sjömat

Fisk: mat, industri och politik-2

2019-09-16 16:12 #0 av: Göstage

Här fortsätter tråden om fiske som näringsgren, industri och politiskt ämne. 

Första tråden finns här.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-16 16:21 #1 av: Göstage

NRK besöker några av Rysslands färskaste lax- och öringodlingar på Kolahalvön - något som visade sig rätt besvärligt, eftersom de ligger inom militärt skyddsområde vid Murmansk.

https://www.nrk.no/urix/russisk-lakseoppdrett-blant-atomubater-og-militaerbaser_-_-like-god-som-norsk-1.14703472

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-17 11:41 #2 av: Göstage

"Sydsvenska vattendrag ska restaureras med hjälp av EU-pengar.
Det handlar om ett av de största vattenrestaureringsprojekten i Europa, där drygt 100 miljoner kronor ska satsas på att förbättra vattenkvaliteten och stärka hotade fiskbestånd i södra Sverige"
, meddelar SVT.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/musslor-lax-och-tre-smalandska-aar-i-centrum-for-en-jattesatsning-pa-vattendrag

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-18 09:14 #3 av: Göstage

En blåhaj som dragits upp som bifångst och därefter tillagats på en fisk- och skaldjursmässa i Plymouth har väckt upprörda känslor bland britterna. Blåhajen är en utsatt art som minskat på senare år, och att då i de här sammanhangen visa upp hur den tillagas är förkastligt enligt kritikerna, bland dem politiker.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-18 17:14 #4 av: Jimmy.L

Jakten på mink i skärgården ska intensifieras, och skarvpopulationen halveras under de kommande fyra åren. Det är ambitionen framåt för Roslagens sjöfågelförening, som i förra veckan höll årsmöte.

http://www.skargarden.se/roslagens-sjofagelforening-tar-krafttag-mot-mink-och-skarv/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-19 09:11 #5 av: Göstage

Nära 300.000 laxar har hittills i år rymt från norska fiskodlingar, vilket är dubbelt så många som under hela fjolåret. "En katastrof", säger laxfiskarna. Det kan leda till förändringar i generna hos vildlaxen, vålla sjukdomar och till spridning av den fruktade laxlusen till den.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-19 11:39 #6 av: Göstage

Yrkesfiskarna på GG 330 Carmona drog på onsdagsmorgonen tyvärr upp en 200 kilos blåfenad tonfisk norr om Skagen.

Nu gör de det bästa av situationen genom att skänka intäkterna från fiskhamnsutropet till Barncancerfonden. Senaste gången en blåfenad tonfisk såldes på auktionen var 2017, den gången landade prislappen på 160 kronor kilot. Vad priset vid utropet som ägde rum i morse blev har ännu inte tillkännagivits.

Källa

Uppdatering: enligt fiskhamnsauktionens prisnoteringar gick tonfisken för 226 kronor kilot.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-20 19:37 #7 av: Göstage

De norska laxpriserna har rasat sedan juli med 60 kronor kilot och ligger nu under 40 kronor, vilket gör att många uppfödare går back på verksamheten. Enligt en analytiker på den Danske Bank är det en följd av samtidiga volymer i Skottland och Norge, vilket ger ett överskott av fisk på marknaden.

Trots det dåliga utfallet pågår färdigställandet av flera stora odlingar i Norge. Det rör sig där om återinvesteringar från tidigare vinster, och nu räknar man med att nedskärningar i omkostnader och ännu mer produktion (!) skall ge fortsatt bra avkastning.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-23 12:16 #8 av: Göstage

Medan politikerna hyllar Equinors havsvindprojekt med uppförandet av 60-80 vindturbiner i havet utanför New York som skall leverera förnybar energi till innevånare i jättestaden så är de som lever av fisket i det aktuella området starkt kritiska. Och inte bara de kommer att drabbas, utan även deras kollegor i Rhode Island, Massachusetts och New Jersey säger en talesperson för gruppen.

Man är självklart besvikna för utebliven kompensation av fångstbortfall, men säger sig också vara bekymrade över de biologiska konsekvenserna av att industrialisera havet på detta sätt.
"Man lyssnar inte på oss, så det blir till att söka sig nya fiskevatten", säger resignerade fiskare.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-24 09:02 #9 av: Jimmy.L

52 000 kronor per kilo blev prislappen för årets första svarta guld som auktionerades ut under tisdagsmorgonen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7305571

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-25 10:41 #10 av: Göstage

"Att förbjuda transporter av fisk med flygplan är ett förslag från en expertgrupp som vill använda havets resurser för att mildra effekterna av klimatförändringen.

I Norge användes flyg för att transportera 230 000 ton fisk under förra året. Inte minst handlar det om färsk lax som flygs till Asien för att bli sushi eller sashimi. Denna typ av transporter bör, av klimatskäl, stoppas senast år 2023, enligt expertrapporten The Ocean as a Solution to Climate Change.

Fast på exportorganisationen Norges sjömatsråd protesterar analytikern Paul Aandahl mot en slags "flygskam för fisk".
– Den fisken som går från Europa till Asien utnyttjar ledig kapacitet, det går i dag tomma flyg från Europa till Asien.
Sjömatsanalytikern tror därför att ett eventuellt stopp för fisktransporter med flyg bara skulle ge en liten effekt på koldioxidutsläppen."---

SR

Har flygskammen nått fiskarna?  Inte för alla, förhoppningsvis...Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-25 12:24 #11 av: Jimmy.L

Dom får ge laxen vingar 😅

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-27 09:25 #12 av: Jimmy.L

Nu närmar sig säsongsavslutning för fisket av lax och havsöring i Mörrumsån och hittills ser det bra ut.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7309867

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-29 07:21 #13 av: Jimmy.L

De 35 yrkesfiskare med licens för att fånga den eftertraktade siklöjan och som får cirka 75 procent av sin årsinkomst från löjfisket är inte glada över fångsttaket på 700 ton som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om i år. Cirka 250 ton mindre än fjolårets fångst. – Rent krasst är det så att jag får en minskad inkomst, säger Kjell Strömbäck.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7310361&programid=83

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-29 18:27 #14 av: Jimmy.L

För 22 året arrangerades Blekinge gäddfestival i helgen. Fiskare samlades för att tävla om vem som kan fånga den längsta gäddan.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/350-fiskare-tavlar-om-den-langsta-gaddan-i-blekinge

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-30 20:08 #15 av: Jimmy.L

Länsstyrelsen i Uppsala län har gett sitt godkännande till skyddsjakt på gråhägrar i Älvkarleby fiskevårdsområde i Älvkarleby kommun. Det eftersom att fågeln ska ha orsakat allvarliga skador på havsöring och havsöringssmolt, unga öringar, som lever i området där Kungsådran rinner ut i Dalälven.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/lansstyrelsen-sager-ja-till-skyddsjakt-pa-grahagrar-i-alvkarleby-fiskevardsomrade

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-01 16:03 #16 av: Göstage

Lokala entusiaster vill locka europeiska sportfiskare till gäddfiske i Norrbotten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-hugger-gaddan-i-70-kilometer-i-timmen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-01 17:02 #17 av: Göstage

#6 Ännu en tonfisk som dött i fiskares garn: en 280 kilos fisk fångades vid Anholt i Öresund av danska fiskare som inte verkar särskilt sorgsna över tonfiskens öde. Nu räknar de med att få 200 kronor kilot på fiskeaktion.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-02 07:27 #18 av: Jimmy.L

En man i 90-årsåldern körde runt med sin bil och sålde fisk och ägg olagligt, rapporterar Skånska dagbladet. Livsmedlen i bilen saknade ursprungsmärkning och det fanns ingen kylutrustning. Totalt fanns cirka 40 kilo fisk och 50 flak ägg.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0nOn9o/90-aring-salde-fisk-och-agg-svart-i-malmo

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-02 12:39 #19 av: Göstage

Ett norskt matforskningsinstitut har tagit fram en ny kamerateknologi som kan avgöra kvalitén på en matfisk innan den fileas, vilket inte minst bör vara välkommet bland fiskvaruproducenternas inköpare.  Tekniken beräknas vara ute på marknaden andra halvåret 2020, och om man skall tro förväntansfullt branschfolk  kommer den att revolutionera marknaden.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-03 23:47 #20 av: Göstage

Många sportfiskare idag släpper tillbaka fångad fisk efter att kanske ha vägt och fotograferat den, men djurskyddsorganisationer ifrågasätter metoden. Får de sin vilja fram kanske fångad fisk måste avlivas istället för att släppas tillbaka, för sportfiskarna lär inte sluta att dra upp fisken.

"Att släppa tillbaka fisken i havet har blivit den dominerande metoden på några av Finlands största fisketävlingar. Catch and release anses av förespråkarna vara den mest etiska varianten av sportfiske men Finlands djurskydd är av annan åsikt."---

"En orsak bakom den ökade populariteten är att catch and release både låter fiskarna dra upp stora mängder fisk, samtidigt som fiskbeståndet inte påverkas.
Att släppa tillbaka de största fiskarna med goda gener anses också gynna en frisk fiskstam. Stora rovfiskar som gäddan håller dessutom karpfiskarna, och därmed också övergödningen i schack."---

 "Finlands djurskydd är en av de organisationer som försökte förbjuda catch and release då djurskyddslagen gjordes om förra regeringsperioden.
Förbudet kom ändå aldrig med i det slutliga lagförslaget. Men eftersom djurskyddslagen var kopplad till landskapsreformen som föll våras, ser nu djurskyddsföreningarna en till möjlighet att få in förbudet i lagen."---

 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/03/catch-and-release-fiske-blir-allt-popularare-men-nu-vill-finlands-djurskydd

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 17:13 #21 av: Göstage

#13 Starten av årets siklöjefiske i Bottenviken har varit så bra att yrkesfiskarna tar en frivillig paus några dagar för att inte uppnå taket för tidigt - man vill sprida ut nöjet under de tre veckor man har till förfogande.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 18:14 #22 av: Jimmy.L

Norge har aldrig dragit in så mycket pengar på att sälja fisk. Exportvärdet av norsk sjömat har hittills i år har ökat med 8 procent.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7314676

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-07 07:38 #23 av: Jimmy.L

#17

Utfiskad, hotad och sällsynt – från att ha varit nästan helt borta kommer allt fler rapporter om hur blåfenad tonfisk syns i Öresund. Flera vittnar nu om oväntade möten med den mycket stora fisken. – Jag fick nästan hjärtklappning, berättar sportdykare Jonny Magnusson från Helsingborg för TT.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/gott-om-tonfisk-i-oresund

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-07 07:45 #24 av: Göstage

Ja, vi lär få se fler tonfiskar som fastnar i garn  nu. Något troféfiske med spö  lär det dock inte bli, åtminstone inte officiellt, eftersom den är fredad.

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/regler-/regler-for-blafenad-tonfisk.html

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-10 19:23 #25 av: Göstage

Allt färre laxyngel dör av sjukdomen M74, som orsakas av brist på B-vitaminen Tiamin. På 1990-talet dog hela 90% av ynglen, 2017 var det nere i 39%, och i år var 7% av Östersjöns laxyngel drabbade. 

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-11 15:04 #26 av: Jimmy.L

Sverige vill se ett fortsatt stopp för torskfisket i stora delar av Östersjön bland andra inskränkningar i fisket. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7319682

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-11 21:05 #27 av: Jimmy.L

I en källare i Solberga växer både grönsaker och fisk som ska landa på hyresgästernas tallrikar. Det udda odlingsprojektet är ett av flera försök att få till nya klimatsmarta lösningar mitt i ett bostadsområde.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-odlar-hyresgasterna-matfisk-i-kallaren/repsjj!wq8GWCKyWeORkdcYMFhlmw/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-12 20:47 #28 av: Göstage

Två miljoner fritidsfiskar minst en gång om året, och intresset ökar. Däremot minskar rekryteringen till fiskeklubbar - yngre fiskare förefaller att bilda mindre kompisgrupper istället.

SR

Lite synd, eftersom fiskeklubbarna ofta gör fiskevårdsinsatser och nog skulle behöva ha yngre krafter till hjälp. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-13 12:37 #29 av: Göstage

Bistra besked till östersjöfiskare från forskare inför träffen den 14–15 oktober mellan EU:s ministrar med ansvar för fiskerifrågor i Luxemburg, där man skall besluta om fiskekvoter för bland annat Östersjön. 

"Inför mötet råder Östersjöcentrum, en forskningssammanslutning vid Stockholms universitet, politikerna att vidta en rad åtgärder för att rädda den krisande torsken. Fiskeribiologen Henrik Svedäng anser att fiskekvoterna på dess huvudföda sill och skarpsill bör sänkas kraftigt i torskens uppväxtområden i södra Östersjön.
– De bör sänkas rejält, åtminstone med 50 procent. De här bestånden är i sig inte i bra skick så fisketrycket bör sjunka. Det är inget nytt som vi föreslår, att fisketrycket på sill och skarpsill i södra Östersjön behöver minska har föreslagits sedan 2012."---

"De anser i övrigt att torskfiskestoppet i södra Östersjön måste bestå under hela 2020, att fångstkvoterna av torsk reduceras i det västra beståndet, att fångstkvoterna av både sill och skarpsill sänks likvärdigt i förhållande till varandra samt att trålfisket av plattfisk reduceras kraftigt eftersom det leder till bifångster av torsk."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-14 09:39 #30 av: Göstage

#29 Danskar med flera är inte beredda att godta det svenska förslaget till kvottilldelning i Östersjön vid förhandlingarna.

"I Sverige har regeringen, med stöd från EU-nämnden, ställt sig bakom kommissionens förslag. Övriga länder runt Östersjön är mer skeptiska. Inte minst från Danmark manas till kamp mot de låga kvoterna.

"Det är mycket viktigt för mig att vi säkrar att vi har fisk också i framtiden, så vi måste se upp med bestånden. Men vi ska också försöka hålla livet kvar i hamnarna", säger danske fiskeministern Mogens Jensen (S) i ett uttalande inför mötet.
"Fiskebestånden kan fortsatt växa, om kvoterna sätts lite högre", tycker Jensen enligt nyhetsbyrån Ritzau."

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 07:38 #31 av: Jimmy.L

Torskfisket i östra Östersjön blir i princip noll även nästa år, sedan EU-kommissionen fått igenom sitt fiskestopp. – Över förväntan, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stopp-for-torskfiske-i-ostra-ostersjon-2020

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-15 09:07 #32 av: Göstage

#31 Lite bekymmersamt dock att man inte kan enas om kontrollverksamheten - det lär inbjuda till "mygel".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 09:17 #33 av: Jimmy.L

#32 Jo det finns alltid  tyvärr en sådan risk.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-15 14:02 #34 av: Göstage

Svenska ungdomar åker till Norge och tjänar gott i fiskindustrin. Vissa svenska fiskindustriföretag skaffar i sin tur billig arbetskraft från annat håll...

"Över hälften av den kontrollerade personalen hos fiskeriföretag i Norrbotten saknade tillstånd att arbeta i Sverige. Det visar polisens granskning av verksamheten, mitt i pågående löjfiske.
Av de 40 personer som kontrollerades saknade 26 arbetstillstånd. Enligt polisen handlar det inte om personer som är EU-medborgare."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 15:03 #35 av: Jimmy.L

Tråkigt att man använder folk som inte får jobba i Sverige.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 07:17 #36 av: Jimmy.L

Forskare på Örebro universitet har nu spräckt hål på föreställningen om att fisk smakar bäst när den är färsk. Det har de klargjort i en ny studie som visar att fisken får bättre smak om den får lagras.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/farskfisk-inte-langre-godast-enligt-forskare

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 15:09 #37 av: Jimmy.L

#34 VD:n för Guldhaven Pelagiska slår nu ifrån sig efter razzian mot företaget då myndigheterna upptäckte att flera anställda saknade arbetstillstånd.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/stort-lojromsforetag-fast-i-razzian-vi-har-inga-svartjobb

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 15:13 #38 av: Jimmy.L

#37 Skatteverket utreder nu ett antal löjromsföretag i Norrbotten efter razzian den 8 oktober. Men samtidigt menar myndigheten att företagen kan ha blivit lurade.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/skatteverket-om-lojromsrazzian-kan-handla-om-ekonomisk-brottslighet

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 15:29 #39 av: Göstage

#37 Samtidigt medger hon i intervjun att man inte kontrollerat arbetstillstånd. Undrar hur de anställningsintervjuerna gått till när de inte frågat någon av 26 anställda om tillstånd?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-18 07:24 #40 av: Jimmy.L

#31 Svenska fiskare som drabbas av EU:s stopp för torskfiske i Östersjön kommer att få ersättning från staten. Det har regeringen beslutat.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3k745/fiskare-far-stod-efter-stopp-for-torskfiske

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-19 20:07 #41 av: Göstage

Semifinaler och finaler i Sveriges största fisketävling, Sportfish masters i Karlstad i helgen, där det gäller att fånga fem gäddor med sammanlagt största längd.

På söndag skall besättningarna i 20 båtar göra upp om slutsegern och de ståtliga priserna - 85.000 kontant, en båt och andra premier. 

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-21 07:32 #42 av: Jimmy.L

Centerpartistiske riksdagsledamoten Per Schöldberg, från Växjö, vill skjuta fler sälar i Östersjön för fiskets skull.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vaxjopolitiker-fler-salar-borde-skjutas

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-21 09:00 #43 av: Göstage

För en månad sedan rymde 17.000 odlingslaxar i norska Sognefjorden. Nu kan man konstatera att de spritt sig i flera älvar och längs kusten, och fylkesmannen konstaterar att det krävs intensivt arbete att förhindra spridningen, annars hotar en potentiell katastrof det vilda beståndet av lax i fylket. Låter som en vansklig uppgift att få bort de förrymda fiskarna...

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-21 09:02 #44 av: Jimmy.L

#43 En utmaning blir det.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-22 07:51 #45 av: Göstage

"Strömmingen går inte längre till längs kusten. Det har vi som företräder det småskaliga yrkesfisket, fritidsfisket och mathantverket under flera år slagit larm om. Samtidigt pågår ett storskaligt industriellt fiske ute till havs. Den fångsten mals till stor del ned för att bli foder åt lax i norska odlingar.
Det kan inte vara något annat än ett systemfel
", larmar tio representanter för olika grenar av fiskenäringen på Expressen debatt idag.

https://www.expressen.se/debatt/rovfisket-av-stromming-har-fatt-forodande-effekt/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-22 07:58 #46 av: Jimmy.L

#45 Fiskare larmade samma sak i våras när en jättestor trålare fiskade strömming.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-25 13:53 #47 av: Göstage

Fiskförsäljarna i Göteborgs fiskekyrka och deras kunder kan andas ut - nu har de fått löfte om att få flytta tillbaka efter renoveringen.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-25 15:19 #48 av: Jimmy.L

Strålande.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-27 15:17 #49 av: Göstage

Såväl röding som öring ökar i Vättern (liksom kräftorna). Fiskerikonsulenten på Länsstyrelsen tackar de fredade zonerna för det.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-28 13:55 #50 av: Jimmy.L

Ett totalstopp på torskfisket i östra Östersjön under 2020 är ett bra första steg för att ge bestånden chans till återhämtning. Men mer än så kommer att behövas för ett hållbart fiske på lång sikt.

http://www.skargarden.se/nya-fiskekvoter-bra-men-inte-tillracklig-atgard-for-torsken/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-31 07:40 #51 av: Jimmy.L

I en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vänder sig nu landshövdingarna i Östergötlands- och Stockholms län för att rädda kustfisket i Östersjön.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/landshovdingar-vill-ta-krafttag-mot-det-storskaliga-fisket

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 07:12 #52 av: Jimmy.L

Trålfisket efter siklöja i Bottenviken har mist sin miljöcertifiering. MSC, Marine stewardship council, anser att fiskarna inte har förvaltat fiskebestånden på ett hållbart sätt.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7334894

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 08:45 #53 av: Jimmy.L

#52

Fiskaren Mats Innala i Nikkala tror inte att den indragna miljöcertifieringen kommer att påverka försäljningen av Kalix löjrom.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7335061

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 08:49 #54 av: Göstage

#52 Synd om de inte har skött det...

#53 Risk för att han har rätt.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 08:54 #55 av: Jimmy.L

#54 Jo efterfrågan är stor på löjrom.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 14:23 #56 av: Göstage

Johnny Andersson, 71, fiskare från Träslövsläge i Halland har fiskat sedan han var 15, men har aldrig fått upp en lika stor hummer som den han fångade i onsdags - den vägde hela 4,95 kilo.

Den lokale fiskhandlaren Patrik tog hand om hummern, men säger att den här skall åter till havet nu när den dokumenterats, och dessutom kommer man att märka den, ifall den skulle lyckas med konststycket bli fångad på nytt.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 17:46 #57 av: Jimmy.L

Vilken jätte.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-02 08:22 #58 av: Jimmy.L

Tio olika yrkesfisken från fyra länder har slagit sig samman och bildat ett stort miljömärkt fiske i Västerhavet och Nordsjön. För svensk del innebär det att svenska fiskare för första gången kan landa MSC-certifierad fisk som kolja, kummel, rödspätta och gråsej. Totalt rör det sig om 961 fartyg, varav 121 av dem svenska, som nu går under samma miljömärkta flagg.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MRXPzM/svenska-fiskebatar-i-miljosamarbete

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-02 08:24 #59 av: Jimmy.L

Det har stormat kring både yrkesfisket och Havs- och vattenmyndigheten efter avslöjandet om fusket inom det svenska trålfisket. Nu bjuder HaV in till samråd kring sillens och skarpsillens situation i Östersjön.

https://www.fiskejournalen.se/efter-kritiken-hav-bjuder-in-till-samrad-om-sillen/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 12:05 #60 av: Jimmy.L

I ett före detta grishus i Hamra på Gotland byggs just nu den första inomhusanläggningen för fiskodling på Gotland. Ett projekt som förhoppningsvis kan inspirera fler att börja. Anläggningen förväntas vara klar i vår.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fisk-ersatter-grisar-pa-gotland

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 13:47 #61 av: Jimmy.L

Fiskejournalen har tidigare berättat om de massiva rymningarna av odlad fisk i Ströms Vattudal. Nu vill det aktuella företaget odla ännu mera fisk i systemet.

https://www.fiskejournalen.se/kritiserad-fiskodling-vill-vaxa-i-stroms-vattudal/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 13:51 #62 av: Göstage

#61 Fräckheten saknar gränser...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-03 14:28 #63 av: Jimmy.L

#62 Ja det känns som ett oseriöst företag.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-03 15:32 #64 av: Göstage

#49 Samtidigt som man blir glad över att rödingen ökar i Vättern så lägger fiskerikonsulenten på Länsstyrelsen lite sordin på glädjen genom att meddela att den är utrotningshotad på grund av ökande vattentemperaturer. Visserligen om femtio år, men...Snopen

https://www.svt.se/nyheter/uppvarmningen-av-vattern-riskerar-utrota-rodingen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-03 18:11 #65 av: eskils

Kina kan väl varken stava till hänsyn eller ansvar:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/gigantisk-kinesisk-fiskeflotta-tommer-haven


Anmäl
2019-11-03 18:16 #66 av: Göstage

#65 Har någon hört av Isabella Lövin  i den debatten?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-03 18:22 #67 av: Jimmy.L

Kina kommer alltid undan när det kommer till miljö och fiske liksom Ryssland.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-04 07:24 #68 av: Jimmy.L

Stora utländska flottor dammsuger Afrikas kustvatten på värdefull fisk, men lilla Somaliland bestämde sig för att bli en förebild och har nu skapat en av Afrikas största marina nationalparker. Ett par svenska företagare kläckte idén och var pådrivande för att reservatet kunde förverkligas.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenskar-bakom-stort-marint-reservat-i-afrika

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-04 07:37 #69 av: Göstage

#68 Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-04 10:02 #70 av: Göstage

#65 #68 Korrespondenterna SVT2 tisdag 20.00 eller SVT Play (t.o.m. 3 maj 2020): "Utfiskningen hotar fiskbestånden i stora delar av världen. Utanför Mocambique tömmer kinesiska företag haven, så att lokala fiskare nu mest får upp maneter. Samtidigt har Somaliland tagit stora steg mot att skydda fisken." 

https://www.svtplay.se/video/24314013/varlden/varlden-den-sista-fisken?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-04 18:57 #71 av: Jimmy.L

För 30 år sedan fanns det 40-50 fiskare och försäljare som kom till Åbos traditionella strömmingsmarknad. Med åren har färre och färre valt att ta båten till Åbo. Det här året, den 41:a marknaden, verkar bli den sista gången man kan köpa fisk från båtarna.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/26/traditionen-att-salja-och-kopa-fisk-fran-bat-forsvinner-efter-arets

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-04 19:05 #72 av: Jimmy.L

Åre kommun både omskrivs och uppvaktas flitigt efter sitt beslut att stoppa servering av odlad lax i skolor och förskolor. Nu mullrar det ordentligt på andra sidan gränsen av Årefjällen.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-05 07:39 #73 av: Jimmy.L

Det svenska Östersjöfisket har det tufft just nu. Det nuvarande stoppet för torskfiske i södra Östersjön förlängdes nyligen och kommer att gälla under under hela 2020.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7333438

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-05 18:47 #74 av: Jimmy.L

De som fiskar vet med sig att diverse fiskeredskap måste märkas. Vad många kanske missar är att även fisksumpar måste märkas. Annars kan man råka ut för dyra böter som den person som just dömdes för 9 000 kronor i dagsböter. Förra året hittade kustbevakningen sex stycken omärkta sumpar fyllda med ål utanför Blekinges kust. Utredningen drog ut på tiden, men idag kom domen och straffet på dyra dagsböter samt 800 kronor till brottsofferfonden.

http://www.blt.se/nyheter/omarkta-sumpar-med-al-ledde-till-9-000-kronor-i-boter/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-05 20:22 #75 av: Göstage

#41 Det är väl på tiden att vi presenterar vinnare i Sportfish masters i Karlstad för tre veckor sedan, and the winners are..

https://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-fangsten-som-gav-trion-segern/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-05 20:41 #76 av: Jimmy.L

Fiskepolarna Jonas Lundqvist och Anders Götberg hade en mindre lyckad fisketur ända tills sista kastet. Då hände det oväntade – Jonas fångade tre gäddor på ett och samma kast.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/tre-gaddor-pa-ett-kast-fiskepolarna-fran-jarbo-har-blivit-virala

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-09 18:53 #77 av: Jimmy.L

Där skarvarna slår sig ner för att häcka följer ofta en ganska hätsk debatt om hur mycket skada de ställer till med. Trots att fågeln är fridlyst går det att ansöka om undantagslov för att begränsa stammen. Från fältet får systemet kritik för att vara byråkratiskt och långsamt. Spotlights genomgång visar att undantagslov som fått grönt ljus i många fall haft restriktioner som gjort åtgärderna svåra att genomföra.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/04/svart-att-begransa-skarvstammen-med-beviljade-tillstand-ar-slutet-nara-for-det

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-12 14:52 #78 av: Jimmy.L

Myggnät avsedda för att stoppa malariamyggor används istället för fiske och kan förstöra tropiska kustekosystem. Merparten av de fiskar som fångas i myggnäten är mindre än ett finger i storlek, enligt forskare.

https://www.forskning.se/2019/11/11/myggnat-mot-malaria-fangar-fiskar-istallet-for-insekter/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 10:02 #79 av: Jimmy.L

Farfar var yrkesfiskare, pappa var yrkesfiskare och Svenne Hansson blev yrkesfiskare. Så vände vinden och han byggde om sjöbodarna till hotellrum. Han är inte ensam om att lämna yrket. Forskare menar att det kan vara på väg att dö ut.

https://www.dn.se/ekonomi/forskare-yrkesfiskare-pa-vag-att-do-ut/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 10:05 #80 av: Göstage

Ja, framtiden är nog oviss i den branschen där...Ledsen

Det är ju inte bara en näring som riskerar att dö ut, det är, som i Svennes fall, kunskap och tradition som förts vidare i generationer som försvinner.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-13 10:25 #81 av: Jimmy.L

Ja tyvärr, dom borde man satsa på istället för trålfisket.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 08:51 #82 av: Jimmy.L

Fiskare tycker att de har mycket att erbjuda både forskare, tjänstemän och lagstiftare, men ingen är intresserad av deras information. Det konstaterar Åboforskaren Kirsi Sonck-Rautio i en ny doktorsavhandling.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/15/yrkesfiskarnas-upplevelser-borde-beaktas-mera-inom-bade-forskning-och

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 08:53 #83 av: Jimmy.L

En växande population av säl och skarv är ett allvarligt hot mot det småskaliga yrkesfisket längs Östersjöns kust. Det slår rapporten “The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers” fast.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/13/sal-och-skarv-allvarliga-hot-mot-yrkesfisket-i-ostersjon-det-slar-ny

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 09:08 #84 av: Jimmy.L

Ny uppfinning förvandlar fiskavfall till bioplast

https://www.aftonbladet.se/tv/a/301515/torskar-blir-plastpasar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 09:10 #85 av: Göstage

#84 Klart bättre än till minkföda!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-15 10:32 #86 av: Jimmy.L

#83

Lukes rapport om hur skarvarna och sälarna påverkar yrkesfisket i Östersjön innehåller enligt en sakkunnig på NTM-centralen inga överraskningar. Inte heller på naturskyddssidan säger man sig få ut så mycket av rapporten.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/15/lukes-rapport-om-hur-skarv-och-sal-paverkar-fisket-overraskar-inte-rapporten

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-15 23:08 #87 av: Göstage

En hummer som fångats i Smøla i Norge vägde hela 6,89 kilo och kan vara den största som tagits upp i Norge, skriver NRK.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-16 07:43 #88 av: Jimmy.L

Förra helgen beslagtog Länsstyrelsens fisketillsyn och kustbevakningen tre olagliga nät i Kalix skärgård.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/olagliga-isnat-beslagtagna-i-kalix-skargard

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-16 16:06 #89 av: Göstage

När fiskkommersens framtid i Feskekörka var hotad bildades gruppen #rädda feskekörka, och den är vid det här laget uppe i 45.000 medlemmar.
Nu har Higab, hyresvärden, lovat att fiskhandlarna får återkomma efter att lokalerna renoveras, vilket lär ta sin tid. Detta firades i Feskekörka med en fest idag - alla medlemmarna i gruppen var förstås inte där, men de gladdes säkert på sitt håll...

 https://www.gp.se/nyheter/göteborg/fiskhandeln-räddades-feskekörka-firade-med-fest-1.20437384 (ännu ej betalsida)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-17 22:14 #90 av: Göstage

De norska företagen Mowi, Leroy Salmar och Grieg Seafood, samtliga registrerade på Oslobörsen och hörande till världens största fiskodlare, granskas nu av såväl EU som den konkurrensbevakande myndigheten i USA för misstänkt kartellbildning i syfte att påverka laxpriserna.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-20 16:10 #91 av: Göstage

I en samverkansoperation mellan fem norska polisdistrikt har man sprängt en tjuvfiskeorganisation som illegalt fiskat kungskrabbor och sålt vidare, en verksamhet som omsatt miljontals kronor.

Åtta personer har gripits enbart i Finnmark, men även på andra håll har det skett gripanden.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-22 08:01 #92 av: Jimmy.L

Det har varit mindre problem med tjuvfiske under årets kräftfiskesäsong i Vättern än tidigare år.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7346952

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-22 13:51 #93 av: Jimmy.L

Danska staten har anställt två fiskare som också har vapen och jakttillstånd för riktad jakt på gråsäl. Under tre månader ska 40 gråsälar skjutas vid Bornholm, som en insats för att skydda nätfisket i området.

https://svenskjakt.se/start/nyhet/danmark-tillater-saljakt-pa-bornholm/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-25 09:55 #94 av: Göstage

#92 Upptäckt tjuvfiske i Vättern har halverats, samtidigt som de som är kvar tycks ha blivit smartare. Till skillnad mot i fjol har man inte lyckats gripa en enda tjuvfiskare.

Jani Hakala, ansvarig för arbetet mot tjuvfiske vid polisen i Motala, säger att "chansen är lika med noll" att gripa någon när man påträffar omärkta tinor och nät.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-25 18:42 #95 av: Göstage

I samband med "Havets dygn" som arrangerades i Bodö av norduniversitetet serverade Scandic Havet en "fantastisk sjömatbuffé". 

Dessvärre var den kanske "fantastisk" på fel sätt - så många som 60 av gästerna verkar ha blivit sjuka och minst 20 har varit i kontakt med akuten på sjukhuset. Gästerna verkar ha varit elever från universitetet.

Eftersom det stundar julbord så var det här kanske inte den uppmärksamhet restaurangen önskade sig...

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-26 07:12 #96 av: Jimmy.L

Den lukrativa tjuvfiskningen av kräftor i Vättern ser ut att ha minskat under årets säsong, men hittills under 2019 har polisen inte lyckats lagföra någon av gärningsmännen. – Chansen är lika med noll, säger Jani Hakala vid Motalapolisen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/tjuvfiskarna-taljer-guld-och-kommer-undan

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-27 16:26 #97 av: Jimmy.L

Priserna på sill och lax dumpas i december för att sedan höjas ungefär lika mycket i januari. Det är ett tydligt mönster sedan sex, sju år.

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/VbXm93/sill-och-lax-lockvaror-i-julhandeln

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-01 08:41 #98 av: Göstage

#91 Tjuvfiskehärvan på kungskrabbor i Norge sväller. Hittills har 14 personer delgivits misstanke att ha ingått i ligan som omsatt tiotals miljoner, men norsk polis tror att man kommer upp i över 20 innan man är klar.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-01 16:26 #99 av: Jimmy.L

Nästa år blir det stopp även för sillfisket i södra Östersjön. Ett hårt slag mot en redan pressad bransch.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7356257

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-03 17:08 #100 av: Jimmy.L

Om man någon gång lyckas få en 200 kg tonfisk på metspö så kan det vara bra att veta hur man rensar den.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-03 17:48 #101 av: Göstage

PustarFörskräcktTur att man slipper det! Skrattar

(Sedan håller jag tummarna för vår egen lilla stam.)


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-03 18:17 #102 av: Jimmy.L

Forskare från Naturresursinstitutet LUKE presenterade på måndagen siffror som visar att området utanför Jakobstad lämpar sig utmärkt för fiskodling. Men kritiken lät inte vänta på sig eftersom siffrorna saknar uppgifter om det ekologiska tillståndet i området.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/02/delade-asikter-nar-stugagare-forskare-och-fiskare-diskuterade-fiskodling-i

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-04 08:30 #103 av: Göstage

Fiskebåtarna i Göteborg har i decennier inte kunnat gå in till Fiskebäck på grund av djupet varit otillräckligt. Nu är en överenskommelse på väg för att lösa det problemet. Uppslutningen kring överenskommelsen är bred hos politiker och fiskare, de enda som opponerar sig är MP.

"Sedan 2003 har fiskarna med hemmahamn i Fiskebäck haft sina båtar i Frihamnen, men där kan inte de vara särskilt länge till – så för ett år sedan öppnade kommunfullmäktige för att muddra farleden så att de ska kunna återvända till Fiskebäck.

Nu har fastighetskontoret tagit fram ett förslag för hur nästa steg ska tas.
Det beräknas kosta ungefär 200 miljoner kronor att muddra farleden och att bygga en ny hamn och förslaget är att kommunen står för muddringen och att fiskarna – genom ett nystartat bolag – tar kostnaden för hamnbygget.
Det innebär kostnader för ungefär 70 miljoner kronor för kommunen och i storleksordningen 130 miljoner kronor för fiskarna."---

"Fastighetsnämndens vice ordförande Hampus Magnusson (M) tycker att den föreslagna lösningen är bra.
– De här sju Göteborgsföretagen står för 80 procent av det pelagiska fisket i landet. Om vi ska vara en hamnstad, så måste vi se till att de kan vara här. Som det är nu landar de fisken i Danmark och jag tar hellre de intäkterna det innebär här, säger han."---

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/samfinansiering-planen-för-ny-hamn-i-fiskebäck-1.21107515

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-05 09:24 #104 av: Jimmy.L

Ny statistik visar att skarven åter är på frammarsch i Stockholms län. Sedan förra året har antalet skarvbon ökat med cirka 20 procent. – Det är en stor ökning vilket är oväntat, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen.

http://www.skargarden.se/stark-okning-av-antalet-skarvar/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-06 18:30 #105 av: Göstage

Lovande försök att ersätta levande foder till laxen med algolja.

"Idag bidrar världens laxodlingar till utfiskning genom att laxarna matas med vild fisk. Men en stor algodlingsanläggning ska försöka ändra på detta."---

"Algoljan innehåller höga halter av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Det är just de fettsyrorna som laxen behöver för att må bra - och som också är bra för oss människor när vi äter laxen.

Idag får laxen i sig de här fettsyrorna genom viltfångad fisk, men på grund av utfiskning eller ohållbart fiske har laxindustrin efterfrågat en ersättning.
Det finns flera företag som satsar men Veramaris har enligt Mette Sörensen kommit längst med sin mikroalgsanläggning i Nebraska i USA. Anläggningen drog igång i år och om 18 månader räknar företaget med att kunna ersätta 15% av den viltfångade fisken i den globala laxuppfödningen."---

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-06 18:35 #106 av: Jimmy.L

Ja det vore bättre.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-07 15:04 #107 av: Jimmy.L

Världsnaturfonden uppmanar alla att bojkotta ål på julbordet. Men det finns ett miljövänligt och mer hållbart alternativ. – Afrikansk ålmal odlas i södra Sverige och är mycket bättre för miljön, säger WWF:s fiskexpert Karin Glaumann.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/har-ar-julbordets-storsta-miljobovar-och-alternativen/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-08 11:42 #108 av: Jimmy.L

I år har rekordmånga beslag av förbjudna fiskeredskap för att fånga ål hittats längs Blekinges kust. Samtidigt har tjuvfiskarnas metoder förändrats och redskapen döljs allt mer noggrant. – De ligger ofta utefter land och har ingen märkning, säger Thomas Reuterljung, fiskerikontrollant på Havs- och vattenmyndigheten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/trots-hotet-om-utrotning-tjuvfisket-av-al-fortsatter

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-08 14:20 #109 av: Jimmy.L

Flera yrkesfiskare som Projekt hållbart fiske pratat med uttrycker i en ny rapport oro för nyrekryteringen till yrket.

https://www.stromstadstidning.se/nyheter/fiskare-oroliga-f%C3%B6r-framtiden-1.21293396

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-08 17:12 #110 av: Jimmy.L

Länsstyrelsernas arbete med att utöka antalet fredade områden under vår och höst har inte fallit i god jord hos alla berörda. I sociala medier har en person gått så långt som att föreslå att arkebusering införs.

http://www.skargarden.se/hotas-for-sitt-arbete-med-att-freda-fisk/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-09 14:57 #111 av: Jimmy.L

I ett gammalt grisstall på Storsudret förbereds just nu för det som många hoppas på som en framtida landsbygdsnäring: fiskodling på landbacken.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7361297

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-10 09:31 #112 av: Göstage

"Närings- och fiskeridepartementet har infört nya regler som skall reglera valsafari i Norge.

Reglerna skall innebära ökat djurskydd och bidra till att undvika farliga situationer mellan valsafaribåtar och fiskefartyg under fiske. Reglerna träder i kraft med omedelbar verkan.

Därmed är det förbjudet för valturismbåtar att befinna sig närmare 370 från ett fiskefartyg under fiske. Människor som simmar, paddlar eller dyker måste befinna sig 750 meter från fiskande fartyg."---

https://www.nrk.no/nordland/nye-regler-truer-reiselivet-i-nord-_-hele-fjorder-kan-stenges-av-1.14815134

Näringslivet protesterar mot reglerna, som man menar inskränker turismen. Man motsätter sig inte regler, men anser att 750 meter i vissa fall innebär att en mindre fjord i praktiken blir blockerad för vissa utflykter.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-11 13:42 #113 av: Jimmy.L

En populär jaktkanal på Youtube är inblandad i misstänkt tjuvjakt på rådjur i Norrtälje skärgård. Lokala jägare är upprörda och arrangören av jakten har polisanmälts.

http://www.skargarden.se/jaktforetag-polisanmalt-for-tjuvjakt-i-skargarden/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-12 07:45 #114 av: Jimmy.L

Från årsskiftet får du bara fiska under tre helger, istället för under fem som tidigare. Och även mängden kräftor som får fiskas begränsas till 60 kräftor per fiskare och dygn. Det är Havs- och vattenmyndigheten har skärpt reglerna för fiske av signalkräfta. Anledningen är att signalkräftan är en så kallad invasiv, främmande art som förökar sig fort och kan sprida kräftpest som slår ut ursprungliga kräftbestånd.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=7365717

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-14 10:37 #115 av: Göstage

Mörrumsån kan få laxfiskekonkurrent, alternativt samarbetspartner inom några år.

"Fler ska lockas till att turista hållbart runt Rönneån och Ringsjöarna. Nu har sex skånska kommuner fått EU-stöd för projektet – och förhoppningen är att göra området till ett av Skandinaviens hetaste fiskevatten. 

Tanken är att Rönneån och Ringsjöarna om tio år ska vara en ”självklar destination för laxfiske i Skandinavien”. Så står det i ett pressmeddelande som Ängelholms kommun skickade ut tidigare i veckan.
Nu har projektet fått 1,7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader. Pengarna ska finansiera en förstudie."---

"De sex skånska kommuner som samarbetar kring att utveckla Rönneån är Ängelholm, Eslöv, Hörby, Höör, Klippan och Åstorp. Ytterst är det Jordbruksverket som beslutar om EU-medlen ska betalas ut."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/sa-ska-ronne-a-bli-till-landets-hetaste-fiskevatten

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-16 07:32 #116 av: Jimmy.L

Under fyra månader i sommar kommer allt sillfiske i Östersjön att stoppas. Den färska sillen från traktens fiskare har blivit ett signum för turiststaden Simrishamn. – Det är en katastrof för turistnäringen, säger Tom Ekström, vd på Skillinge Fisk-Impex.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/fiskestopp-under-turistsasongen-hotar-lokal-delikatess

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-18 15:15 #117 av: Göstage

Från 2021 börjar Danmark införa kameraövervakning på fiskebåtarna för att ha koll på fångsterna, trots protester från näringen.

Också i Sverige har det funnits förslag på liknande kontroll, vilket även här har väckt invändningar.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-18 15:26 #118 av: Jimmy.L

#117 Jag har för mig att svenska fiskare måste uppge hur många kg dom får upp med begränsad felmarginal.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-18 15:28 #119 av: Göstage

#118 Det var nog den här artikeln jag hade i bakhuvudet.

https://fiske.zaramis.se/2019/07/22/overvakningskameror-pa-fiskebatar-en-katastrof/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-18 15:39 #120 av: Jimmy.L

Aha.Tummen upp

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-19 09:02 #121 av: Jimmy.L

Det är alltid en stor ära, säger Jurmobon Klas Mattsson som för tredje året fångat julgäddan som ges till presidentparet. Det ska vara kokt gädda på julbordet. Det säger Klas Mattsson, Jurmobo, med den viktiga uppgiften att fånga årets julgädda till presidentparet.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/19/den-traditionella-julgaddan-fran-korpo-overlamnas-i-dag-till-presidentparet-klas

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-19 09:25 #122 av: Göstage

#1212 Trevlig tradition!

I Sverige fanns det förr en tradition att den som sköt vårens första lärka på Ladugårdsgärde  skulle knalla upp till slottet och överräcka den till konungen och få en dukat för handlingen. Men när kung Oscar II skrev en sorgsen dikt om den stackars lärkans öde dog seden ut, skönt nog...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-21 08:24 #123 av: Jimmy.L

Många fiskvänner kämpar för att flytta fiskodlingar från öppet vatten till land. Nu står det klart att en landbaserad odling kommer att byggas i jämtländska kall.

https://www.fiskejournalen.se/klartecken-i-kall-far-bygga-fiskodling-pa-land/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-27 07:11 #124 av: Jimmy.L

I perfekt vinterväder på annandagen var det traditionsenligt pimpelpremiär på Hornsjön mellan Stugun och Mårdsjön.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/annandagen-ar-lika-med-pimpelpremiar-pa-hornsjon

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-27 08:27 #125 av: Jimmy.L

Vätterns fritidsfiske- och fiskevårdsförbund har överklagat de nya regler för signalkräftfiske som börjar gälla 1 januari 2020.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=7374692

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-28 21:11 #126 av: Göstage

Veganismdemonstration i Göteborg på lördagsmiddagen.

"Under lördagen manifesterade djurrättsorganisationen Göteborg Fish Save för fiskar utanför Feskarbrödernas fiskaffär i Nordstan."---

 "Organisationen är en del av The Save Movement, som är ett globalt nätverk för djurrättsorganisationer som bland annat förespråkar veganism och vars mål är att "stoppa dödandet och utnyttjandet av djur".

Göteborg Fish Save avböjde att kommentera manifestationen genom att hänvisa till GP:s tidigare granskning av militanta djurrättsorganisationer."---

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/manifestation-för-fiskar-i-nordstan-1.22003567

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-12-29 07:14 #127 av: Jimmy.L

Borde dom inte istället samla in pengar till dom som inte har råd med mat.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-12-29 07:28 #128 av: Göstage

Tycker GP kunde ha låtit bli att ge dem gratisreklam, speciellt som de ändå inte ville uttala sig för tidningen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-02 15:36 #129 av: Jimmy.L

Den åländske torskfiskaren Nicklas Holmström ser inget annat alternativ än att lägga ner sin verksamhet sedan torskfisket stoppades vid årsskiftet.

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/02/stopp-for-torskfiske-tvingar-alandsk-fiskare-att-lagga-ner-kanns-vemodigt-nar-man

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-02 19:06 #130 av: julatopp7018

Det kan dom tacka EU för.

Idiotiska fiskvoter som tömmer havet på torsk.


Anmäl
2020-01-02 19:11 #131 av: Jimmy.L

Trålfisket är nog en bidragande orsak.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-04 17:52 #132 av: Jimmy.L

Ålands Fiskare önskar nu att de fiskare som drabbas av förbudet ska kompenseras. - EU säger att de fiskare som drabbas ska kompenseras. Den här gången borde Åland ta sitt ansvar och kompensera torskfiskarna så att fiskarna kan ha någon framtidstro. Men blir stoppet långvarigt är det godnatt, säger Johan Mörn.

https://alandsradio.ax/nyheter/aland-borde-kompensera-torskfiskarna

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-04 20:44 #133 av: julatopp7018

Det borde vara självklart att stötta småskaligt fiske enigt min åsikt.


Anmäl
2020-01-04 20:58 #134 av: Jimmy.L

#13 Jo det är bara att hoppas att inte alla småskaliga fiskare försvinner.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-06 09:25 #135 av: Jimmy.L

Gråsälarna har blivit fler i Östersjön under 2000-talet. Nu har Sverige fått en ny plan för hur gråsälen ska skyddas och skötas. – Vi vill både ha ett kustnära fiske och ett sälbestånd som ligger på en gynnsam nivå. Målet är att sälen ska ses som något positivt, säger Susanne Viker, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

http://www.skargarden.se/ny-plan-for-grasalen/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-08 15:31 #136 av: Jimmy.L

Under tisdagen berättade P4 Gävleborg att Söderhamns kommun får igenom sin överklagan om att jaga skarv i kustområdena utanför Sandarne och Skärså.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7380630

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-09 16:42 #137 av: Jimmy.L

#117

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu ett test med kamerabevakning av fiskebåtar under tre års tid. Det handlar också om annan elektronisk övervakning. Målsättningen är att se till att fiskereglerna följs.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7380682

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-10 07:32 #138 av: Jimmy.L

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har tagit över förvaltningen av fisket i Nyköpingsån på uppdrag av Nyköpings kommun. Genom att ansvara för fisketillsyn och försäljning av fiskekort ska förbundet jobba för att utveckla fisket i ån.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sportfiskarna-vill-utveckla-nykopingsan

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-10 08:47 #139 av: Jimmy.L

#132

En lösning är nu funnen för den mest akuta fasen som uppstått för de åländska yrkesfiskarna i samband med förbudet mot torskfiske.

https://alandsradio.ax/nyheter/torskfiske-far-fortsatta-forskningssyfte

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-11 13:43 #140 av: Jimmy.L

Burgare gjort på braxen från Mälaren kan snart hamna på tallrikarna i skolkök och på hyllan i matbutiken. – Det smakar alldeles förträffligt. Jag skulle likna det vid abborre, säger Jonatan Fogel, projektledare för Resursfisk.

http://www.skargarden.se/braxburgare-snart-pa-var-mans-tallrik/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-11 17:49 #141 av: Göstage

Som vi väl varit inne på i första tråden i detta ämne är tång populärt att försöksodla för olika ändamål.

"Det finns många fördelar med att odla tång i haven. De försök som hittills gjorts i Stilla havet har visat att odlingarna bidrar till att stoppa klimatförändringarnas negativa effekter, både under- och ovanför vattenytan.
– Det finns många initiativ till att börja odla tång som är på gång i västvärlden, säger Henrik Pavia, professor vid Göteborgs universitet."---

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-kan-haven-ateruppbyggas-med-tangodlingar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-11 17:58 #142 av: Jimmy.L

Nu planerar Susanna Minnhagen, från Kalmarsundsskommissionen ett projekt kring smörbulten som matfisk i sydöstra Östersjöregionen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7382750

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-11 18:10 #143 av: Jimmy.L

En yrkesfiskare i Karlskrona har blivit utsatt för så pass mycket hot och hat online att han nu valt att polisanmäla ett antal sportfiskare.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7382449

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-15 20:58 #144 av: Jimmy.L

Norges export av fisk och fiskprodukter nådde en rekordnivå under förra året. Fiskeexporten uppgick till 104,1 miljarder norska kronor, motsvarande runt 111 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 8,3 procent jämfört med året före, enligt färsk nationell statistik.

http://www.smp.se/okategoriserade/norges-export-av-fisk-pa-rekordniva/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-16 19:36 #145 av: Göstage

Samtidigt som svenska ungdomar tjänar fina pengar på att jobba bland annat med att filea fisk i Norge skeppas svensk torsk till Kina för att fileas där.

"Den är miljömärkt, men få känner till att Findus torsk skeppas till Kina för att fileas och paketeras.
Under den cirka 80 dagar långa transporten tur och retur hålls fisken djupfryst med dieseldrivna kylsystem och i kinesiska fabriker används ofta el som kommer från kolkraft.
– Ur ett klimatperspektiv måste vi försöka minska transporterna inom livsmedelsindustrin, säger Karin Glaumann, fiskexpert på Världsnaturfonden WWF."---

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/findus-torsk-skeppas-till-kina-for-att-fileas-/

Man kan väl undra varför den får vara miljömärkt...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-16 20:04 #146 av: Jimmy.L

Är därför jag föredrar färsk torskfilé.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-16 20:36 #147 av: Jimmy.L

Snart ska det förhoppningsvis hugga lax mitt i Nyköping. Detta genom en satsning där Sportfiskarna är med och utvecklar fisket i Nyköpingsån.

https://www.fiskejournalen.se/nysatsning-i-nykoping-snart-laxfiske-mitt-i-stan/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-17 07:10 #148 av: Jimmy.L

Över 40 personer har blivit kräksjuka efter att ha ätit franska ostron som sålts i Uppsala. Minst 70 personer har insjuknat i Sverige, och i Frankrike handlar det om hundratals.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/40-matforgiftade-av-ostron-i-uppsala

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-18 18:01 #149 av: Jimmy.L

Hur många sikar, öringar och harrar västerbottningarna drar upp på pimpelisarna längs kusten ska nu räknas. Tanken är att ta reda på hur mycket pimpelfisket är värt men också om fisket får några effekter på fiskebestånden.

Det ekonomiska värdet men även rekreationsvärdet av fritidsfiske är stort. Men hur många det är som pimpelfiskar längs Norrlandskusten är fortfarande svårt att veta. Därför planerar institutionen för akvatiska resurser vid SLU ett pilotprojekt där de ska försöka räkna både antalet personer som fiskar och hur många fiskar de drar upp.

https://www.vk.se/2020-01-18/nu-ska-pimpelfiskarna-i-lanet-kartlaggas

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-19 07:32 #150 av: Jimmy.L

#149

SLU ska med hjälp av flygplan och intervjuer undersöka hur många som pimplar längs Västerbottenskusten. Men projektet hotas av den blida vintern och bristen på is.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/nu-ska-pimpelfisket-i-vasterbotten-kartlaggas

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-19 07:48 #151 av: Göstage

#150 Slogs av tanken på isbristen när jag läste klippet från VK i inlägget innan.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-19 08:05 #152 av: Jimmy.L

#151 

Ja utan is så blir det lite knepigt.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-20 07:20 #153 av: Jimmy.L

Fiskodlingsföretaget EM-lax i Klavreström begär nu ytterligare tid för att få ett tillstånd att ta ut vatten – trots att tidsfristen gick ut för tre år sedan.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7387181

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-21 06:45 #154 av: Jimmy.L

#148

Ovanliga många har blivit sjuka av ostron under julhelgerna, både i Sverige och i flera andra länder. SVT Nyheter har besökt uppgivna ostronodlare i Bretagne därifrån smittan har spårats.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/krakostron-oroar-odlare-i-bretagne

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-23 16:45 #155 av: Jimmy.L

Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att tillåta skyddsjakt efter storskarv vid Ajketräsk på Fårö. Halterna av kväve, ammoniumkväve och fosfor har försämrat vattenkvaliteten markant i sjön.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/skyddsjakt-efter-skarv-pa-faro

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-24 10:58 #156 av: Göstage

Vass tvistefråga är under uppsegling mellan jökenpakten och fiskerinäringen.

"Regeringen vill införa ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden i havet och tillsätter nu därför en utredning.
Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) tycker att det är viktigt att skapa fredade platser i havet."---

"Planen får skarp kritik. Den riskerar att slå ut nästan hälften av det svenska räkfisket, enligt branschen.
– Vi är ganska chockade. Det är ett slag som är såpass stort att det är 40 procent mot det svenska räkfisket och 30 procent mot fisket efter havskräfta. Där gick lönsamheten och då slår man ihjäl oss och slår ihjäl verksamheten, säger Peter Ronelöv Olsson, yrkesfiskare och ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation."--
-

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-24 11:55 #157 av: Jimmy.L

Vore tråkigt om dom tar död på yrkesfisket tycker jag.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-24 12:11 #158 av: Göstage

Ja, det är nog en besvärlig balansgång.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-24 13:26 #159 av: Göstage

#99 #116 Upprörda känslor inför sommarens sillfiskestopp i Östersjön.

"Efter beslutet om fyra månaders stopp på sillfiske i Östersjön i sommar är måttet rågat. Det anser Sölvesborg, Karlskrona och Simrishamn som håller krismöte för sin lokala fiskeindustri.
– Hela bilden av kustsamhällena kommer förändras, varnar Vesa Tschernij på Marint centrum i Simrishamn."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/krismote-i-solvesborg-efter-fiskestopp-i-ostersjon

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-24 13:39 #160 av: Jimmy.L

Hade varit bättre att förbjuda trålare som fiskar och sen gör fiskmjöl av det.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-26 09:36 #161 av: Jimmy.L

Under lördagen slogs portarna på Nöjesfabriken i Karlstad upp för ännu en folkfest för fiskeintresserade. Flugbindning och betesbyggnad var ett par fiskediscipliner som visades upp.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/folkfest-for-fiskare-i-karlstad

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-29 20:49 #162 av: Jimmy.L

#145

Trots miljömärkning kan torsken på middagsbordet ha skickats tur och retur till Kina för att fileas och paketeras. Dessutom behandlas ofta fisken – med blekmedel och fosfater. – Hur mycket man pumpar in framgår inte alltid av märkningen. Det är där man kan tjäna lite mer pengar, säger Pontus Elvingsson på Livsmedelsverket.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/torsken-skickas-till-kina-pumpas-med-kemikalier/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-30 12:18 #163 av: Jimmy.L

Den åländske sportfiskaren Jonne ”Jonka” Nylund drog för bara för några veckor sedan upp en bamseaborre som fick den svenska sportfiskepressen att gå i spinn.

https://alandsradio.ax/gomorron/monsterabborre-fick-pressen-ga-spinn

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-31 13:01 #164 av: Jimmy.L

Enligt Naturresursinstitutet i Finland, Luke, fortsatte trenden med ett minskande antal kommersiella fiskare i havsområdet under 2019. Fångsten bestod främst av strömming och vassbuk, och institutet uppskattar att strömmingsfångsten uppgick till 113 miljoner kilo, 13 miljoner kilo mindre än 2018, medan vassbuksfångsten var oförändrad på 16 miljoner kilo.

https://alandsradio.ax/nyheter/strommingsfangster-minskade-nationellt

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-31 13:41 #165 av: Göstage

#164 Var tvungen att slå upp vassbuk, och det visade sig vara fisken som går under namnet skarpsill, åtminstone på västkusten . På latin heter den förresten Sprattus Sprattus. Glad

http://fiske.zaramis.se/2016/03/01/skarpsill-brisling-ansjovis-sardell-och-sardin/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-01-31 13:52 #166 av: Jimmy.L

 Sprattus Sprattus. Skrattar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-01-31 20:57 #167 av: julatopp7018

Ryska is-fiskare strandades på ett isblock under tisdagen vid Sibiriens kust. Fiskarna fastnade när isen plötsligt sprack och drev ut till havs.

https://www.aftonbladet.se/tv/a/306206/over-500-fiskare-fastnade-pa-isflak-i-flera-timmar


Anmäl
2020-02-01 07:00 #168 av: Jimmy.L

#167 Läst om liknande händelser från tidigare år.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-01 07:14 #169 av: Jimmy.L

Sälbeståndet i Östersjön ökar stadigt och varje år fattar Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt efter gråsäl. Men i Östergötland har inte ens hälften av den tilldelade kvoten skjutits av.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/sa-manga-salar-har-skjutits-i-skargarden

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-02 07:12 #170 av: Jimmy.L

Länsstyrelsen håller just nu på att ta fram en förvaltningsplan för skarven där man vill minska antalet skarvar, bland annat genom att halvera antalet skarvbon. Det får stöd av skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C) som tycker att länsstyrelsen är modig, medan ornitologen Sören Lindén kallar förslaget ”ofattbart”.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/lansstyrelsens-plan-halvera-antalet-skarvbon

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-02 08:57 #171 av: Göstage

#145 #162 Även våra räkor forslas lång väg för att behandlas.

"De fiskas ofta utanför Norges och Grönlands kuster.
Men räkorna som vi äter i Sverige fraktas ibland så långt som till Afrika för att handskalas – billigt.
– Självklart har det betydelse för klimatavtrycket att vi transporterar livsmedel kors och tvärs över jorden. Det går dessutom åt energi för att hålla räkorna kylda medan de skeppas eller körs på lastbil, säger Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket."---

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/narfangade-rakorna-fraktas-till-afrika-for-att-handskalas/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-02 19:24 #172 av: Jimmy.L

Efter Brexit väntas det nu kunna bli bråk kring frågan om huruvida europeiska fiskare ska få fortsätta tråla i brittiska vatten. Vi har följt med den franska kaptenen Pierre Leprêtre på en fisketur, som mestadels fångar sin fisk på brittiska vatten.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/franska-fiskaren-utan-brittiska-vatten-gar-vi-inte-runt

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-03 10:13 #173 av: Göstage

"Yrkesfisket fortsätter att minska i landet. I Västerbottens län har licenserna minskat med 29 procent sedan år 2015", rapporterar SVT lokalnyheter.Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-03 11:00 #174 av: Jimmy.L

Tråkigt. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-04 14:39 #175 av: Jimmy.L

Nu har arbetet med att ta bort skarvbon vid Ajkesträsk på Fårö inletts. – Jag har plockat ned ett 20-tal ungefär än så länge, säger Jonathan Blochmann som leder projektet.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=7400713

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-04 19:00 #176 av: Jimmy.L

Dåligt fiskebestånd och svårigheter att tjäna pengar har gjort att antalet yrkesfiskare i Östersjön har minskat. I Hjälmaren och Mälaren ser läget bättre ut och där är både fångsterna och framtidstron stark.

https://www.ekuriren.se/affarsliv/martin-satsar-pa-fiskeyrket-kanns-ratt-sm5331206.aspx

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-04 19:14 #177 av: Jimmy.L

Statusen för torsk i Kattegatt och östra Östersjön och för hälleflundra i Västerhavet är så dålig att arterna inte bör fiskas alls. Utvecklingen är mer positiv för makrill, långa och nordhavsräka. Det visar SLU:s årliga översikt ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten”, som görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/2/sa-mar-fisk-och-skaldjur-i-svenska-vatten/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-05 07:42 #178 av: Jimmy.L

Fiskereglerna i Gimån, mellan Bräcke och Gällö, skärps kommande fiskesäsong. Fisket pågår fram till den 15 juli, sen kan det bli fiskestopp om vattentemperaturen blir för hög.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=7401187

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-05 15:12 #179 av: Jimmy.L

#169

Inget län i hela landet lyckades komma upp till den tilldelade kvoten som man fått från Naturvårdsverket. I Sörmland sköts 28 av 60 sälar. – Det finns inte många jägare som är intresserade, säger Per Risberg, handläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-manga-salar-skots-i-sormland

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-05 20:14 #180 av: Jimmy.L

Många har väntat på att de omtalade storabborrarna i Kalmarsund ska vakna till. Ni behöver inte vänta längre – eftersom de uppenbarligen börjat röra på sig. Frågan är vem som kan bräcka Daniel Österlunds exemplar på 2 340 gram?

https://www.fiskejournalen.se/daniel-drog-antligen-sin-dromborre-hela-2-340-gram/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-06 07:25 #181 av: Jimmy.L

När det kinaägda bolaget Qlita kräftan och ekoodling AB presenterade sina planer på en kräftodling i Kila i Säffle kommun skulle odlingen bli Sveriges, och kanske Europas, största kräftodling. I dag, sju år senare, har anläggningen övergetts. Kvar är dyiga dammar, skräp och en massa lera.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kraftodlingen-skulle-bli-storst-i-sverige-nu-star-den-overgiven

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-07 07:14 #182 av: Jimmy.L

#181

Den övergivna kräftodlingen i Kila i Säffle kommun skulle vara ett helt slutet system. Men anläggningen blev inte färdig innan den övergavs. Nu läcker det grumliga innehållet ut i Kilaälven. – Att bara lämna det här vind för våg, försvinna härifrån och låta allt ligga kvar. Jag är förvånad att det får vara på det här viset, säger Kenneth Almlöf som bor ett stenkast från kräftodlingen i Kila.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/overgivna-kraftodlingen-ett-miljoproblem

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-07 07:32 #183 av: Göstage

#182 Inte svårt att förstå den lokala frustrationen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-07 07:38 #184 av: Jimmy.L

#183

Ja något måste göras åt dammarna.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-07 20:56 #185 av: Jimmy.L

Fyra nya pelagiska trålare samt en demersal trålare ska under 2020 levereras till svenska köpare från Karstensens Skibsværft i Skagen. En av dem ska dock fiska under tysk flagg. Det är nya Kristin (NC 330 eller NC 320) som är beställd av Kristin Fischerei gmbh, ett dotterbolag till Donsöbaserade företaget Kristine Fiskeri AB. Hemmahamn för båten blir Cuxhaven.

https://fiske.zaramis.se/2020/02/07/2020-kommer-att-innebara-fyra-nya-pelagiska-tralare-i-den-svenska-fiskeflottan/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-11 11:57 #186 av: Göstage

Yrkesfiskarna i norra Halland oroas av återväxten i den lokala fiskerinäringen. 

"När Kungsbackas yrkesfiskare vill gå i pension finns oftast ingen som vill ta över rodret på deras fiskeskutor. Nu vill de lokala fiskarna locka fler unga till yrket. Genom att kräva att staten gör fiskeförvaltningsområde av Kungsbackas fiskevattnen."---

https://norrahalland.se/lokala-yrkesfiskare-vill-fa-ensamratt-pa-fisket/ (Ännu ej betalartikel)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-12 17:22 #187 av: Jimmy.L

Sportfiskarna Väst satsar på fiske för alla lediga skolungdomar under sportlovet. På onsdagen var vädret mycket kallt och blåsigt men ca 30 personer hade tagit sig ner till frihamnen för att prova på fisket.

https://sverigesradio.se/artikel/7406780

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-12 17:57 #188 av: Göstage

#187 Hoppas att de fick lön för mödan! 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-13 11:28 #189 av: Jimmy.L

Östanå Gods hade rätt att bedriva skyddsjakt efter skarv genom att oljera 3 500 av fåglarnas ägg. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom i förra veckan.

http://www.skargarden.se/ja-till-oljering-av-skarvagg/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-13 16:29 #190 av: Jimmy.L

Sverige ligger långt efter till exempel Norge när det gäller fiskodlingar. Nu får bland annat Jordbruksverket pengar för att öka vattenbruksproduktionen i Sverige, bland annat just då fiskodlingar.

https://sverigesradio.se/artikel/7407466

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-13 16:46 #191 av: Göstage

#190 Finns en hel del erfarenheter att hämta från Norge -  och även lära av deras misstag.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-13 17:14 #192 av: Jimmy.L

#191 Jo där finns mycket erfarenhet.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-16 09:25 #193 av: Jimmy.L

Ett hål i väggen på Karlavägen är en av Stockholms bästa sushi­krogar. Menyn varierar beroende på vad som fiskhandlaren fått tag i och i köket står en minst sagt erfaren kock.

https://alltomstockholm.se/restaurangbar/krogtest/karlavagen-japanska-tillbaks/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-19 11:37 #194 av: Jimmy.L

Sjöfågeln storskarv äter stora mängder fisk och förstör för fisket och den biologiska mångfalden i sjön Roxen. Nu ger länsstyrelsen tillstånd om att minska populationen kraftigt.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-ska-1-000-skarvar-skjutas-i-roxen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-20 07:32 #195 av: Jimmy.L

Förutsättningarna för yrkesfiskare i Skåne blir allt sämre. Med ett långvarigt torskstopp i Östersjön och ett planerat stopp av sillfiske under turistsäsongen beskriver Johan Wagnström, chef för fiske- och restaureringsenheten på länsstyrelsen, det som att yrkesfiskarna har fått ett yrkesförbud.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/antalet-yrkesfiskare-halverats-pa-20-ar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-20 07:33 #196 av: Jimmy.L

#195

Tobias Hammar från Malmö ser ljust på framtiden som yrkesfiskare. Men det behövs fler som honom om kustfisket i Skåne ska överleva.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tobias-35-gar-mot-strommen-satsar-pa-fisket

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-20 07:34 #197 av: Göstage

#195 Lite överraskande uttalande från en Länsstyrelsechef.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-20 07:40 #198 av: Jimmy.L

#195 Jo visst är det ovanligt sagt.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-20 19:44 #199 av: Jimmy.L

Att sillfisket stoppas under fyra månader i Österjön i sommar får stora konsekvenser för både det lokala näringslivet och yrkesfiskare i Sölvesborg, Karlskrona och Simrishamn. Nu har de tre kommunerna gått samman i en gemensam protest för att få regeringen att hjälpa de drabbade. – Vi vill att de hjälper oss att hitta en möjlighet att kunna bedriva fiske trots att det är ett beslut taget, säger Stefan Olofsson, näringslivschef.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/kustkommunerna-kraftsamlar-for-att-fa-regeringen-att-hjalpa-fiskarna

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-20 19:46 #200 av: Jimmy.L

#199

Under fyra månader i sommar stoppas allt sillfiske i Östersjön, något som får stora konsekvenser för lokala yrkesfiskare. En av dem som drabbas är Lennart Arvidsson i Sölvesborg. – Alla båtarna här kommer få sluta. 50 procent av inkomsten vi har är under de månaderna, säger han.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sillfiskestoppet-kan-tvinga-lennart-att-sluta-som-yrkesfiskare

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-20 19:47 #201 av: Jimmy.L

#200

Cirka 400 ton sill landar varje sommar hos Sven-Johan Juteskärs beredningsföretag i Sölvesborg. Men i år stoppas produktionen under högsäsongen på grund av sillfiskestoppet som EU beslutat om. – På de fyra månaderna är det ungefär en tredjedel av årsproduktionen som försvinner, säger han.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fiskeforetagaren-kommer-behova-saga-upp-anstallda

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-20 19:48 #202 av: Jimmy.L

#201

SVT Nyheter Blekinge har sökt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) för en kommentar om sillfiskestoppet. Men hon vill i nuläget inte uttala sig mer i ärendet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/inga-nya-svar-fran-ministern-om-fiskstoppet

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-21 11:02 #203 av: Göstage

Limfjordrådet och kommunerna runt fjorden genomför en stor miljöinsats i Limfjorden, där åar och vattendrag restaureras och återställs och lekplatser och uppväxtmiljöerna för havsöring förbättras med förhoppningen att fiskarna blir större och kraftfullare.

Sedan hoppas man kunna skörda frukterna i form av en ökande laxfisketurism. Vad sägs om att hyra en husbåt och dra ut på laxfiskesafari på Limfjorden?

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-21 19:41 #204 av: Jimmy.L

Livsmedelsverkets statistik visar att halterna av dioxiner och PCB – organiska miljöföroreningar – i laxen sjunker över tid. 2019 var dock halterna högre än 2018, men sedan 2014 har en förbättring skett. Men halterna överskrider fortfarande de hälsobaserade riktvärden som utgör grunden för Livsmedelsverkets rekommendationer.

https://www.sfpo.se/nyheter/ostersjolax-pa-tallriken-fortfarande-en-halsofara2?category=news

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-24 17:38 #205 av: Jimmy.L

Det har gått 54 år sedan Margareta blev vinnare i en galen tävling. Hon fick då chansen att få rensa en matbutik på 10 minuter. En sak bestämde hon sig för att spara från räden – en burk exklusiv rysk kaviar. Nu blir hon och burken tv-kändisar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/kaviar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-25 17:51 #206 av: Jimmy.L

Ett kameraövervakat försöksfiske i sommar - för att visa hur lite torsk det lokala sillfisket får upp som bifångst. 

Den åtgärden föreslår kommunerna Simrishamn, Sölvesborg och Karlskrona, i samarbete med lokala fiskeri- och beredningsföretag, i en skrivelse till landsbygdsminstern Jennie Nilsson.

https://www.sfpo.se/nyheter/atgardsforslag-ostesjokrisen--kommuner-i-gemensam-skrivelse-om-sillfiskestopp2222?category=news

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-26 07:28 #207 av: Jimmy.L

Vem ska ta över det småskaliga fisket? Den frågan ställer sig många oroliga yrkesfiskare som befinner sig i en bransch där allt för få unga kan tänka sig ta över rodret. – Jag vill ha folk till denna båten så det här kan fortsätta. Vi måste ha en påfyllning nu annars försvinner det, säger Viking Bengtsson, som jobbat som yrkesfiskare i 35 år.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/yrkesfiskare-snart-ett-minne-blott

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-26 17:26 #208 av: Jimmy.L

Förbudet mot att fiska torsk i Östersjön slår hårt mot de småskaliga yrkesfiskarna. ”En katastrof”, säger fiskarna i Grisslehamn, som fortfarande väntar på besked från regering om kompensation.

http://www.skargarden.se/torskstopp-slar-hart-mot-kustfiskarna/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-27 18:49 #209 av: Jimmy.L

Om allt går enligt plan är Säffle på god väg att bli platsen för Sveriges största laxodling. Bolaget bakom satsningen siktar på att kunna odla runt 10 000 ton lax per år.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/gigantisk-laxodling-planeras-i-saffle

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-29 07:43 #210 av: Jimmy.L

Hushållningssällskapet på Gotland har låtit göra egna analyser av ostersjöfisk för att mäta halterna av miljögifter. 

Hushållningssällskapet har låtit analysera bland annat flundra, piggvar, gädda, havsöring och strömming. Generellt är miljögifterna låga jämfört med Livsmedelsverkets gränsvärden, säger Riina Nodapera vid Hushållningssällskapet.

https://sverigesradio.se/artikel/7418299

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-02-29 08:11 #211 av: Göstage

#210  Goda besked!Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-02-29 11:09 #212 av: Jimmy.L

- Landsskapsregeringens inställning är att fiskodlingar ska kunna utvecklas. Att fiskodlingsindustrin ska ta sitt ansvar mer och delta mer aktivt i arbetet för att Östersjön ska må bättre. Detta säger hållbarhetsminister Alfons Röblom.

https://alandsradio.ax/nyheter/fiskodlingar-ska-kunna-utvecklas-menar-hallbarhetsministern

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-01 16:39 #213 av: Jimmy.L

Det höga vattenflödena sätter inte stopp för fiskepremiären på öring och lax som inleddes under söndagen i Lagan. Däremot är förutsättningarna inte som de brukar vara.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vattenflodena-stoppar-inte-lagans-fiskepremiar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-01 18:35 #214 av: Jimmy.L

Under lekperioden från 1 mars till 31 maj får man inte fiska gädda och abborre i vattnen runt Gotland. Detta för att säkra beståndet av de två fiskarterna.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nu-far-man-inte-fiska-gadda-och-abborre-runt-gotland

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-02 09:25 #215 av: Göstage

Den norska fiskkoncernen Lerøy, verksamma även i Sverige, redovisar stor förlust 2019 för sin industriella verksamhet i Nordnorge, och räknar med underskott även i år. De tolv anläggningarna i Finnmark och Nordland gick 150 miljoner norska kronor back enligt NRK. Ett av skälet är ökande råvarupriser som inte gått att kompensera i försäljningsledet.

 Däremot har koncernen annan verksamhet som går bra, Lerøy innehar fiskerättigheterna för cirka en tredjedel av all norsk trålfångad torsk, och deras trålare lämnade i fjol ett överskott på 440 miljoner NKR.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-03 06:56 #216 av: Jimmy.L

En skarvkoloni har förstört en ö i sjön Ajkesträsk på Fårö. Fåglarnas närvaro har också påverkat hela vattenmiljön. För att skydda sjön så har Länsstyrelsen på Gotland bestämt att skarvarna måste bort.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/skarvbajs-forstor-sjo-pa-faro

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-03 20:48 #217 av: Jimmy.L

Länsstyrelsen säger ja till att riva bäverdämmet, som har orsakat översvämning vid simhallsbygget på Korsängen. Då måste även bävrarna bort. – Det här har kostat omkring 130 000 kronor, säger Jörgen Wihlner, park- och gatuschef i Enköping.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kommunen-far-riva-baverdamme-vid-badhusbygget

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-05 07:19 #218 av: Jimmy.L

#194

Roxens fiskevårdsområdesförening har fått länsstyrelsens tillstånd att skjuta 1 000 fåglar och förstöra 3 500 ägg årligen, i fem års tid. Men både Birdlife Sverige och fiskevårdsförening har överklagat.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/skarvkonflikten-i-sjon-roxen

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-09 07:09 #219 av: Jimmy.L

EU tillåter stora trålare att fiska i Östersjön – vilket resulterar i att vattnen dammsugs på fisk som blir till laxmat i Norge. Svenska kustfiskare konkurreras ut av stora trålare, som under en tur kan dra upp lika mycket fisk som andra tillsammans gör på ett år. – Kustfiskarna i Bottenhavet och Hanöbukten säger att det finns knappt någon strömming eller sill kvar, säger fiskeristrategen Vesa Tschernij.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/experten-larmar-snart-slut-pa-sill-och-stromming/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-11 07:42 #220 av: Göstage

"Det åländska företaget Nordic Trout har inlett tillståndsprocessen för att placera fiskkassar på öppna havet ungefär nio kilometer från Kaskös kust. Anläggningen är planerad för att årligen producera regnbågsforell med en slaktvikt på 1,2 miljoner kilo", skriver YLE.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-13 20:12 #221 av: Jimmy.L

#202

Tre kommuner gick samman för att protestera mot EU:s beslut att stoppa sillfisket i sommar – och vände sig till landsbygdsministern Jenni Nilsson (S) för ett möte. Men ministern har avböjt deras förfrågan. – Fiskenäringen kommer försvinna om vi inte gör något. Så allvarligt är det, säger Stefan Olofsson, näringslivschef på Sölvesborgs kommun.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/ministern-avbojer-mote-med-kommunerna-om-sillfiskestopp

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-16 08:09 #222 av: Jimmy.L

Syftet med Naturvårdsverkets förslag om licensjakt på säl är att förebygga skador på fiskares redskap och fångst.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/nu-startar-licensjakten-pa-grasal

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-16 08:10 #223 av: Jimmy.L

Alla är inte entusiastiska över att en ny licensjakt efter gråsäl är på gång i Östersjön. Kritik mot förslaget kommer från Stockholms universitet och Världsnaturfonden.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/saljakt-far-kritik

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-16 08:11 #224 av: Jimmy.L

#223

Förslaget från Naturvårdsverket är att införa licensjakt på gråsäl i Östersjön i slutet av april. En av Blekinges fiskare som välkomnar detta är Lennart Arvidsson i Nogersund.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/fiskare-valkomnar-saljakt

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-19 11:34 #225 av: Göstage

Sotenäs kan få en norsk storinvestering i fiskodlingssektorn (om inte corona sätter käppar i hjulet).

"Europas största laxodling på land ska byggas i Sotenäs kommun. Det handlar om en investering på 17-20 miljarder kronor från norska företaget Lighthouse Finance.

Under en presskonferens i Kungshamn på torsdagen meddelade Sotenäs kommun att man ingått en överenskommelse om en ny företagsetablering. 

– Vi är överens med Lighthouse Finance om en etablering som kommer generera cirka 2.000 nya arbetstillfällen. Ett 75 hektar stort område kommer att anläggas, det blir Europas största laxodling, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M).

Han förklarar att man beräknar de 2.000 nya jobben baserat på den planerade odlingsvolymen.
– Här ska produceras 80.000 till 100.000 ton atlantisk lax årligen i en 24/7-anläggning, berättar Mats Abrahamsson."---

 https://www.dn.se/ekonomi/fiskodling-vard-miljarder-planeras-i-sotenas/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-19 13:03 #226 av: Jimmy.L

Hoppas dom lyckas

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-21 07:23 #227 av: Göstage

När uteätarna blir fåtaliga drabbas förstås även fiskerinäringen.

"Hotellnäringen och resebranschen går på knäna.
Också fiskbranschen drabbas hårt av coronautbrottet.
– Det slår hårt i alla led. Det är mer eller mindre tomt på krogarna och handeln minskar drastiskt, berättar fiskhandlaren och grossisten Tobias Linder."---

https://www.expressen.se/gt/fiskhandlaren-tobias-larmar-hela-branschen-i-gungning/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-22 08:22 #228 av: Göstage

Vad coronans framfart kostar samhällen och näringsliv får man en bild av när det för oss tämligen okända arrangemanget VM i skreifiske avlystes i Norge:

"Denne helgen skulle det vært VM i skreifiske i Svolvær i Lofoten, men på grunn av coronakrisen har det blitt avlyst. Det betyr mye for det lokale næringslivet.
– Fra kontorvinduet ser jeg flere av restaurantene og hotellene som skulle vært fulle av liv denne helgen. I sum taper nok det lokale næringslivet i Svolvær alene rundt 100 millioner kroner på VM-avlysningen, sier Hegdahl."---

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/wPQaQG/regnskapsfoerere-hjelper-kriserammede-kunder-vet-ikke-om-de-faar-betalt

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-23 23:31 #229 av: Göstage

Norska sjömatsnäringen säger att de står inför problem, men att man inte vill ta del av regeringens krispaket. Däremot önskar man sig mer flexibilitet i kraven från myndigheterna. Man begär att få ha mer fisk i odlingsmjärdarna, och undantag från rapporteringen om förekomsten av laxlusen.

Fisknäringen meddelar att man fortfarande kan fullfölja leveranser, men att man märker en del ändringar i konsumenternas inköpsvanor, som att det blivit större efterfrågan på fryst fisk. Laxpriset har sjunkit, medan den svaga norska kronan är förmånlig för näringen.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-24 11:02 #230 av: Göstage

Melanders fisk är ett många välkända företag som begärs i rekonstruktion nu.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-26 07:29 #231 av: Jimmy.L

Nya fredningsområden för gäddor och minskat fiske. Nu har gäddorna som simmar runt i Blekinges skärgård fått utökat skydd. Det efter att Havs- och Vattenmyndigheten har beslutat om bland annat 10 nya fredningsområden för gäddor i Blekinge län.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7438446

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-26 07:39 #232 av: Jimmy.L

Den simmande sorken bisam gräver upp trädgårdar, kan hindra folk från att bada och kan i värsta fall göra att cykelvägar rasar. Nu har Mårdhundsprojektet fått i uppdrag att påbörja skyddsjakt på bisam – från Bölesholmarna och ner i Umeälvens delta.

https://sverigesradio.se/artikel/7437414

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-30 07:31 #233 av: Jimmy.L

För att rädda den krisande torsken har fisket stoppats i östra Östersjön. Därför samlas de småskaliga yrkesfiskarna nu i Öresund där det finns ett livskraftigt bestånd.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/torskkrisen-i-ostersjon-far-skanska-fiskare-att-stanna-i-oresund

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-30 19:17 #234 av: Jimmy.L

EU vill ha bättre koll på fritidsfiskets fångster längs kusterna. Obligatorisk registrering av alla fiskare och båtar diskuteras. – Helt galet, säger Glenn Douglas, fiskerikonsulent hos Sportfiskarna, om det föreslagna båtregistret.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eu-vill-kontrollera-fritidsfiske-och-batar

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-30 19:20 #235 av: Göstage

#234 Har en känsla av att EU kommer att ha annat att ägna sig åt de närmaste åren.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-03-30 19:26 #236 av: Jimmy.L

#235 Det tror jag med.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-03-31 08:14 #237 av: Jimmy.L

Familjen Bergman har fiskat i generationer utanför Norrsundet norr om Gävle. De har precis satsat miljoner på en ny fiskeanläggning. Men nu tornar sig bokstavligen ett orosmoln upp ute vid horisonten – planerna på vindkraftparken Utposten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/oro-och-ilska-over-vindkraftparken-utposten-bland-fiskarna-i-norrsundet

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-04-02 07:31 #238 av: Jimmy.L

Fisket efter havsöring är det som engagerar flest sportfiskare, enligt förbundet Sportfiskarna. Och på onsdagen var det premiär för årets fiske. – Jag brukar alltid se fram emot premiären, säger Peter Iwers som stod och fiskade vid Tångudden i Göteborg.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/oringpremiar-pa-vastkusten-kanns-underbart

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2020-04-02 08:33 #239 av: Göstage

#238 Skönt att åtminstone några evenemang kan gå av stapeln denna vår...Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2020-04-02 15:11 #240 av: Jimmy.L

Det blir tillåtet att fälla totalt 2.000 gråsälar i en gemensam kvot utefter hela Sveriges Östersjökust. Däremot blir det ingen licensjakt på vikare och knubbsäl. Där föreslår myndigheten enbart skyddsjakt.

https://www.sfpo.se/nyheter/vantat-beslut-om-licensjakt-pa-grasal?category=news

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.