2019-09-28 10:19 #0 av: Göstage

Idag är det 25 år sedan Estonia gick under, en händelse som uppmärksammas i andra trådar här, bland annat denna. Fortfarande är händelsen ett öppet sår för många, i första hand släkt och vänner till de omkomna givetvis. 

Dåvarande biskopen Caroline Krook som ingick i det etiska råd som skulle ge regeringen vägledning i hur de skulle handla säger i dag att hon tycker att man nu bör bryta gravfriden för att gå ner och slutligen försöka fastställa den definitiva olycksorsaken. Idag har vi bättre tekniska möjlighet säger hon.

"– Jag tycker att man bör bryta gravfriden och göra en officiell undersökning av båten så att det inte blir privatdykningar. Det finns frågetecken om hur fartyget sjönk, och kan man räta ut dessa frågetecken så tycker jag att man borde göra det, säger Caroline Krook."---

Källa

Frågan: var det rätt att inte bärga Estonia?