registrerade på Oslobörsen och hörande till världens största fiskodlare, granskas nu av såväl EU som den konkurrensbevakande myndigheten i USA för misstänkt kartellbildning i syfte att påverka laxpriserna.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-20 16:10 #91 av: Göstage

I en samverkansoperation mellan fem norska polisdistrikt har man sprängt en tjuvfiskeorganisation som illegalt fiskat kungskrabbor och sålt vidare, en verksamhet som omsatt miljontals kronor.

Åtta personer har gripits enbart i Finnmark, men även på andra håll har det skett gripanden.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-22 08:01 #92 av: Jimmy.L

Det har varit mindre problem med tjuvfiske under årets kräftfiskesäsong i Vättern än tidigare år.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7346952

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-22 13:51 #93 av: Jimmy.L

Danska staten har anställt två fiskare som också har vapen och jakttillstånd för riktad jakt på gråsäl. Under tre månader ska 40 gråsälar skjutas vid Bornholm, som en insats för att skydda nätfisket i området.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/danmark-tillater-saljakt-pa-bornholm/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-25 09:55 #94 av: Göstage

#92 Upptäckt tjuvfiske i Vättern har halverats, samtidigt som de som är kvar tycks ha blivit smartare. Till skillnad mot i fjol har man inte lyckats gripa en enda tjuvfiskare.

Jani Hakala, ansvarig för arbetet mot tjuvfiske vid polisen i Motala, säger att "chansen är lika med noll" att gripa någon när man påträffar omärkta tinor och nät.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-25 18:42 #95 av: Göstage

I samband med "Havets dygn" som arrangerades i Bodö av norduniversitetet serverade Scandic Havet en "fantastisk sjömatbuffé". 

Dessvärre var den kanske "fantastisk" på fel sätt - så många som 60 av gästerna verkar ha blivit sjuka och minst 20 har varit i kontakt med akuten på sjukhuset. Gästerna verkar ha varit elever från universitetet.

Eftersom det stundar julbord så var det här kanske inte den uppmärksamhet restaurangen önskade sig...

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-26 07:12 #96 av: Jimmy.L

Den lukrativa tjuvfiskningen av kräftor i Vättern ser ut att ha minskat under årets säsong, men hittills under 2019 har polisen inte lyckats lagföra någon av gärningsmännen. – Chansen är lika med noll, säger Jani Hakala vid Motalapolisen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/tjuvfiskarna-taljer-guld-och-kommer-undan

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-27 16:26 #97 av: Jimmy.L

Priserna på sill och lax dumpas i december för att sedan höjas ungefär lika mycket i januari. Det är ett tydligt mönster sedan sex, sju år.

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/VbXm93/sill-och-lax-lockvaror-i-julhandeln

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-01 08:41 #98 av: Göstage

#91 Tjuvfiskehärvan på kungskrabbor i Norge sväller. Hittills har 14 personer delgivits misstanke att ha ingått i ligan som omsatt tiotals miljoner, men norsk polis tror att man kommer upp i över 20 innan man är klar.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-01 16:26 #99 av: Jimmy.L

Nästa år blir det stopp även för sillfisket i södra Östersjön. Ett hårt slag mot en redan pressad bransch.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7356257

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-03 17:08 #100 av: Jimmy.L

Om man någon gång lyckas få en 200 kg tonfisk på metspö så kan det vara bra att veta hur man rensar den.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-03 17:48 #101 av: Göstage

PustarFörskräcktTur att man slipper det! Skrattar

(Sedan håller jag tummarna för vår egen lilla stam.)


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-03 18:17 #102 av: Jimmy.L

Forskare från Naturresursinstitutet LUKE presenterade på måndagen siffror som visar att området utanför Jakobstad lämpar sig utmärkt för fiskodling. Men kritiken lät inte vänta på sig eftersom siffrorna saknar uppgifter om det ekologiska tillståndet i området.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/02/delade-asikter-nar-stugagare-forskare-och-fiskare-diskuterade-fiskodling-i

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-04 08:30 #103 av: Göstage

Fiskebåtarna i Göteborg har i decennier inte kunnat gå in till Fiskebäck på grund av djupet varit otillräckligt. Nu är en överenskommelse på väg för att lösa det problemet. Uppslutningen kring överenskommelsen är bred hos politiker och fiskare, de enda som opponerar sig är MP.

"Sedan 2003 har fiskarna med hemmahamn i Fiskebäck haft sina båtar i Frihamnen, men där kan inte de vara särskilt länge till – så för ett år sedan öppnade kommunfullmäktige för att muddra farleden så att de ska kunna återvända till Fiskebäck.

Nu har fastighetskontoret tagit fram ett förslag för hur nästa steg ska tas.
Det beräknas kosta ungefär 200 miljoner kronor att muddra farleden och att bygga en ny hamn och förslaget är att kommunen står för muddringen och att fiskarna – genom ett nystartat bolag – tar kostnaden för hamnbygget.
Det innebär kostnader för ungefär 70 miljoner kronor för kommunen och i storleksordningen 130 miljoner kronor för fiskarna."---

"Fastighetsnämndens vice ordförande Hampus Magnusson (M) tycker att den föreslagna lösningen är bra.
– De här sju Göteborgsföretagen står för 80 procent av det pelagiska fisket i landet. Om vi ska vara en hamnstad, så måste vi se till att de kan vara här. Som det är nu landar de fisken i Danmark och jag tar hellre de intäkterna det innebär här, säger han."---

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/samfinansiering-planen-för-ny-hamn-i-fiskebäck-1.21107515

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-05 09:24 #104 av: Jimmy.L

Ny statistik visar att skarven åter är på frammarsch i Stockholms län. Sedan förra året har antalet skarvbon ökat med cirka 20 procent. – Det är en stor ökning vilket är oväntat, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen.

http://www.skargarden.se/stark-okning-av-antalet-skarvar/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-06 18:30 #105 av: Göstage

Lovande försök att ersätta levande foder till laxen med algolja.

"Idag bidrar världens laxodlingar till utfiskning genom att laxarna matas med vild fisk. Men en stor algodlingsanläggning ska försöka ändra på detta."---

"Algoljan innehåller höga halter av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Det är just de fettsyrorna som laxen behöver för att må bra - och som också är bra för oss människor när vi äter laxen.

Idag får laxen i sig de här fettsyrorna genom viltfångad fisk, men på grund av utfiskning eller ohållbart fiske har laxindustrin efterfrågat en ersättning.
Det finns flera företag som satsar men Veramaris har enligt Mette Sörensen kommit längst med sin mikroalgsanläggning i Nebraska i USA. Anläggningen drog igång i år och om 18 månader räknar företaget med att kunna ersätta 15% av den viltfångade fisken i den globala laxuppfödningen."---

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-06 18:35 #106 av: Jimmy.L

Ja det vore bättre.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-07 15:04 #107 av: Jimmy.L

Världsnaturfonden uppmanar alla att bojkotta ål på julbordet. Men det finns ett miljövänligt och mer hållbart alternativ. – Afrikansk ålmal odlas i södra Sverige och är mycket bättre för miljön, säger WWF:s fiskexpert Karin Glaumann.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/har-ar-julbordets-storsta-miljobovar-och-alternativen/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-08 11:42 #108 av: Jimmy.L

I år har rekordmånga beslag av förbjudna fiskeredskap för att fånga ål hittats längs Blekinges kust. Samtidigt har tjuvfiskarnas metoder förändrats och redskapen döljs allt mer noggrant. – De ligger ofta utefter land och har ingen märkning, säger Thomas Reuterljung, fiskerikontrollant på Havs- och vattenmyndigheten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/trots-hotet-om-utrotning-tjuvfisket-av-al-fortsatter

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-08 14:20 #109 av: Jimmy.L

Flera yrkesfiskare som Projekt hållbart fiske pratat med uttrycker i en ny rapport oro för nyrekryteringen till yrket.

https://www.stromstadstidning.se/nyheter/fiskare-oroliga-f%C3%B6r-framtiden-1.21293396

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-08 17:12 #110 av: Jimmy.L

Länsstyrelsernas arbete med att utöka antalet fredade områden under vår och höst har inte fallit i god jord hos alla berörda. I sociala medier har en person gått så långt som att föreslå att arkebusering införs.

http://www.skargarden.se/hotas-for-sitt-arbete-med-att-freda-fisk/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.